Szám Kérdés Helyes válasz Rossz válasz Rossz válasz Kép Kép
2 Milyen előkészületeket kell tenni, kikötés előtt? Kihelyezni az ütköző ballonokat, előkészíteni a kikötő köteleket. Értesíteni a vízirendészetet az érkezésünkről. A kikötő kötélre kötélvég nyolcast kell kötni.  
3 Miben segít a hajócsavar forgásirányának ismerete? Segít a manőverezésben. Segít az előzésben. Segíti a nagy sebességű kanyarodást.  
4 Miben segít a hajócsavar forgásirányának ismerete? Segíti az iránytartást. Segít az előzésben. Segíti a nagy sebességű kanyarodást.  
5 Hogyan közelíti meg kikötéskor a mólót erős, a part irányából fújó szélben? Közel merőlegesen. 5 - 10 fokos szögben. Csúszóra dobott horgonnyal.  
6 Kikötőhelyhez sodrással, vagy széllel szemben érkezve melyik kötél megkötésével kell kezdeni a kikötést? Az orrkötéllel. A farkötéllel. A horgonykötéllel.  
7 Milyen haladási sebesség mellett a leghatásosabb az orrsugárkormány? Csak kis, a kikötői manőverezéseknél használt sebességeknél. A hajó teljes sebességtartományában. Csak nagy sebességeknél.  
8 Kikötőben ledobott horgonyunkról a többi hajóvezető honnan szerez tudomást? A horgonyra kötött bójáról. Nem kell tudniuk a ledobott horgonyról, mert nem zavarja a kikötőben közlekedőket. Tilos bóját kötni a horgonyra, érkező, vagy induló hajót szóban kell figyelmeztetni a horgonyra, vagy a kikötőmestert kell tájékoztatni róla.  
9 Hogyan dönti el, hogy a kikötő használatához kellő vízmélység van-e? Az üzemeltető szóbeli, vagy az interneten, vagy a kikötői szabályzatban közzétett tájékoztatása alapján. A kikötőkben olyan vízmélységet szoktak - ha kell kotrással - fenntartani, ami mellett a behajózás akadálytalan a kedvtelési kishajók számára. Kétség esetén vízmérőléccel ellenőrzöm a kikötő bejárata előtt a vízmélységet, és ha a merülésnél kevesebb mint egy méterrel több, akkor nem kísérlem meg a behajózást.  
10 Idegen kikötőben veszteglés esetén a kikötő üzemeltetője visszatarthatja/elkérheti a hajólevelet? A hajólevelet elkérheti, és díjfizetésig visszatarthatja. A hajólevelet elkérheti, de nem tarthatja vissza. A hajólevelet csak megnézheti, de nem tarthatja vissza.  
11 Szabad-e vitorlás kishajóval, vitorlával a kikötőből ki- és beállni? Igen, ha a kikötői szabályzat lehetővé teszi. Nem, erre csak a vízirendészet adhat engedélyt. Nem.  
12 Sodrással, vagy széllel szembe kikötött kishajónál melyik kötél elengedésével kell kezdeni az elindulás manővert? A farkötél. Az orrkötél. A horgonykötél.  
13 Hátramenetben manőverezve, jobbra kitérített kormány mellett, merre fordul a hajó orra? Balra. Jobbra.    
14 Lehet vitorlás kishajóval csak vitorlával hátramenetben haladni? Igen. Nem.    
15 Milyen relatív szélirány esetén lehet vitorlával hátramenetben haladni? Negyed, vagy annál élesebb szélben. Félszélben. Háromnegyed, vagy annál bővebb szélben.  
16 A hajó negyedszélben szélbe futtatva megáll. Melyik oldalra kell a grószt kitéríteni akkor, ha hosszabban kívánunk hátramenetben haladni? Luv. Lee. Mindegy.  
17 Ha egy tárgy tulajdonsága, hogy felúszó, az a gyakorlatban mit jelent? Azt, hogy úszik a vízen, és ha víz alá nyomják is, utána a felszínre emelkedik. Azt, hogy lebeg a vízben, és ha lejjebb nyomják, akkor ott marad. Azt, hogy úszik a vízen, de ha víz alá nyomják, utána már folyamatosan süllyed.  
18 A kishajókon általánosan használt perlon kötelek felúszóak? Igen. Nem.    
19 Minek alapján van előírva egy kedvtelési célú kishajó kötelező felszerelése? A hajó hosszának alapján. A hajó össz-befogadóképességének alapján. A hajó típusa alapján (motoros, vagy vitorlás kishajó).  
20 Egészítse ki a mondatot! A kishajókon használt szintetikus kötelek a laza, belógó állapotból hirtelen nagy terhelésű rántásra (          ) könnyen elpattanhatnak. megfeszülnek, megkeményednek. egyes elemi szálaik megszakadhatnak, a kötél kiszőrösödik.  
21 Mit neveznek hajóútnak? A víziútnak a nagyhajók közlekedésére kijelölt és kitűzött, ennek hiányában a nagyhajók által az adott vízállásnál rendszeresen használt része, továbbá a veszteglőhely vízterülete, valamint a kikötőhöz tartozó vízterület. A víziút azon része, amely legalább 150 méter szélességgel és 3 méter mélységgel rendelkezik. A víziút azon része, amely minimum 2,5 méter vízmélységgel és 88 méter szélességgel rendelkezik.  
22 Beépített motorral rendelkező hajón mit lehet tenni, ha valami a hajócsavarra tekeredve fékezi azt? A motor leállítása és áramtalanítása után kikötő öbölben, vagy tavon a vízbe merülve megkísérelhető a hajócsavar kiszabadítása. Csak a hajó kiemelésével oldható meg a probléma. Csak búvár szakember, vagy kiemelés után hozzáértő szerelő végezheti el a hajócsavar kiszabadítását.  
23 A hajtómű hirtelen leáll, a motor azonnal újraindítható, de az irányváltót előre-, vagy hátramenetbe kapcsolva a motor újra lefullad. Milyen hibára következtet? A hajócsavar forgását akadályozza valami, vagy a hajtási láncban keletkezett meghibásodás. Elfogyott az üzemanyag. Zárlatos lett a gyújtótrafó.  
24 A jogszabály szerint mi számít korlátozott látási viszonynak? 1000 m-nél kisebb látótávolság. Sűrű köd, félhomály, vagy olyan éjszaka, amikor újhold van, vagy felhők takarják a holdat. Amikor a látás korlátozott a rossz idő miatt (éjszaka, köd, pára, sűrű zápor).  
25 Milyen összefüggés van a szélnyomás értéke és a szél sebessége között? A szélnyomás a szélsebesség négyzetével arányosan nő. A szélnyomás és a szélsebesség között lineáris a viszony. A szélnyomás 4 BF szélerősségig lineárisan, afölött progresszíven növekszik.  
26 A vitorlás hajó haladási iránya menetben mindig megegyezik a hossztengely orrirányba való meghosszabbításával? Nem. Igen.    
27 A viharos erejű szél hogyan befolyásolja a tőkesúlyos hajók műveletképességét? Az erős hullámzás, erős dőlés és a nagy szélnyomás miatt a műveletképesség korlátozott. A műveletképesség nem változik, a hajóval minden manőver ugyanúgy végrehajtható, mint mérsékelt szélben. A műveletképesség csak azoknál a hajóknál nem csökken le, amelyeknek a hossza kisebb, mint két hullámhegy közötti távolság.  
28 Miért kell kiemelni a kompozit műgyanta testű hajót a vízből télen? Mert a jégnyomás összeroppanthatja a hajótestet. Mert a hajó anyaga különösen érzékeny a hideg időjárásra. Mert kötelező, és minden kikötői rend megköveteli.  
29 Mit lehet tenni, ha egy kikötő öbölben jégpáncél van kialakulóban és hajó maradt a vízben? Rendszeresen törni a jeget, hogy egybefüggő jégpáncél ne alakulhasson ki, így csökken a jégnyomás a kikötőben. Fűteni kell a hajóban, hogy ne alakulhasson ki a masszív jégpáncél. Nem kell tenni semmit, minden hajó típus ellenáll a jégnyomásnak.  
30 Mi a sója? Hajók vízre rakására, kiemelésére szolgáló ferde rámpa. Kifújt szélben napsütésben vitorlázás. A kikötői emelődaru.  
31 Hogyan és mire használható a lékponyva? Kötelekkel a hajó alá húzható és rögzíthető, a léket elfedve megakadályozza a vízbetörést. A hajótest belsejében a lékre ragasztva, vagy ellensúlyokkal leszorítva megakadályozza a vízbetörést. Kötelek segítségével a fedélzetre kifeszíthető, feltűnő színeivel jelzi a többi hajónak, hogy havariát szenvedtünk.  
32 Ha kishajót továbbít mellévett alakzatban, romlik-e a hajójának manőverezőképessége? Igen, romlik. Nem befolyásolja a hajó manőverezőképességét. Ha mindkét oldalon mellévett alakzatban továbbít hajót, akkor nem változik a manőverezőképessége.  
33 Kishajót továbbít mellévett alakzatban, hogyan változik meg a hajójának manőverezőképessége? A továbbított hajó felé elhúz. A továbbított hajóval ellentétes oldalra elhúz. Nem befolyásolja a hajó manőverezhetőségét.  
34 Hová kell rögzíteni a vontató kötelet a vontatott vitorlás hajón? Az árboc tövéhez. Az első bakhoz. Az orron található korláthoz.  
35 Mit kell tenni svertes vitorlások vontatásakor? Fel kell húzni a svertet. A svertet le kell engedni. A svertet félig le kell engedni.  
36 Svertes kishajónkat kisgéphajó vontatja. Mi a teendőnk? Vontatókötelet az árbochoz gyorsan oldhatóan rögzíteni, orrvereten átfűzni, svertet felhúzni, kormányt középállásban rögzíteni. Vontatókötelet az orrverethez rögzíteni, svertet félig felhúzni, úgy kormányozni, hogy a vontató sodrába ne kerüljünk be. Vontatókötelet az árbochoz gyorsan oldhatóan rögzíteni, a svertet teljesen leengedni, a kormányt felhúzni.  
37 Célszerű e horgonyt dobni köves, sziklás mederfenéken? Nem, mert a horgony beakadhat úgy, hogy nem lehet felszedni. Igen, mert a köves aljzatban jobban tart a horgony. Igen a köves aljzat az ideális horgonyzáshoz.  
38 Célszerű ismerni a mederjellemzőket horgonyzáskor? Igen, mert a mederjellemzők nagyban befolyásolják a horgonyzást. Nem, mert a mederjellemzők nem befolyásolják a horgonyzást. Csak hosszú időre lehorgonyzáshoz szükséges a mederjellemzők ismerete.  
39 Hogyan viselkedik a hajótest jobb forgású hajócsavarral hátramenetbe kapcsolva? A hajó fara bal oldalra kitér. A hajó fara jobb oldalra kitér. A hajó orra bal oldalra kitér.  
40 Jobbforgású hajócsavarral szerelt vitorlás fara merre mozdul el oldalirányban, ha álló helyzetében erőteljes gázt adunk röviden előremenetben? Jobbra. Balra. Semerre.  
41 Jobbforgású hajócsavarral szerelt vitorlás fara merre mozdul el oldalirányban, ha álló helyzetében erőteljes gázt adunk röviden hátramenetben? Balra. Jobbra. Semerre.  
42 Balforgású hajócsavarral szerelt vitorlás fara merre mozdul el oldalirányban, ha álló helyzetében erőteljes gázt adunk röviden előremenetben? Balra. Jobbra. Semerre.  
43 Balforgású hajócsavarral szerelt vitorlás fara merre mozdul el oldalirányban, ha álló helyzetében erőteljes gázt adunk röviden hátramenetben? Jobbra. Balra. Semerre.  
44 Vízhez képest álló hajó, kitérített kormánylapátján ébred kormányerő? Nem. Igen.    
45 Mikor kell a hajó vezetőjének a hajón tartózkodnia? Mindaddig, amíg a hajó menetben van. Mindaddig, amíg vezet és amíg veszély esetén az utolsó utas is elhagyta a hajót. Mindaddig, amíg a hajó vízen van.  
46 Meddig terjed a hajóvezető mentési kötelezettsége más hajók/emberek felé? Kötelező menteni az életveszélybe került embereket, de csak a saját és a hajó biztonságával összeegyeztethető mértékben. Az életveszélyben lévő embereket a saját és a hajót fenyegető veszély mérlegelése nélkül meg kell kísérelni menteni. Ha emberélet nincs veszélyben, akkor nincs mentési kötelezettségünk.  
47 Egészítse ki a mondatot! Hajónk a kikötő bejáratában süllyed el hajózási zárlatot okozva. Ez esetben a sétahajókat üzemeltető cégek felé a sétajárataik elmaradásából keletkezett károkért (          ) felelősséggel tartozunk. nem tartozunk felelősséggel. felelősséggel tartozunk, de csak olyan mértékben, amennyire a tevékenységünk közrejátszott az elsüllyedésben.  
48 Ki felelős az utasok testi épségéért? A hajóvezető, de csak addig a mértékig, amennyire betartják az e körben adott utasításait. Minden esetben a hajóvezető a felelős. Ha a hajóvezető az út elején elmondja a hajón való viselkedés szabályait, és mindenkinek kiosztja a mentőmellényeket, akkor a továbbiakban nem tehető felelőssé az utasokat esetlegesen érő balesetek miatt.  
49 Végre kell-e hajtani a hajó vezetőjének utasításait, ha Ön csak utas? Igen, ha azt a hajózás biztonsága vagy a hajó rendjének fenntartása érdekében adta. Igen, minden esetben. Igen, de csak vízből mentés és havaria esetén.  
50 Miért fontos egy kisgéphajó vízkiszorításának ismerete? Mert a hajó kiemeléséhez, illetve szállításához elengedhetetlen információ. Mert az adott víziúton való közlekedéshez a vízállás és a vízkiszorítás ismerete elengedhetetlen. Mert a hajó menetben való viselkedése nagyban függ a vízkiszorítástól.  
51 Található-e egy kishajó hajólevelében információ a befogadóképességről? Igen. Nem.    
52 A hajólevélben megadott legnagyobb befogadóképességbe beletartozik-e a hajó vezetője? Igen, ez a szám az össz-befogadóképesség. Nem, mert a minimális személyzet száma és a befogadóképesség összege adja az össz-befogadóképességet. Nem, mert a befogadóképesség és a minimális személyzet száma, valamint a hajó vezetője adja az össz-befogadóképességet.  
53 Melyik állítás igaz? A hajó üzemképességét a hajózási hatóság a hajólevélben igazolja, melyben feltünteti a lejárat dátumát is. A svertes kishajóknak nincsen hajólevelük, az üzemképességet a tőkesúlyos hajóknál a hajózási hatóság a hajólevélben igazolja, melyben feltünteti a lejárat dátumát is. A vitorlás kishajók és vitorlás csónakok üzemképességét a hajózási hatóság a hajólevélben igazolja, a lejárat dátumának feltüntetése mellett.  
54 Kell-e felelősség biztosítást kötni a kedvtelési célú kishajókra? Nem. Igen. Csak tőkesúlyos hajókra.  
55 Mit jelent a hajó úszóképessége? A hajótest által kiszorított víz súlya megegyezik a hajó súlyával és a hajó nem merül el teljesen a vízben. A hajó önerőből képes haladni a vízen. A hajó teljes terheléssel sem merül annyira, hogy a mederfeneket érintse.  
56 Mi az úszóképesség fogalma? A testre ható felhajtó erő kiegyenlíti a súlyerőt és a test nem merül teljes egészében a folyadékba. Az úszóképesség az úszni tudásról a hajó vezetőjének adott írásos igazolás. A testre ható felhajtó erő nem egyenlíti ki a súlyerőt és a test teljes egészében a folyadékba merül.  
57 Úszóképes-e az a test, amelyre ugyanakkora felhajtó erő hat mint súlyerő? Igen, ha a test nem merül teljes egészében a vízbe. Nem, ez esetben elsüllyed a test. Igen, az úszóképességhez csak ennek a kritériumnak kell megfelelni.  
58 Mi a légszekrény? Kishajókban, csónakokban kialakított vízmentes rekesz az úszóképesség biztosítására borulás vízbetörés esetére. A hajózásban az üres nem használt szekrényeknek a neve, az újonnan beszállók pakolhatják bele a személyes dolgaikat. Egy szekrény méretű kollektív mentőeszköz, az oldalán kapaszkodó zsinórokkal.  
59 Minek nevezzük a hajó azon tulajdonságát, hogy a billentő nyomatéknak ellenáll? Stabilitás. Úszóképesség. Hullámellenállás.  
60 Melyik a stabilitás hajózásban használt meghatározása? A hajó azon tulajdonsága, hogy a billentő nyomatéknak ellenáll. A hajó által kiszorított víz súlya megegyezik a hajó súlyával. A hajó hullámzó vízen is megfelelő iránytartó képessége.  
61 Hajók esetében melyik tengelyre vonatkoztatjuk a stabilitás fogalmát? Hossztengely. Keresztirányú tengely. Függőleges tengely.  
62 Minek nevezzük a hajó nyugalmi és megbillent helyzetének megfelelő felhajtó erők hatásvonalainak metszéspontját? Metacentrum. Vízkiszorítás tömegközéppont. Felhajtóerő támadáspont.  
63 Igaz-e hogy főként a tőkesúly nélküli hajókra jellemző az alakstabilitás? Igaz. Hamis.    
64 Igaz-e hogy főként a tőkesúlyos hajók jellemzője az alakstabilitás? Hamis. Igaz.    
65 Tőkesúlyos hajóknál hogyan biztosítjuk a hajó stabilitását? A hajó súlypontjának alacsonyabbra helyezésével. A hajó súlypontjának magasabbra helyezésével. A hajótest oldal irányú ellaposításával.  
66 Mi biztosítja alakstabil hajóknál a kellő stabilitást? A hajótest keresztmetszeti kialakítása biztosítja megdőlés esetén a visszabillentő nyomatékot. A hajó súlypontjának magasabbra helyezése. Nagy tömegű tőkesúly alkalmazása.  
67 Mi a dőlés? A hajó kereszt irányú kilengését hívjuk így. A hajó hossz irányú kilengését hívjuk így. A hajó bármely irányú kilengését hívjuk így.  
68 Mi a metacentrum? A nyugalmi és a megdőlt helyzetben ható felhajtóerő hatásvonalainak metszéspontja. A hajó tömegközéppontja. A hajó mértani középpontja.  
69 Mi jellemző a stabil úszáshelyzetre? A metacentrum a rendszersúlypont felett van. A metacentrum a rendszersúlypont alatt van. A metacentrum és a rendszersúlypont egybeesik.  
70 Mi jellemző a labilis úszáshelyzetre? A metacentrum a rendszersúlypont alatt van. A metacentrum a rendszersúlypont felett van. A metacentrum és a rendszersúlypont egybeesik.  
71 Mi jellemző a semleges úszáshelyzetre? A metacentrum és a rendszersúlypont egybeesik. A metacentrum a rendszersúlypont felett van. A metacentrum a rendszersúlypont alatt van.  
72 Mi jellemző a közömbös úszáshelyzetre? A metacentrum és a rendszersúlypont egybeesik. A metacentrum a rendszersúlypont felett van. A metacentrum a rendszersúlypont alatt van.  
73 Melyik úszási helyzetet látja az ábrán? Stabil. Közömbös. Labilis. Kep1 Stabil.jpg Kep1 Stabil.jpg
74 Melyik úszási helyzetet látja az ábrán? Közömbös. Stabil. Labilis. Kep2 Kozombos.jpg Kep2 Kozombos.jpg
75 Melyik úszási helyzetet látja az ábrán? Labilis. Közömbös. Stabil. Kep3 Labilis.jpg Kep3 Labilis.jpg
76 Egészítse ki a mondatot! A(z) (               ) működéséhez a kormánylapátot áramló közegbe kell helyezni. passzív kormány aktív kormány orrsugár kormány  
77 Mitől függ a kormányerő mértéke passzív kormány használatakor? A kormánylapát kitérítési szögétől, a kormánylapát méreteitől és az áramló közegnek a kormánylapáthoz viszonyított sebességétől. A hajó alatti vízmélységtől, a kormány kiegyensúlyozottságától, a hajó parthoz képesti sebességétől. A kormánylapát kitérítési sebességétől, a hajó merülésétől, a kormánylapát kiegyensúlyozottságától.  
78 Mi az aktív kormány? Kormányerő a tolóerő irányának változtatásával keletkezik. Kormányerő a kormánylapát kitérítésével keletkezik. Az aktív kormányt folyamatosan (aktívan) fogni, illetve mozgatni kell.  
79 Mi a passzív kormány? Kormányerő a kormánylapát kitérítésével keletkezik. Kormányerő a tolóerő irányának változtatásával keletkezik. A kormányzást nem magunk végezzük, hanem egy kijelölt személy.  
80 Általánosan milyen rendszerű kormányzást alkalmaznak vitorlás hajókon? Passzív kormány. Aktív kormány.    
81 Alábbiak közül melyek a fának, mint hajóépítő anyagnak a jellemző tulajdonságai? Kis fajsúly, jó hang és hőszigetelés, zsugorodik, megdagad a pára hatására. Kis fajsúly, galvanikus korrózióra hajlamos, nehezen megmunkálható. Jól ragasztható, felületi kezelést nem igényel, nagy a fajsúlya.  
82 Alábbiak közül melyek az alumíniumnak, mint hajóépítő anyagnak a jellemző tulajdonságai? Költséges alapanyag, könnyű szerkezeti súly, galvanikus korrózióra hajlamos. Viszonylag nagy fajsúly, nem hegeszthető, jó hangszigetelő. Korrózió ellen felületkezeléssel védeni kell, pára hatására dagad, zsugorodik, kis fajsúlyú.  
83 Alábbiak közül melyek az acélnak, mint hajóépítő anyagnak a jellemző tulajdonságai? Korróziógátlást igényel, rendkívül szilárd, nagy méretű hajók építésére alkalmas. Nem korrodál, alacsony kopásállóságú, nagy a fajsúlya. Könnyű, rugalmas, jól alakítható, jó hő- és hangszigetelő.  
84 Egészítse ki a mondatot! A felületkezeletlen alumíniumból készült hajótest (          ) csak a galvanikus korrózióra hajlamos. egyáltalán nem korrodálódik. csak tengervízben korrodálódik.  
85 Az alábbiak közül melyek lehetnek a hajók merevítő vázszerkezetének elemei? Bordák, hossz bordák, gerinc. Gerinc, medersor, oldalpalánkozás. Bordázat, fartükör, orrtőke, fedélzeti palánkozás.  
86 Mit jellemezhetnek az alábbi kifejezések: karvell, klinker, diagonál? A hajótest oldalpalánkozásának módját. Az orrtőke és fartőke bekötési módjait. A hajó belső merevítő bordázatának rendszerét.  
87 Melyik palánkozási módozatot látja az ábrán? Karvell. Klinker. Diagonál. Kep4 Karvel.jpg Kep4 Karvel.jpg
88 Melyik palánkozási módozatot látja az ábrán? Klinker. Karvell. Diagonál. Kep5 Klinker.jpg Kep5 Klinker.jpg
89 Melyik palánkozási módozatot látja az ábrán? Diagonál. Klinker. Karvell. Kep6 Diagonal.jpg Kep6 Diagonal.jpg
90 A katamarán, trimarán kifejezések mit jelölnek? Egyes hajótípusok kettő illetve három testű kialakítását. A legénység kötelező létszámát jelölik. A kormányzásnál használt kormánylapátok számát jelölik ezek a kifejezések.  
91 Mi a kokpit? A hajó fedélzetébe süllyesztett munkatér. A hajótest és a fedélzet által közrefogott zárt tér, amely mérete szerint dolgok tárolására, vagy akár alvásra is használható. A hajó fedélzetéről nyíló tároló rekesz.  
92 Milyen célra szolgál a bimini. A kajüt lejáratot és a kokpitot védi az esőtől, naptól. Gyenge szélben lehetővé teszi a gyors irányváltást. Erős szélben a vitorlafelületet csökkenti.  
93 Mit nevezünk deck-nek? A fedélzetet. A munkateret. A lakóteret.  
94 Mit nevezünk kokpit-nak? A munkateret. A lakóteret. A fedélzetet.  
95 Mit nevezünk kajüt-nek? A lakóteret. A fedélzetet. A munkateret.  
96 Hogyan nevezhetjük a hajó fedélzetét más szóval? Deck. Kajüt. Kokpit.  
97 Hogy hívjuk a hajó munkaterét? Kokpit. Deck. Kajüt.  
98 Hogy hívjuk a hajó lakóterét? Kajüt. Kokpit. Deck.  
99 Mit nevezünk denevérnek? A grósz felület növelésére szolgáló latnival merevített részét. A orrkilépőt. A nagyvitorla reffsorát.  
100 Mi a fux? A hajóorrban lévő kabin. A hajó farában lévő kabin. A hajó közepében kialakított társalgó.  
101 Mi a trepni? Padlódeszka. Fedélzeti ablak. Árboctalp veret.  
102 Igaz e, hogy a hagyományos hajóépítésnél először a merevítő vázszerkezet kerül kialakításra, majd a külhéj csak ez után épül rá erre? Igaz. Hamis.    
103 Igaz e, hogy a hagyományos hajóépítésnél először a külhéj készül el, majd ezután következik ennek a merevítése bordák segítségével? Hamis. Igaz.    
104 Mit nevezünk kompozit alapanyagnak? Több fajta eltérő jellegű anyag együttes alkalmazása azok hasznos tulajdonságainak ötvözése érdekében. A teljesen vízzáró és UV sugárzás álló anyagokat nevezzük kompozitoknak. A több fajta fém alapanyag hegesztett szerkezetét nevezzük kompozitnak.  
105 Mi a szerepe a műgyanta-kompozit alapanyag alkalmazásakor az üvegszál, szénszál vagy egyéb szálanyagok alkalmazásának? Ezek biztosítják a kompozit szerkezet merevségét, szilárdságát, rugalmasságát. Elsősorban térkitöltő, sűrűségnövelő, szigetelő hatásuk van. Elsősorban azt biztosítják, hogy a hajótest teljesen vízzáróvá váljon.  
106 Mi a szerepe a műgyanta-kompozit hajóépítő alapanyagoknál a poliészter, epoxy anyagok alkalmazásának? Ezek végzik a szálanyagok közötti tér kitöltését, a szálak összekötését, és a hajótest vízhatlanságának biztosítását is. A kompozit szilárdságát, rugalmasságát biztosítja. A kompozit szerkezetben a műgyanta a szerkezet fajsúlyának beállítását szolgálja.  
107 A szálanyag + gyanta kompozitból készült hajók építési módszere: vagy pozitív, vagy negatív mintára építik a hajótestet, a kompozit rétegenkénti laminálásával. a hajótestet a gerinc és többi hosszmerevítő, majd a bordázat felépítésével kezdik, majd vázra hordják fel a kompozit anyagot. a hajótestet keresztirányban több részre bontják, az egyes darabokat külön-külön laminálják, és a folyamat végén összeragasztják.  
108 Minek nevezzük a tényleges merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolságot, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni? Biztonsági távolság. Szabad oldal magasság. Merülés.  
109 A legnagyobb hossz (LOA): az úszólétesítmény legnagyobb hossza méterben, beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket? Igaz. Hamis.    
110 A legnagyobb hossz (LOA): a hajótest legnagyobb hossza a kormány és a kígyófej nélkül ? Hamis. Igaz.    
111 Az alábbiak közül melyik a hajó hosszának (L) meghatározása? A hajótest legnagyobb hossza a kormány és a kígyófej nélkül. Az úszólétesítmény legnagyobb hossza méterben, beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket. A hajótest vízvonalon mért hossza.  
112 Mit értünk a kishajó hosszán? A hajótest legnagyobb hossza a kormányberendezés és propulziós mű nélkül. Az kishajó legnagyobb hossza méterben, beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket. A hajótest legnagyobb merülés síkjában mért hossza.  
113 Mit értünk a kishajó vízvonalhosszán? A hajótest legnagyobb merülés síkjában mért hossza. A hajótest legnagyobb hossza a kormányberendezés és propulziós mű nélkül. Az kishajó legnagyobb hossza méterben, beleértve a kormányberendezést, a propulziós művet, a gépészeti és egyéb szerkezeteket.  
114 Mit értünk a kishajó oldalmagasságán? A hajótest vagy a gerinc legalsó pontja és a fedélzet legalsó pontja között a hajó oldalán mért legrövidebb függőleges távolság. Az oldalmagasságnak az oldalmagasság helyén mért merüléssel csökkentett értéke. A legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolság, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni.  
115 Mit értünk a kishajó szabad oldalmagasságán? Az oldalmagasságnak az oldalmagasság helyén mért merüléssel csökkentett értéke. A legnagyobb merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolság, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni. A hajótest vagy a gerinc legalsó pontja és a fedélzet legalsó pontja között a hajó oldalán mért legrövidebb függőleges távolság.  
116 Mit értünk a kishajó biztonsági távolságán? A tényleges merülés síkja és az azzal párhuzamos olyan sík között függőlegesen mért távolság, amely felett a hajót nem lehet vízmentesnek tekinteni. A hajótest vagy a gerinc legalsó pontja és a fedélzet legalsó pontja között a hajó oldalán mért legrövidebb függőleges távolság. Az oldalmagasságnak az oldalmagasság helyén mért merüléssel csökkentett értéke.  
117 Hogyan hívjuk a hajótest belsejébe, általában a fedélzet alá stabilan rögzített meghajtó motort? Beépített motor. Lakótéri motor. Külmotor.  
118 Minek nevezzük a hajó far részén kialakított rögzítési ponton, a fartükrön felfüggesztett kisebb tömegű motorokat, melyek magukba foglalják a hajtási lánc elemeit is? Külmotor. Beépített motor. Kompresszor.  
119 Milyen belső égésű motorok üzemanyaga a gázolaj? Dízelmotor motor. Otto-motor. Gőzgép.  
120 Milyen belső égésű motorok üzemanyaga a benzin? Otto-motor. Dízelmotor. Gőzgép.  
121 Hogyan győződik meg róla, hogy a külmotor hűtése megfelelő? Ha a motorhűtést ellenőrző vízsugár megszakítatlan és erős, akkor a hűtés megfelelő. A motor hűtését nem kell ellenőrizni, mert a motorolaj túlmelegedése esetén az automatika leállítja a motort. A motor hűtésének elégtelenségét a motor teljesítményének csökkenése, és a motor spontán leállása jelzi, ennek hiányában a hűtés biztosan megfelelő.  
122 A dízelüzemű motoroknak van gyújtásrendszere? Nincs. Van.    
123 A kishajókba építésre szánt modern dízelmotorok miben különböznek régi társaiktól? A modern dízelmotor befecskendező rendszere bonyolult, elektronikusan vezérelt rendszer, a régi tisztán mechanikus. A modern dízelmotorok már mind kétüteműek és a régiekkel szemben tisztán elektronikus befecskendezéssel működnek. A modern dízelmotorok fajlagos teljesítménye jobb a régiekénél, de nagyobb a fajlagos fogyasztásuk.  
124 Mi hozza létre a benzin-levegő keveréket az Otto-motoroknál? Karburátor vagy befecskendező rendszer. Kizárólag a karburátor. Kizárólag a befecskendező rendszer.  
125 Beépített Otto-motorral rendelkező kishajónál milyen műveletet kell végrehajtani minden motorindítás előtt? A motortér teljes kiszellőztetését. Az ékszíj feszességének ellenőrzését. A hűtőrendszer elzáró szelepeinek zárását.  
126 Milyen rendszerű a négyütemű motorok kenési rendszere? A legtöbb esetben vegyes rendszerű: szóró- és kényszerolajozású. Kizárólag keverék olajozású. A legtöbb esetben kizárólag kényszerolajozású.  
127 Mi végzi a dízelmotor motor működése közben az üzemanyag begyújtását? A hengerben a kompresszió miatt felhevült levegő. Elektromosan működtetett gyújtógyertya szikrája. Izzító gyertya.  
128 Mi végzi a Otto-motor működése közben az üzemanyag begyújtását? Elektromosan működtetett gyújtógyertya szikrája. A hengerben a kompresszió miatt felhevült levegő. Izzító gyertya.  
129 Igaz, hogy az üzemanyag a karburátoros Otto-motor működése folyamán, a szívás fázisban levegővel összekeveredve áramlik be a hengerbe? Igaz. Hamis.    
130 Igaz, hogy az üzemanyag a dízelmotor működése folyamán, a szívás fázisban levegővel összekeveredve áramlik be a hengerbe? Hamis. Igaz.    
131 Igaz, hogy az üzemanyagot a dízelmotor működése folyamán, a hengerben összesűrített levegőbe porlasztják be? Igaz. Hamis.    
132 Igaz, hogy az üzemanyagot a karburátoros Otto-motor működése folyamán, a hengerben összesűrített levegőbe porlasztják be? Hamis. Igaz.    
133 Kétütemű motorok esetében hány főtengely fordulat alatt játszódik le a munkaciklus? Egy. Kettő. Négy.  
134 Négyütemű motorok esetében hány főtengely fordulat alatt játszódik le a munkaciklus? Kettő. Egy. Négy.  
135 Négyütemű motoroknál melyik a helyes munkaütemsorrend az alábbiak közül? Szívás, sűrítés, terjeszkedés, kipufogás. Szívás, terjeszkedés, sűrítés, kipufogás. Kipufogás, terjeszkedés, sűrítés, szívás.  
136 A munkaciklus milyen fázisa zajlik a négyütemű motorokban amikor a dugattyú a forgattyús ház felé mozog? Szívás vagy terjeszkedés. Kipufogás vagy terjeszkedés. Terjeszkedés vagy sűrítés.  
137 A munkaciklus milyen fázisa zajlik a négyütemű motorokban amikor a dugattyú a hengerfej felé mozog? Sűrítés vagy kipufogás. Szívás vagy terjeszkedés. Sűrítés vagy szívás.  
138 Melyik fajta motor jellemző alkatrésze a karburátor? Otto-motor. Dízelmotor. Gőzgép.  
139 Melyik fajta motor jellemző alkatrésze az adagolószivattyú? Dízelmotor. Otto-motor. Elektromos motor.  
140 Melyik fajta motor jellemző alkatrésze a szívó szelep? Négyütemű motor. Kétütemű motor. Résvezérelt motorok.  
141 Melyik motor jellemzője, hogy a kenőolajat az üzemanyaghoz keverve juttatják el a kenési helyekre? Kétütemű Otto-motor. Elektromos motor. Négyütemű Otto-motor.  
142 Hogyan nevezik a motorok azon alkatrészét, amely a dugattyú váltakozó irányú mozgását forgó mozgássá alakítja? Főtengely. Lendkerék. Hengerpersely.  
143 Hol helyezkedik el a motor főtengelye? A forgattyús házban. A hengerben. Az irányváltóban.  
144 A motor melyik alkatrésze köti össze a dugattyút és a főtengelyt? A hajtórúd. A lendkerék. A hengerpersely  
145 Mi a dízelmotor-befecskendező porlasztó feladata? A gázolaj apró cseppekre történő porlasztása és nagy nyomáson az égéstérbe juttatása. A gázolaj sűrítése, összekeverése kenőolajjal és levegővel, majd az égéstérbe juttatása. A gázolajból kiszűri a porrészecskéket és az üzemanyag rendszert légteleníti.  
146 Mi a karburátor szerepe? Az Otto-motoroknál az üzemanyag-levegő keverék előállítása. A dízelmotoroknál az üzemanyag levegő keverék előállítása. Az Otto-motoroknál az üzemanyag megfelelő befecskendezési nyomását biztosítja.  
147 Tankolásnál fontos előkészületek a következők: Elektromos berendezések kikapcsolása, motor leállítása, dohányzás és nyílt láng használatának megszüntetése, kézi tűzoltó készülék ellenőrzése és előkészítése. Motor alapjáratba helyezése, dohányzás és nyílt láng használatának megszüntetése, utasok kiszállítása a hajóról. Motor leállítása, dohányzás és nyílt láng használatának megszüntetése, a tankolás helyszínének ventilátorral történő szellőztetése, kézi tűzoltó készülék kipróbálása.  
148 Mi biztosítja a dízelmotorba jutó üzemanyag megfelelő tisztaságát? A vízleválasztó, az elő- és finomszűrők. A tartályba épített tartályszűrő. Az üzemanyagot előállítása során gondosan tisztítják, ezért nincs szükség külön szűrésre.  
149 Mire kell figyelni a dízelüzemű motoroknál? Kényszerhelyzet kivételével nem szabad elhasználni az összes üzemanyagot, mert a dízelmotor üzemanyagrendszere levegősödik, és az üzemanyag utántöltése után sem indul. A tartályban egy hónapnál hosszabb ideje tárolt üzemanyagot nem szabad felhasználni, mert ennyi idő alatt az már alkotórészeire esik, és a motorba jutva károsítja azt. Mindig tartsuk be a motorgyártó által előírt üzemagyag-kenőolaj keverési arányt.  
150 Milyen alkatrészekből épül fel az Otto-motorok üzemanyagrendszere? Melyik felsorolás helyes? Üzemanyagtartály, üzemanyag szűrő(k), üzemanyag szivattyú, karburátor, vagy injektor. Üzemanyagtartály, adagolószivattyú, porlasztócsúcs. Üzemanyagtartály, üzemanyag szűrő(k), üzemanyag hűtő, adagolószivattyú, porlasztó.  
151 Milyen alkatrészekből épül fel az dízelmotorok üzemanyagrendszere? Melyik felsorolás helyes? Üzemanyagtartály, tápszivattyú, üzemanyag szűrő(k), adagolószivattyú, befecskendező porlasztó. Üzemanyagtartály, adagolószivattyú, karburátor, porlasztócsúcs. Üzemanyagtartály, üzemanyag szűrő(k), üzemanyag hűtő, injektor.  
152 Belsőégésű főgéppel hajtott kishajó esetén fontos az üzemórák nyilvántartása? Fontos, mert bizonyos karbantartási tevékenységeket a gyártó által meghatározott időintervallumonként kell elvégezni. Nem fontos, mert a kenőolajat minden szezon végén le kell cserélni, a hajtóműolajat meg csak akkor, ha víz szivárog bele. Fontos, de nem a karbantartás, hanem a hajó eladáskori értékének meghatározása szempontjából.  
153 Áramtalanítja-e a hajót, ha hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja? Igen így az akkumulátorokat biztosan nem meríti le semmi, és rövidzárlat sem lesz. A modern hajókat nem szabad teljesen áramtalanítani, mert a motor elektronikus vezérlőrendszerének mindig feszültség alatt kell lennie. Csak a 220 voltos rendszereket kell teljesen lekapcsolni, mivel az alacsony feszültségű áramkörökben nem keletkezhet rövidzárlat.  
154 Külmotoroknál hogyan tudjuk ellenőrizni a hűtés működését? A hűtővíz megfelelő áramlását vékony és folyamatos ellenőrző vízsugár megjelenése jelzi. Nem szükséges ellenőrizni, ha a motor beindul, akkor biztosan van hűtése is. A motor burkolatát levéve a hengerfejen kézzel ellenőrizhető a hűtőfolyadék áramlása.  
155 Mi történik, ha nem kielégítő, vagy megszűnik a motor hűtése? A motor túlmelegszik, a dugattyú és szelepek besülhetnek, a motorblokk és a hengerfej megrepedhetnek. A motor fogyasztása megnő, a fordulatszám megnő és a hajtómű olaj felforr. Nincs hatása, amennyiben a motort csak fél terheléssel üzemeltetjük az nem károsodik.  
156 Hogyan célszerű a hajó gumi és műanyag alkatrészeinek ápolását végezni? Szilikon tartalmú ápolószerekkel ápoljuk, a megrepedezett elemeket cseréljük. Ásványi zsírral kell bekenni őket, vagy finoman mosóbenzines ronggyal áttörölgetni. Meg kell tisztítani őket és finom csiszolóvászonnal a repedezett elemeket felpolírozni.  
157 Milyen műveletet kell a hideg állapotú dízelüzemű motorok indítása előtt elvégezni? Az izzító gyertyákat kb. 10 másodpercig, vagy ha van ellenőrző lámpa, annak kialvásáig kell működtetni. A motor indítása előtt valamilyen fogyasztót rövid időre fel kell kapcsolni, hogy az akkumulátort felkészítsük a dízelmotor nagy indító áramára. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a vízleválasztó még nem telítődött.  
158 Mikor használjuk a szivatót? A hideg motor indításakor. A motor által beszívott keverék benzin arányát növeli meg, a könnyebb indítás érdekében. Akkor használjuk, ha plusz teljesítményt szeretnénk a motorból kinyerni előzéskor. A motor leállítása előtt kell bekapcsolni, hogy az üzemanyag rendszert kiürítsük.  
159 Kell-e ellenőrizni a kenőolaj szintjét motor indításkor? Igen, célszerű az aznapi első motorindítás előtt, de lehet többször is. Igen, célszerű az aznapi első motorindítás után közvetlenül. Nem szükséges, mivel a motor kenőolaj nélkül amúgy sem indítható el.  
160 Motor indítása előtt a következők közül mit célszerű ellenőrizni? Kenőolaj szintet, a hajtómű üres állásban legyen. A hajó stabilitását, a motor megfelelő hűtését. A motor burkolatának épségét és a hűtővíz hőfokát.  
161 Motor indítása után a következők közül mit célszerű ellenőrizni? Az olajnyomást, a hűtés működését. Legyen elegendő, a motor hűtését szolgáló fenékvíz a hajóban. A kenőolaj szintet a motorban, és a hűtővíz hőfokát.  
162 Mit ítélhetünk meg az olajnyomás jelző által üzem közben mutatott érték alapján? A motor kenésének megfelelőségét. A kenőolajszűrő elhasználtságát, és a motor körülbelüli fordulatszámát. A külső hőmérséklet nagyságát, és a hajó terheltségét.  
163 Mit ítélhetünk meg a kétkörös hűtési rendszereknél a belső kör vízhőmérsékletét jelző műszer által üzem közben mutatott érték alapján? A motor hűtésének megfelelőségét. Megbecsülhető a külső víz hőmérséklete, és a hőcserélő tömítettsége. Megbecsülhető a motor által leadott teljesítmény.  
164 Hogyan kell leállítani a benzinüzemű külmotorokat? Nagyobbakat általában a gyújtáskapcsolóval, kisebbeknél a motoron található leállító gomb pár másodpercig tartó nyomásával. Nagyobbakat általában a gyújtáskapcsolóval, kisebbeket a gáz teljes levéltelével, vagy ha akkor sem áll le, akkor az üzemanyag-vezeték csatlakozásának megszüntetésével Nagyobbakat általában a gyújtáskapcsolóval, kisebbeket az üzemanyag- tartály levegőztető szelepének zárásával.  
165 Hol vannak a külmotorokon a hűtővíz beszívására szolgáló nyílások? A külmotor szárának kavitációs lap alatti részének jobb- és baloldalán. A külmotor a hűtővizet a hajócsavar agyrészén keresztül szívja be. A külmotoroknak legtöbbször zárt hűtési rendszere van, ahol a hűtővizet a külmotor szárának víz alatti részébe szerelt hőcserélő hűti le.  
166 Mit kell tenni, ha indítás után azt tapasztalja, hogy az olajnyomás mérő műszer elégtelen nyomásértéket mutat? A motort azonnal le kell állítani, majd ellenőrizni kell az olajszintet, az olajszűrőt és az olajszivattyút. A motort alapjáraton működtetni kell amíg az olajnyomás meg nem emelkedik. A motor fordulatszámát addig kell növelni, amíg az olajnyomás meg nem emelkedik.  
167 Mit kell tenni, ha a terhelt motor hűtővíz hőfoka nagyon magas? A motor fordulatszámát azonnal csökkenteni kell, ha a hőfok nem csökken a motort le kell állítani. A motort vizes ronggyal kívülről hűteni kell. Gázt adunk és széllel szembe fordulunk, így a megnövekedett menetszél várhatóan lehűti a motort.  
168 Mit jelent a gázolaj bedermedése? A gázolaj hőmérséklete nagy hidegben eléri a dermedéspontját, a paraffin kiválik belőle és eltömíti az üzemanyag rendszert. A porlasztott gázolaj a henger hideg felületére kicsapódik és indítási nehézségeket okoz. A gázolaj hőmérséklete nagy melegben meghaladja a dermedéspontját, kiválik belőle a paraffin és eltömíti az üzemanyag rendszert.  
169 Hogyan ellenőrzi a motor üzem közbeni állapotát? Műszerek segítségével és a motor működésének vizuális és hallás utáni ellenőrzésével egyaránt. Csak a műszereket kell figyelni, azok biztos információkat szolgáltatnak számomra. A motor hangja és a kipufogó gáz jellege alapján meg lehet állapítani a működés állapotát.  
170 Mire utalhat, ha a motor fordulatszáma hirtelen megnő, de a hajó sebessége lecsökken. A hajtáslánc meghibásodására utal, tengelytörésre, a hajócsavar sérülésére, a hajócsavar nyírócsapjának törésére, tengelykapcsoló hibára. Az üzemanyag rendszerben lévő dugulás megszűnt. A hajóra felakadt egy uszadék és azt magával vonszolja.  
171 Mire utalhat, ha a hajtómű sebességbe kapcsolásakor a motor rendellenesen rezonálni kezd? A hajócsavar egyik szárnya sérülhetett és az emiatt keletkezett rezgéseket a hajtómű továbbítja a motorhoz. A motor egyik hengere kihagy és terhelt állapotban a szerkezet berezonál. A hajtómű olajszintje alacsony.  
172 Mire utalhat, ha a motor akadozva jár, leáll? Az üzemanyag rendszer meghibásodására utal, a tank levegőztetője nem lett kinyitva, eltömődött a szűrő, lelevegősödött a rendszer, vizes az üzemanyag. A motor gyújtáskapcsolója kontakthibás. Az üzemanyag oktánszáma nem megfelelő.  
173 Mire utalhat, ha a kipufogó füst színe kékes árnyalatú? Kenőolaj került az égéstérbe, esetlegesen a dugattyúgyűrűk kopása, törése miatt. Oxigénszegény az égés a motorban. Lehetséges, hogy a levegőszűrő eltömődött. Az üzemanyag cetánszáma nem megfelelő.  
174 Mire utalhat, ha a kipufogógáz fehéres színű? Víz került az égéstérbe esetlegesen a hengerfej tömítés sérülése miatt, vagy vizes az üzemanyag. Oxigénszegény az égés a motorban. Lehetséges, hogy a levegőszűrő eltömődött. Az üzemanyag cetánszáma nem megfelelő.  
175 Mire utalhat, ha a kipufogó gázok erős fekete színűek? Tökéletlen égés a motorban, általában oxigén szegény állapotra utal. A levegőszűrő cserére szorulhat. Kenőolaj került az égéstérbe, esetlegesen a dugattyúgyűrűk kopása, törése miatt. Víz került az égéstérbe esetlegesen a hengerfej tömítés sérülése miatt, vagy vizes az üzemanyag.  
176 Kétkörös hűtés rendszerű hajóban a belső víz hőmérséklete indítás után az üzemi fölé emelkedik. Mi lehet az oka? A termosztát nem nyit ki, valamelyik szivattyú nem működik, eltömődött a külső hűtőkör. A termosztát idő előtt kinyitott, eltömődött a belső kör szívónyílása. A belső kör vízszűrője eltömődött, túl magas a külső víz hőmérséklete.  
177 Mit szolgál a hajók kormányrendszerébe beépített áttétel rendszer? Nagyobb méretű illetve nagyobb sebességű hajókon a kormányzáshoz szükséges nagyobb erőt biztosítja. Tehermentesíti a kormánylapát felfüggesztését. A kormánylapát kitérítési szögtartományát növeli.  
178 Mire szolgál a hajtómű? A motor nyomatékának és fordulatszámának, illetve a tengelyrendszer forgási irányának megváltoztatására szolgál. A motor fordulatszámától függően beállítja a nyomatékot. A állítható szárny állásszögű hajócsavarok esetében a hajócsavar szárnyainak állítását végzi.  
179 Az alábbiak közül melyik a hajtási lánc eleme? Csavartengely. Kormánytengely. Motortartó bak.  
180 Mi a tömszelence feladata? A csavartengely hajótestből való kivezetésénél a vízzáró tömítést biztosítja. A hajó motor rögzítésének rezgéscsillapító eleme. A külső köri hűtővíz hajótesten való kivezetésekor a tömítést biztosítja.  
181 Melyek a horgonycsörlő meghatározó paraméterei? A teljesítmény, vonóerő, súlytartó képesség, a vontatási sebesség, a lánc/kötél vastagsága amit kezelni tud és a szerkezet önsúlya. A horgonykapa méret, tolóerő, a vontatási sebesség, a lánc/kötél vastagsága, amit kezelni tud. A teljesítmény, a vonóerő, súlytartó sebesség, a vontatási sebesség, a horgonyszár hossza amit kezelni tud és a szerkezet önsúlya.  
182 Mit célszerű téli konzerváláskor elvégezni az alábbiak közül? Belső hűtővíz fagyállóságának ellenőrzése. Dugattyúk kiszerelése és bezsírozása. Vízcsövek szelepeinek, csapjainak kiszerelése.  
183 Mit célszerű téli konzerváláskor elvégezni az alábbiak közül? A hengerekbe kevés friss kenőolaj betöltése, vagy konzerválóspray fújása a légszűrő beszívó nyílásához. A hűtővíz rendszer feltöltése kenőolajjal. A forgattyús ház feltöltése desztillált vízzel.  
184 Mit célszerű téli konzerváláskor elvégezni az alábbiak közül? A karburátorból a benzin leengedése, vagy a tankba benzin konzerváló adalék töltése. A kiegyenlítő tartályból a gázolaj leengedése. A motor felfüggesztésének fellazítása.  
185 Mit célszerű téli konzerváláskor elvégezni az alábbiak közül? Bovdenek, huzalozások tisztítása, olajozása, zsírozása. Az akkumulátor kikötése és az elektrolit lecserélése. Kipufogó és szívó szelepek nyitott állapotban való rögzítése.  
186 Horgony felszedése közben hogyan csökkenthetjük az elektromos csörlő terhelését? A horgonycsörlő működtetése közben a főgéppel lassú előremenetet alkalmazva csökkenthetjük a lánc és a csörlő terhelését. A hajóval a horgony fölé állunk, és ezt követően kezdjük meg a csörlővel beszedni a horgonyláncot. A hajóval áthajózunk a horgony fölött, majd amint a horgony felszakadt megállítjuk a hajót a mederhez képest, és a csörlő segítségével felhúzzuk a horgonyt.  
187 Mit nevezünk víziútnak? A vízi közlekedés pályái a víziutak, amelyek természetesek (folyók, tavak, tengerek) és mesterségesek (hajózó csatornák, mesterséges tavak) lehetnek. Vízi útnak a vízterület felett átívelő hidakat, a vízterületet átszelő kompjáratok útvonalait és a vízterület alatt húzódó alagutakat nevezzük. Vízi útnak csak a mesterségesen kialakított vízterületet (például csatorna) nevezzük, ahol a hajózás lehetséges.  
188 Hogyan jellemezzük az alsó-szakasz jellegű folyóvizet? Viszonylag kis esésű, hordaléklerakások útján létrejött szigetekkel megtűzdelt, széles mederrel rendelkező. Közepes szélességű, viszonylag nagyobb vízmélységgel, nagyobb kanyarívekkel rendelkező, és közepes vízsebességű. Nagy esésű, vízsebességű, szűk kanyarokkal tarkított, kis vízmélységű és szűkebb meder keresztmetszetű.  
189 Az alábbiak közül mit nevezünk egy víziút dinamikai jellemzőjének? A vízállás, a gázlómélység, a vízsebesség. A legkisebb kanyarulati sugár, a hajóút legkisebb szélessége, a legkisebb szabad űrszelvény méret. A víziút hossza, a tengerszint feletti magassága és esése.  
190 Mit nevezünk hajóútnak? A víziutakon rendszerint bójákkal és fényjelzésekkel a tájékozódást elősegítő jelzésekkel kitűzött, a hajóforgalom számára fenntartott területet. A víziutakon kívüli, kevésbé forgalmas, a hajóforgalom számára fenntartott területet. A kikötőből a víziútig tartó, rendszerint egy irányú közlekedést biztosító vízterület.  
191 Igaz e, hogy Magyarország nemzetközi víziútja a Duna, Tisza és a Dráva? Hamis. Igaz.    
192 Mi a víziút? A víziközlekedés pályája, a folyók, csatornák és tavak (miniszteri rendeletben víziúttá nyilvánított) szakasza vagy része. Víziút minden olyan állami kezelésben álló folyó, tó és csatorna, amely geometriai méreteinél fogva időszakos vagy állandó jelleggel hajózásra alkalmas. Csak azt a vízterületet tekintjük víziútnak, ami hajózási jelekkel ki van tűzve.  
193 A víziutakon az állam garantálja a víziút osztálya szerinti vízmélység mindenkori rendelkezésre állását? Nem. Igen.    
194 Mit nevezünk a térkép méretarányának? A kicsinyítés mértékét térképi méretaránynak nevezzük, amely megadja, hogy a térképlapon mekkora területet ábrázolnak. A nagyítás mértékét térképi méretaránynak nevezzük, amely megadja, hogy a térképen milyen tereptárgyakat ábrázolnak. A kicsinyítés mértékét térképi méretaránynak nevezzük, amely megadja, hogy milyen térképi vetület alapján készült a térkép.  
195 Mit jelent a térképen az M 1:10000 jelzés? A térképen 1 cm távolság a valóságban 100 méter. A térképen 1 cm távolság a valóságban 1 kilométer. A térképen 1 cm távolság a valóságban 10000 méter.  
196 Mit jelent a térképen az M 1:25000 jelzés? A térképen 4 cm távolság a valóságban 1 kilométer. A térképen 2,5 cm távolság a valóságban 1 kilométer. A térképen 1 cm távolság a valóságban 2,5 kilométer.  
197 Merre található az északi irány a térképeken, ha külön erre utaló jelölést nem látunk rajta? A térkép felső éle felé. A térkép alsó éle felé. A méretaránytól függően vagy jobbra vagy balra esik az északi irány.  
198 A vízmércéken mért vízállásból mire lehet következtetni? A merülési korlátozásokkal érintett területeken mérhető vízmélységekre. A vízmérce szelvényében fennálló legnagyobb vízmélységre. Arra, hogy az adott víziút apadó- vagy áradó jellegű fázisban van.  
199 A GPS helyzetmeghatározás minden körülmények között lehetséges? Nem. Igen.    
200 Mi a vízállás? A vízszint magassága illetőleg mélysége a vízmérce nulla-pontjának, mint viszonyítási pontnak a szintjétől. Állóvizeken, tavakon az áramlásoktól mentes vízterület a vízállás. A vízszint magassága illetőleg mélysége a vízmérce legalsó pontjának, mint viszonyítási pontnak a szintjétől.  
201 Hogyan mérjük a vízállást? A vízterületen elhelyezett vízmércéről tudjuk leolvasni. Hajóról minden nap ultrahangos vízmélység mérővel mérik le. Az aktuális vízhozamból számolják ki.  
202 Milyen jelölésekkel rendelkezik a vízmérce? 2 centiméteres osztás és deciméteres számozás. 5 centiméteres osztás és deciméteres számozás. Egy centiméteres osztás és 5 centiméteres számozás.  
203 Milyen vízállást olvas le az ábrán látható vízmércéről? 56 centiméter. 5,6 centiméter. 56 deciméter. Kep7 56.jpg Kep7 56.jpg
204 Milyen vízállást olvas le az ábrán látható vízmércéről? 48 centiméter. 4,8 centiméter. 48 deciméter. Kep8 48.jpg Kep8 48.jpg
205 Milyen vízállást olvas le az ábrán látható vízmércéről? 2 deciméter és 6 centiméter. 26 deciméter. 2,6 centiméter. Kep9 26.jpg Kep9 26.jpg
206 Hol mérik a Balatonon a hivatalos vízállást? Siófokon. Balatonfüreden. Tihanynál.  
207 Mi hozhat létre áramlatokat a tavakon? A folyamatosan egy irányból fújó szél, vagy folyó befolyás. A meder lejtése és a vízmélység különbség. A vízhőfok különbségek az egyes vízterületek között, valamint a vízkivételi művek hatásai.  
208 Mit nevezünk döghullámnak? Az erős szélből visszamaradt nagyobb hullámok. A nagy méretű tarajos hullámok. A víz kis mértékű fodrozódása.  
209 Mi az uralkodó szélirány a Balatonon? Északnyugati. Délkeleti. Északkeleti.  
210 Mitől függ a szél hajóra gyakorolt hatása? A szél sebességétől, a szélnek kitett felület nagyságától, a hajó vízbe merülő részének méretétől. A szél irányától, a hajó sebességétől, a vízmélységtől. A szél sebességétől, a hajó kormányképességétől, a hajó alatti víz mélységétől.  
211 Milyen skálát használunk a szél erősség becslésére? Beaufort-skálát. Fahrenheit-skálát. Coriolis-skálát.  
212 Merre fúj az északkeleti szél? Délnyugatra. Északkeletre. Északról fúj keletre.  
213 Merre fúj a délkeleti szél? Északnyugatra. Délről fúj keletre. Délkeletre.  
214 Adja meg az északi szél irányát fokban! 0 fok. 180 fok. 270 fok.  
215 Adja meg a délkeleti szél irányát fokban! 135 fok. 90 fok. 45 fok.  
216 Adja meg a nyugati szél irányát fokban! 270 fok. 90 fok. 225 fok.  
217 Hány fokozatú a belvízen használt, alap Beaufort-skála? 13 fokozatú. 10 fokozatú. 8 fokozatú.  
218 Mit nevezünk bríznek? A gyenge szellőt. A kifújt szelet. A viharos szelet.  
219 Mi a flaute? A teljes szélcsend. Hirtelen széllökés. Lapos hullám.  
220 Mi a pöff? Széllökés. Gyenge szellő. Szélcsend.  
221 Melyik a hidegfront jellemzője? Érkezése előtt a légnyomás mindig csökken, utána gyakran igen gyorsan emelkedik. A légnyomás az érkezése előtt mindig erősen csökken, átvonulása után általában nem változik. Érkezése előtt a légnyomás mindig emelkedik utána gyakran igen gyorsan csökken.  
222 Melyik a melegfront jellemzője? A légnyomás az érkezése előtt mindig erősen csökken, átvonulása után általában nem változik. Érkezése előtt a légnyomás mindig csökken, utána gyakran igen gyorsan emelkedik. Érkezése előtt a légnyomás mindig emelkedik utána gyakran igen gyorsan csökken.  
223 Melyik meteorológiai jelenség sematikus ábrázolását látja a képen? Hidegfront Melegfront. Ciklon. Kep14 Hideg.jpg Kep14 Hideg.jpg
224 Melyik meteorológiai jelenség sematikus ábrázolását látja a képen? Melegfront Hidegfront Ráfutó szél Kep15 Meleg.jpg Kep15 Meleg.jpg
225 Mit nevezünk ködnek? A levegőben állandóan jelenlévő vízgőz, vagyis páratartalom kicsapódási formáját. A levegőben állandóan jelenlevő gázok kicsapódási formáját. A levegőben állandóan jelenlévő vízgőz nulla fok alatti megszilárdult megjelenése.  
226 Mit nevezünk harmatpontnak? Azt a hőmérséklet, melyre az adott légtömegnek le kell hűlnie ahhoz, hogy a benne lévő vízgőz vízzé kicsapódjon. Az a páratartalom érték, amikor az adott légtömegben lévő vízgőz vízzé csapódik ki. Az a légnyomás érték, amikor az adott légtömegben lévő vízgőz vízzé csapódik ki.  
227 Minek nevezzük azt a jelenséget, amikor a kásás jégből kezdenek kialakulni a nagyobb jégtáblák. Elsődleges jégzajlás. Másodlagos jégzajlás. Jégtorlasz.  
228 Minek nevezzük azt a jelenséget, amikor az összeállt jégtáblákból, összefüggő jégtakaróból letöredeznek kisebb jégtáblák és a víz felszínén sodródnak. Másodlagos jégzajlás. Elsődleges jégzajlás. Rianás.  
229 Befolyásolja-e a vízszennyezés a jégképződés folyamatát? Igen, általában lassítja a folyamatot. Igen, általában gyorsítja a folyamatot. Nem befolyásolja.  
230 A Beaufort-skálát megtaláljuk a Hajózási Szabályzatban? Igen. Nem.    
231 Mi a Beaufort-skála? A szélerősség becslésére szolgáló tapasztalati táblázat. A szélsebesség mérésére szolgáló skálás kijelzőjű műszer. A hajó sebességét mérő vízbe helyezhető kézi műszer.  
232 Melyik vízterületeinken működik vihar előrejelző szolgálat? Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó, Tisza-tó. Balaton, a Duna budapesti szakasza, Tisza folyó. Balaton, Tisza-tó, Hármas-Kőrös duzzasztott részei.  
233 Melyik állítás jellemző a viharjelzésre az alábbiak közül? Szezonálisan üzemel. Egész évben üzemel. Csak napkeltétől napnyugtáig üzemel.  
234 A viharjelző rendszer jelzőfényei hányszor villannak fel egy perc leforgása alatt első- és másodfokú jelzés esetén? 45 , 90 30 , 60 60 , 30  
235 Érdemes-e útitervet készíteni: Igen. Nem.    
236 Mit értünk útiterv készítés alatt? Az utazás megkezdése előtt felmérjük egyik pontból a másikba való eljutás során felmerülő akadályok leküzdésének módját és a készletek utánpótlási lehetőségét. A térképen berajzoljuk a indulási helyünk, és a végcélunk közti egyenest. A téli időszakban eltervezzük és le is írjuk, hogy nyáron hova megyünk el hajózni.  
237 Melyek egyéni mentőeszközök? Mentőmellény, mentőpatkó, mentőgyűrű. Mentőcsónak, mentőpad. Dobókörte kötéllel, szapoly.  
238 Melyek kollektív mentőeszközök? Mentőcsónak, mentőpad. Mentőmellény, mentőpatkó, mentőgyűrű. Tűzponyva, lékponyva.  
239 Hínáros vízbe esve mi a helyes viselkedés? A lehető legkevesebb mozgással kell haladni, a karra, lábra tekeredett hínár szárakat le kell tépni. Le kell úszni a víz alá, és a tövénél kihúzni a hínárt. Ugyanúgy kell úszni benne, mint hínár mentes vízben.  
240 Mire következtet, ha egy hajót állandó orrszög alatt lát, és útvonaluk keresztezi egymást? Ha egyikünk sem változtat menetirányán, vagy sebességén össze fogunk ütközni. A másik hajó horgonyon vagy bóján áll, és a parallaxis hiba miatt látom keresztezőnek az útvonalat. Egyikünknek sem szabad változtatni útirányán és sebességén, mert így elkerüljük az összeütközést.  
241 Mit hívunk orrszögnek? A hajó hossztengelye, valamint a hajó és a céltárgyat összekötő egyenes által bezárt szög a hajó orrától mérve. A hajó hossztengelye, valamint a hajó és a céltárgyat összekötő egyenes által bezárt szög a hajó farától mérve. A hajó kereszttengelye, és a fedélzet síkjának szöge az orr irányába nézve.  
242 Mit kell tenni viharban, ha a hajó felborult és nem sikerült visszaállítani, és a hajótestre sem sikerül felmászni? A hajótest szél alatti oldalán várni a segítséget, vagy a vihar elmúlását. A hajótest szél feletti oldalán várni a segítséget, vagy a vihar elmúlását. A hajót elhagyva meg kell próbálni kiúszni a partra.  
243 Mit kell tenni, ha a hajó felborult? Először meg kell győződnöm, hogy minden velem utazó jól van és senki nem szorult a hajótestbe, illetve vitorla alá. A hajót elhagyva meg kell próbálni kiúszni a partra, a velem utazókat is fel kell szólítani erre. Bójával megjelölni a helyet, hogy más vitorlások tudják, hogy ez egy borulásveszélyes hely, és mielőbb értesíteni a hatóságokat.  
244 Hogy lehet visszaállítani felborult vitorlás hajót? A svertre állva a hajó oldalába kapaszkodva kell rugózni. Be kell vontatni a kikötőbe, és daruval kell kiemelni. A vízimentők speciális szaktudását igényli ez a feladat.  
245 Mit jelent a leszúrt az árboc kifejezés? Borulás után a vitorla megtelik vízzel és az árboc belefúródik az iszapba. Az árbocnak nincsenek tartókötelei, csak bele van állítva a hajótestbe. Az árboc tároláskor, szállításkor a hajótestre vízszintesen el van fektetve.  
246 A felborult hajó visszaállítása előtt milyen feladatokat kell mindenképpen elvégezni? Sottokat kitisztázni, kötélszorítókból kivenni, hajót szélbe állítani. Vitorlákat lehúzni, svertet, kormányt kivenni. Vizet kimerni, vontakötelet előkészíteni, az árbocot szélbe állítani.  
247 Mi az elsősegélynyújtás célja? Az élet megmentése, további egészségkárosodás megakadályozása, gyógyulás elősegítése. A társadalmi és erkölcsi normának megfelelően viselkedni a balesetet szenvedett közelében. A mentőket riasztani, és még a mentők kiérkezése előtt a baleset helyszínére érni, hogy mi tájékoztathassuk a kiérkező mentőket.  
248 Köteles-e a hajó vezetője elsősegélyt nyújtani? Igen. Nem.    
249 Köteles-e a hajó vezetője gondoskodni arról, hogy a beteg a legközelebbi alkalmas helyen, egészségügyi ellátásban részesülhessen? Igen. Nem.    
250 Köteles-e mindenki a tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani? Igen. Nem.    
251 Változhat-e az újraélesztési protokoll? Igen, 5 évenként felülvizsgálják a statisztikák, klinikai tanulmányok és az újabb eszközök, gyógyszerek alapján. Nem, mert a jól bevált módszeren nem kell és nem is szabad változtatni. Nincs újraélesztési protokoll, ezért nem is változhat.  
252 Milyen számon kell a mentőket értesíteni? 104, vagy 112. 105, vagy 112. 107, vagy 112.  
253 Hogyan biztosítunk átjárható légutat? A fejet a hajas fejbőr kezdeténél, és az állnál megfogva hátra hajtjuk. Két ujjal kihúzzuk a nyelvet és gondoskodunk róla, hogy ne kerülhessen vissza a szájüregbe. Az elsősegély dobozban található intubáló szett segítségével.  
254 Hogyan vizsgáljuk a légzést? Fülünket a sérült légzőnyílásaihoz közel helyezve figyeljük a mellkas mozgását. A sérült mellé fekszünk, mert így tudjuk a legjobban megfigyelni a mellkas mozgást. A sérült szája és orra elé tollpihét, vagy hasonló tárgyat teszünk.  
255 Mit nevezünk hármas érzékelésnek? Fülünket a beteg orra elé helyezve érezzük és halljuk a levegő áramlását, szemünkkel pedig figyeljük a mellkas mozgását. A sérültet háromszor megvizsgálom, hogy biztos legyek az állapotában. A látás, hallás, szaglás alapján osztályozzuk a sérülteket.  
256 Mikor kielégítő a légzés? Ha 10 másodperc alatt legalább 2 légző mozgást figyelünk meg. Ha 10 másodperc alatt legalább 3 légző mozgást figyelünk meg. Ha 10 másodperc alatt legfeljebb 1 légző mozgást figyelünk meg.  
257 Mit nevezünk mellkaskompressziónak? Újraélesztésnél a mellkas ütemes lenyomását és felengedését nevezzük így. Fulladásnál a tüdőben lévő nyomásnövekedést hívjuk így. Fulladásnál a légszomjat hívjuk így.  
258 Felnőtt újraélesztésnél milyen mélyen kell a mellkast lenyomni? Kb. 5-6 cm. Kb. 1-2 cm. Kb. 12-15 cm.  
259 Újraélesztésnél milyen mélyen kell a mellkast benyomni? A mellkas keresztmetszetének 1/3-áig. A mellkas keresztmetszetének 1/6-áig. A mellkas keresztmetszetének 1/2-éig.  
260 Milyen testhelyzetben kell a mellkaskompressziót végezni? A sérült mellé térdelve, nyújtott karokkal, felsőtestből mozogva. A sérült mellé guggolva, nyújtott könyökkel combból rugózva. A sérült mellé térdelve, hajlított kézzel, karból nyomva.  
261 Újraélesztésnél a két kézfejet ujjaknál összekulcsolva az alsó tenyér párnás részét a mellkas középvonalára a szegycsont alsó harmadára helyezve a férfi mellbimbók vonalában kell a mellkast lenyomni. Igaz. Hamis.    
262 Újraélesztésnél a kezünket ökölbe szorítva erőteljes ütéseket kell mérni a mellkasra, percenként 100-120 -szor. Hamis. Igaz.    
263 Újraélesztésnél a test középvonalában a bordaív aljának vonalában kell erőteljes ütéseket kell mérni, percenként 100 -szor. Hamis. Igaz.    
264 Percenkét hány lenyomásra kell törekedni a mellkaskompresszió során? 100-120 2-30 220-230  
265 Mellkaskompressziónál a mellkast mindig teljesen fel kell engedni. Igaz. Hamis.    
266 Mellkaskompressziónál a mellkast sosem szabad teljesen felengedni. Hamis. Igaz.    
267 Mennyi mellkaskompressziót kell végezni egymás után? 30 2 100  
268 Legfeljebb mennyi ideig szüneteltethetjük a mellkaskompressziót? 5-10 másodperc. 15-20 másodperc. 25-30 másodperc.  
269 30 mellkaskompresszió után mennyi befúvást kell végezni? 2 1 3  
270 Szájból szájba vagy szájból orrba kell a befúvást végrehajtani? Mindkét módszer elfogadott. Szájból szájba. Szájból orrba.  
271 Mit kell tenni, ha több segítségnyújtó is van a közelben? A segítségnyújtók két percenként váltják egymást, a kompressziót és a befúvást ugyanaz a segítségnyújtó hajtja végre. A segítségnyújtók kiválasztják maguk közül a legrátermettebbet, és az a segítségnyújtó végzi a kompressziót és a befúvást a segítség megérkezéséig. Annak a segítségnyújtónak aki először a helyszínre ért, a később érkezőket el kell küldenie, és egyedül kell végeznie a kompressziót és a befúvást.  
272 Végezheti-e a befúvást az egyik, a kompressziót a másik segítségnyújtó. A páros munkára csak a kiképzett hivatásos ellátók vállalkozzanak, akik képesek időveszteség nélkül összehangolni munkájukat. Ez az ellátási mód ajánlott a kezdő elsősegélynyújtóknak. Ez az ellátási mód Magyarországon kifejezetten tiltott.  
273 Több sérült esetén mi a helyes ellátási sorrend? 1. Eszméletlen, 2. Vérző, 3. Zúzódást szenvedett. 1. Vérző, 2. Eszméletlen, 3. Zúzódást szenvedett. 1. Eszméletlen, 2. Zúzódást szenvedett, 3. Vérző.  
274 Több sérült esetén mi a helyes ellátási sorrend? 1. Erős vérzés, 2. Nyílt comb törés, 3. Klinikai halott. 1. Nyílt comb törés, 2. Erős vérzés, 3. Klinikai halott. 1. Klinikai halott, 2. Erős vérzés, 3. Nyílt comb törés.  
275 Több sérült esetén mi a helyes ellátási sorrend? 1. Harmad fokú égés, 2. Zavart tudatú, 3. Horzsolások. 1. Zavart tudatú, 2. Harmad fokú égés, 3. Horzsolások. 1. Harmad fokú égés, 2. Horzsolások, 3. Zavart tudatú.  
276 Igaz-e, hogy a törés, a rándulás és a ficam tünetei és ellátása hasonlóak? Igaz. Hamis.    
277 Melyik sérülésre igaz az állítás? A csontszövet folytonossága megszakad. Törés. Rándulás. Ficam.  
278 Melyik sérülésre igaz az állítás? A két csontvég kimozdul a helyéről, az ízületi tok és szalag megnyúlik, vagy elszakad, azonban az ízületi felszínek a helyükön maradnak. Rándulás. Törés. Ficam.  
279 Melyik sérülésre igaz az állítás? Az erőbehatás végén a csontvégek az ízületi vápából kimozdulva rendellenes pozícióban maradnak. Ficam. Rándulás. Törés.  
280 Mely állítások igazak a törés, rándulás ficam ellátására. Mozgatási tilalom, jegelés, borogatás, rögzítés. Masszírozás, ékszerek eltávolítása, a sérült testrész melegen tartása. Helyre rakás, sínbe rakás, izolációs fóliába tekerés.  
281 Melyik vérzésre igaz az állítás? Gyenge intenzitású, nem ritkán csupán kisebb cseppekben jelentkezik a sérült bőrfelületen. Kapilláris/hajszáleres. Vénás/visszeres. Artériás/ütőeres.  
282 Melyik vérzésre igaz az állítás? A vérzés intenzitása erős is lehet, a vér színe rendszerint sötétpiros. Vénás/visszeres. Kapilláris/hajszáleres. Artériás/ütőeres.  
283 Melyik vérzésre igaz az állítás? A vérzés tipikus jellemzője az élénkpiros, lüktető sugárban távozó vér. Artériás/ütőeres. Kapilláris/hajszáleres. Vénás/visszeres.  
284 Melyik vérzéstípus ellátásának lényege a fedőkötés? Kapilláris/hajszáleres. Vénás/visszeres. Artériás/ütőeres.  
285 Milyen típusú vérzésnél alkalmazandó a nyomókötés? Artériás/ütőeres és vénás/visszeres vérzések ellátására. Kapilláris/hajszáleres vérzés ellátására. Kizárólag belső vérzés ellátására.  
286 Melyik vérzéstípus ellátásának lényeges lépése a nyomáspont alkalmazása? Artériás/ütőeres. Kapilláris/hajszáleres. Vénás/visszeres.  
287 Mik a belső vérzés tünetei? Sápadtság, hideg, nedves bőr, szapora pulzus, szomjúság, fázás. Végtag görcsök, levertség, megemelkedett testhőmérséklet, verejtékezés. Hasfájás, hasmenés, hányinger, hányás, remegés, gyengeség.  
288 Mik a sokk tünetei? Sápadtság, hideg, nedves bőr, szapora pulzus, szomjúság, fázás. Végtag görcsök, levertség, megemelkedett testhőmérséklet, verejtékezés. Hasfájás, hasmenés, hányinger, hányás, remegés, gyengeség.  
289 Igaz-e, hogy a sokkos állapot mindig életveszélyesnek tekinthető? Igaz. Hamis.    
290 Mitől alakul ki a sokkos állapot? A szervezet folyadékháztartásának hirtelen megváltozásától. A vér látványától. Nagy öröm hatására.  
291 Medence-, vagy gerincsérültnél lehet-e sokkfektetést alkalmazni? Nem. Igen.    
292 Kell-e gerincsérülésre gyanakodnunk magasból leesett sérültnél? Igen. Nem.    
293 Kell-e gerincsérülésre gyanakodnunk lépcsőről leesett sérültnél? Igen. Nem.    
294 Kell-e gerincsérülésre gyanakodnunk sekély vízbe ugrott sérültnél? Igen. Nem.    
295 Kell-e gerincsérülésre gyanakodnunk hirtelen összeeső sérültnél? Nem. Igen.    
296 Mi a legfontosabb feladat az égési sérülések ellátásánál? Hűtés, hőelvonás. Mozgatási tilalom. Izolációs fólia használata.  
297 Égési sérülés hűtésére mi a legmegfelelőbb? Víz. Tejföl. Napolaj.  
298 Igaz-e, hogy égési sérült esetében a ruhákat és ékszereket el kell távolítani. Igaz, de az égett területbe ragadt ruhákat/ruhadarabokat nem szabad eltávolítani. Igaz, az égett területbe ragadt ruhákat/ruhadarabokat hirtelen kell kirántani a sebből. Igaz, de csak az égett területbe ragadt ruhákat/ruhadarabokat kell eltávolítani.  
299 Melyik állítás igaz égési sérülés estében? Csak az égett testrészt és környékét kell hűteni. Az egész testet kell hűteni. Mindig a csuklókat kell hűteni.  
300 Egészítse ki a mondatot! Az égés kiterjedésének mérésére a(z) (          ) szabályt használjuk. 9-es 7-es 5-ös  
301 A napszúrás, vagy a tartós meleg hatására bekövetkezett rosszullét a súlyosabb? A tartós meleg hatására. A napszúrás. Egyforma.  
302 Melyek a napszúrás tünetei? Fejfájás, hányinger, hányás. Kettős látás, tarkómerevség. Nincs jellegzetes tünete.  
303 Napszúrás és meleg okozta rosszullét esetén mi a kezelés módja? Árnyékba, szellős helyre kell vinni, lefektetni, meg kell itatni, hűtőborogatást alkalmazni. Le kell venni a ruháit és az ékszereit, és stabil oldalfekvésbe kell rakni. Izolációs fóliát kell használni.  
304 Mi a hipotermia? A testhőmérséklet tartósan 35 fok alá süllyed. A betegségektől való kórós félelem. A test hőmérséklete tartósan 40 fok fölé emelkedik.  
305 Mi a hipotermia? Kihűlés. A betegségektől való kórós félelem. Magas vérnyomás.  
306 Mi a legfontosabb feladat a hipotermiás sérülések ellátásánál? Gátolni a további hővesztést. Hűtés, hőelvonás. Mozgatási tilalom.  
307 Okozhat-e sokkos állapotot a hipotermiás sérült hirtelen felmelegítése? Igen. Nem.    
308 Okozhat-e hipotermiás állapotot, az égési sérülést szenvedett, vagy lázas beteg túlzott hűtése? Igen. Nem.    
309 Indokolt-e mérgezés gyanúja esetén a mentőhívás? Igen. Nem.    
310 Mi a legfontosabb feladat mérgezést szenvedett sérült ellátásánál? Mérgezés okának kiderítése, mentőhívás, beteg állapotának figyelése. Hányás- és hasmenés csillapítót adni, rendőrt hívni. A mérget kiszívni, ellenmérget beadni.  
311 A szén-dioxid könnyebb a levegőnél? Nem. Igen.    
312 A szén-monoxid könnyebb a levegőnél? Igen. Nem.    
313 A szén-dioxid nehezebb a levegőnél? Igen. Nem.    
314 A szén-monoxid nehezebb a levegőnél? Nem. Igen.    
315 Mit kell tenni vélhetően gázzal telített térbe történő belépés előtt? Alaposan kiszellőztetni. Leguggolni, és így menni be. Semmit, mert nem szabad bemenni.  
316 Milyen esetben alkalmazunk Heimlich-féle műfogást? Fulladó sérültnél. Vízből kiemelésnél. Spriccelő vérzés elállítására.  
317 Mit kell tenni a fulladó sérülttel? Erőteljesen a lapockái közé csapni. Stabil oldalfekvésbe kell helyezni. Gégemetszést kell végrehajtani.  
318 Mit kell tenni a fulladó sérülttel? Heimlich-féle műfogást kell alkalmazni. Stabil oldalfekvésbe kell helyezni. Gégemetszést kell végrehajtani.  
319 Maximum hányszor kell egymás után a fulladó lapockái közé csapni? 5-ször. 1-szer. 10-szer.  
320 Maximum hányszor kell egymás után gyomortáji lökést alkalmazni a fulladón? 5-ször. 1-szer. 10-szer.  
321 Igaz-e, hogy először 5 lapockák közé mért ütést, majd 5 gyomortáji lökést kell alkalmazni a léguti idegen test távozásáig? Igaz. Hamis.    
322 Indokolt-e mentőt hívni, ha sikerült megszüntetni a légúti elzáródást? Igen. Nem.    
323 Bele lehet-e fulladni sekély vízbe? Igen. Nem.    
324 Veszélyes-e alkoholos, vagy bódult állapotban vízbe ugrani? Igen. Nem.    
325 Mi az a növekvő négyszögek módszer, és hol használják? Pásztázási módszer vízbe esett felkutatására, melyet tavi körülmények között használnak. Pásztázási módszer vízbe esett felkutatására, melyet folyami körülmények között használnak. Lékesedés esetén egyre nagyobb lékponyvát kell a lékre helyezni.  
326 A növekvő négyszögek módszer használatakor hogyan változnak a megtett távolságok? Minden második derékszögű forduló után az első hosszal növekszik a megtett út. Minden második derékszögű forduló után duplázódik a megtett távolság. Minden harmadik derékszögű forduló után duplázódik a megtett távolság.  
327 Mit lát az ábrán? A vízbeesettek keresésére szolgáló eltolt háromszögek módszerét. Környezetre ártalmas anyagot szállító hajó megkülönböztető jelzését. Hatósági hajó megkülönböztető jelzését. Eltolt haromszogek modszere.jpg Eltolt haromszogek modszere.jpg
328 Hol használjuk az alábbi keresési módot? Állóvízen. Folyóvízen. Álló-, és folyóvízen egyaránt. Eltolt haromszogek modszere.jpg Eltolt haromszogek modszere.jpg
329 Az ábrán látható keresési módot hogyan hajtjuk végre? A fordulóknál a menetirányunkhoz képest 120 fokkal kell elfordulni, mindig azonos irányban. A fordulóknál a menetirányunkhoz képest 60 fokkal kell elfordulni, mindig azonos irányban. A fordulóknál a menetirányunkhoz képest 180 fokkal kell elfordulni, mindig azonos irányban. Eltolt haromszogek modszere.jpg Eltolt haromszogek modszere.jpg
330 Mit lát az ábrán? A vízbeesettek keresésére szolgáló növekvő négyzetek módszerét. A diagonális palánkolási mód elvi vázlatát. Szendvics szerkezetű műanyag hajó csúszásgátló felületének kiképzését. Novekvo negyzetek modszere.jpg Novekvo negyzetek modszere.jpg
331 Hol használjuk az alábbi keresési módot? Állóvízen. Folyóvízen. Álló-, és folyóvízen egyaránt. Novekvo negyzetek modszere.jpg Novekvo negyzetek modszere.jpg
332 Az ábrán látható keresési módot hogyan hajtjuk végre? Két egymást követő szakasz egyforma hosszú, a következő kettő egy egységgel hosszabb. Két egymást követő szakasz egyforma hosszú, a következő kettő hossza az előző duplája. Két egymást követő szakasz egyforma hosszú, a következő kettő egy egységgel rövidebb. Novekvo negyzetek modszere.jpg Novekvo negyzetek modszere.jpg
333 Hol használjuk az alábbi keresési módot? Folyóvízen. Állóvízen. Álló-, és folyóvízen egyaránt. Kigyo vonalban.jpg Kigyo vonalban.jpg
334 Az alábbiak közül melyik keresési módot/módokat használják állóvízen? a. és b. a. és c. c. Keresesi modok.jpg Keresesi modok.jpg
335 Az alábbiak közül melyik keresési módot/módokat használják folyóvízen? c. a. és b. a. Keresesi modok.jpg Keresesi modok.jpg
336 Használható e vízből mentéshez például gumimatrac, vagy egyéb strandeszköz, ha nincs a hajón mentőpatkó, vagy mentőgyűrű? Igen, szükség esetén bármilyen tárgy ami erre alkalmas, igénybe vehető az életmentéshez. Nem, mert minden hajón van mentőgyűrű, vagy mentőpatkó. Nem mert nem biztonságos, és kicsúszhat a bajbajutott alól.  
337 Vízből mentésnél hogyan közelítjük meg a mentendőt állóvízen? Szél ellenében. Oldalszélben. Hátszélben.  
338 Vízből mentésnél hogyan közelítjük meg a mentendőt folyóvízen? Hegymenetben. Völgymenetben. Hegymenetben, vagy völgymenetben, szabadon választható.  
339 A vízből mentésnél a mentendőt jobb vagy bal oldalról kell megközelíteni? Bármely oldalról. Jobb oldalról. Bal oldalról.  
340 A vízből mentésnél a mentendőt szél alól, vagy szél felől kell megközelíteni állóvízen? Szél alól. Szél felől. Mindegy.  
341 Vízből mentésnél, milyen sebességgel kell a mentendő mellé érni? Nullához közeli sebességgel. A hajó manőversebességével. Minél gyorsabban.  
342 Mit kell tennünk amikor a mentendő mellé érünk, ha gépi erővel haladó kishajóval közelítjük meg? Az irányváltót üresbe kell tenni, vagy a motort le kell állítani. Az irányváltót előremenetben kell hagyni. Az irányváltót hátramenetbe kell tenni.  
343 Helyes-e a mentendő megközelítése az ábrán látható módon? A nyíl a folyás vagy a sodrás irányát jelöli. Igen. Nem.   Mentes kgh jo 1.jpg Mentes kgh jo 1.jpg
344 Helyes-e a mentendő megközelítése az ábrán látható módon? A nyíl a folyás vagy a sodrás irányát jelöli. Nem. Igen.   Mentes kgh rossz 1.jpg Mentes kgh rossz 1.jpg
345 Helyes-e a mentendő megközelítése az ábrán látható módon? A nyíl a szél irányát jelöli. Igen. Nem.   Mentes vkh jo 1.jpg Mentes vkh jo 1.jpg
346 Helyes-e a mentendő megközelítése az ábrán látható módon? A nyíl a szél irányát jelöli. Nem. Igen.   Mentes vkh rossz 1.jpg Mentes vkh rossz 1.jpg
347 Hogyan kell a vízbe esett bajbajutottat kisgéphajóval megközelíteni? Széllel és/vagy áramlással szemben, a szél alatti oldalon maradva. Széllel és/vagy áramlással szemben, a szél feletti oldalon maradva. A legrövidebb időn belül, az mindegy hogyan.  
348 A vízből mentésnél a megközelítés végső stádiumában a mentendőnek, a hajó melyik oldalán kell lennie? A hajó luv oldalán. A hajó lee oldalán. A hajó bármelyikoldalán.  
349 Mit kell tennünk amikor a mentendő mellé érünk, ha vitorlával haladó kishajóval közelítjük meg? Vitorlákat kilobogtatni. A fokkal beggelni. Vitorlákat behúzni.  
350 Milyen veszélyeket rejthet a vízből mentett hajóba történő beemelése? Kisebb hajóval, csónakkal végzett mentésnél felborulhatunk. A hajó oldalán történő beemelésnél mindig fennáll a borulás veszélye. A hajó orránál és faránál történő beemelésnél mindig fennáll a borulás veszélye.  
351 Milyen veszélyeket rejthet a vízből mentett hajóba történő beemelése? Ha háton emeljük be a mentendőt gerincsérülést okozhatunk neki. Ha háttal próbáljuk beemelni nem lát minket és megijedhet a mentendő. Ha háttal emeljük be a mentendőt vizet nyelhet.  
352 Hogyan minimalizálható a hajómotorok környezetterhelése? Idejében elvégzett karbantartásokkal, a pontos, szakszerű beállításokkal és a gyár által előírt kenő- és üzemanyagok használatával. A gyártó által erre a célra javasolt adalékok rendszeres használatával. Megfelelő idejű bemelegítéssel, és a benzinkutak extra üzemanyagainak rendszeres használatával.  
353 Mire kell ügyelni a hajón keletkezett hulladékok eltávolításakor, kezelésekor? Semmilyen szennyeződés nem juthat a hajóból vízbe, olajat, veszélyes hulladékot, szennyvizet a parton erre rendszeresített tárolókba kell elhelyezni, üríteni. A környezetre nem káros hulladékok a parttól 300 méterre vízbe dobhatóak. Tavon semmilyen hulladék nem dobható a vízbe, folyamon az erre vonatkozó külön rendelkezések szerint van lehetőség rá.  
354 Milyen szennyező anyagot szabad a vízbe dobni? Semmifélét nem szabad. Csak a szervetlen anyagokat szabad. Ha elsüllyed, akkor bármifélét szabad.  
355 Milyen módon kell a hajón a hulladékot gyűjteni? Szelektíven, zárható edényben. A hajón nem kell hulladékot gyűjteni, a vízbe kell dobni. A hulladékot a fedélzeten elhelyezett olajos hordóba kell dobni.  
356 Kell-e rögzíteni a hulladék tárolására szolgáló eszközt. Igen. Nem.    
357 A WC-vel felszerelt hajón kell-e lennie szennyvíz tartálynak? Igen. Nem.    
358 Szabad-e a hajón tartály nélküli WC-t üzemeltetni. Nem. Igen.    
359 Mit kell tenni, ha tankoláskor üzemanyag kerül a vízbe? Értesíteni kell a vízirendészetet (107, 112). Ultrát kell rászórni. Nem kell tenni semmit.  
360 Mit kell tenni, ha tankoláskor üzemanyag kerül a vízbe? Értesíteni kell a katasztrófavédelmet (105, 112). Ultrát kell rászórni. Nem kell tenni semmit.  
361 Mit kell tenni, ha tankoláskor üzemanyag kerül a vízbe? Értesíteni kell a területileg illetékes vízügyi igazgatóságot. Ultrát kell rászórni. Nem kell tenni semmit.  
362 Hol kell elhelyezni kabinos hajóban a kézi tűzoltó készüléket? A kabin bejárata mellett. Az orrban. A géptérben, a motor mellett.  
363 Hol kell tárolni egy gázpalackot a hajón? A lakótértől elkülönített, jól szellőző, naptól, sugárzó hőtől védett zárt helyen. A kézi tűzoltó készülékre kell ezeket rakni. Kizárólag a vízvonal alatt szabad tárolni.  
364 Mire vezethető vissza legtöbbször a tüzek keletkezése? Emberi felelőtlenségre. Környezeti hatásokra. Globalizációra.  
365 Milyen módon kell a hajón a tűzveszélyes anyagokat tárolni? A lakótértől elkülönített, jól szellőző, naptól, sugárzó hőtől védett zárt helyen. A kézi tűzoltó készülékre kell ezeket rakni. Kizárólag a vízvonal alatt szabad tárolni.  
366 Miben szabad üzemanyagot tárolni? Az erre a célra rendszeresített minőségi tanúsítvánnyal rendelkező eszközben. Akármiben, de rá kell írni, hogy mi van benne. Akármiben, de egy edényben mindig csak egy fajta üzemanyagtípust szabad tárolni.  
367 Hogyan kell ellenőrizni összeszerelés után a PB palack tömítettségét. Szivárgás ellenőrző spray-vel. Gyufával. Kóccal.  
368 Milyen típusú tüzek oltására alkalmas a porral oltó készülék? A,B,C típusúakra és elektromos tüzekre 1000 V feszültségig. A, B, C,típusokra és minden elektromos tűz oltására. A,B,C,D típusú tüzekre.  
369 Téli tárolás idejére hogyan kell eljárni a poroltóval? Nincs vele tennivaló, marad a helyén. Ki kell venni a hajóból, fagymentes és száraz helyiségben tárolni a téli állás alatt. Ki kell venni, mert a kikötő személyzet intézkedik az esedékes felülvizsgálatáról.  
370 Elektromos tüzek oltására használható e az A,B,C kategóriájú tüzek oltására alkalmas készülék? Igen, 1000 Volt feszültségig. Nem. Igen, nincs feszültség korlátozás, mert az oltóanyag nem vezeti az áramot.  
371 Mi a hatásmechanizmusa a porral oltásnak? Az oltóanyag elzárja a levegőtől az égő anyagot, valamint magas hő hatására széndioxid szabadul fel. Az oltóanyag magas hő hatására folyadékká alakul, és lefedi, valamint lehűti a tüzet. Az oltóanyag gőzzé alakul a magas hő hatására, és elfolytja, valamint lehűti a tüzet.  
372 Hol kell a kézi tűzoltó készüléket elhelyezni? A tűzveszélyes helyek közelében. A menekülési útban. A légkamrában.  
373 Hol kell a kézi tűzoltó készüléket elhelyezni? Könnyen hozzáférhető helyen. A menekülési útban. A légkamrában.  
374 Hogyan kell a kézi tűzoltó készüléket elhelyezni? Könnyen oldható rögzítéssel. Lopásvédelemmel ellátott fix rögzítéssel. Nem szabad rögzíteni.  
375 Milyen veszélye van a szén-dioxiddal oltó készüléknek? A gáz alulról tölti ki a teret, így fulladásveszélyt okozhat. Előfordulhat, hogy nem jön ki belőle az oltópor. Nincs veszélye, ez a legbiztonságosabb oltókészülék.  
376 Mi az első lépés, ha tűz üt ki a hajón? A hajóban tartózkodó személyek kimentése. A gázpalack, benzinkanna eltávolítása a hajóról. A tűzoltók értesítése.  
377 Mi az az égési háromszög? A levegő, a hő és az éghető anyag hármasa, amelynek egyidejű jelenléte az égés alapfeltétele. A levegő, a tűz és az éghető anyag hármasa, amelynek egyidejű jelenléte az égés alapfeltétele. A levegő, a hő és a tűz hármasa, amelynek egyidejű jelenléte az égés alapfeltétele.  
378 Elegendő-e a tűz eloltásához ha az égési háromszögnek csak az egyik tényezőjét vonjuk el? Igen. Igen, de csak elméletben. Nem.  
379 Mi jellemző a kompozit műgyanta égésére? Heves gázképződés, sűrű fekete, mérgező füst formájában. Mérsékelt gázképződés mellett az anyag leginkább parázslik. Heves gázképződés mellett az anyag leginkább parázslik.  
380 Hány alapfeltétele van az égésnek? 3. 1. 5.  
381 Az égés alapfeltételei közül mennyit kell minimálisan megszüntetni, hogy a tűz elaludjon? 1. 3. 2.  
382 Honnan tudható meg a tűzoltó készülék lejárati időpontja? A készüléken hitelesítéskor felragasztható matricán feltüntetik. Az interneten kell megnézni. A tűzoltóság diszpécserét kell megkérdezni a 105-ös számon.  
383 Honnan tudható meg, hogy milyen tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülékünk? A készüléken feltüntetett piktogramokból, és betűjelzésekből. Az interneten kell megnézni. A tűzoltóság diszpécserét kell megkérdezni a 105-ös számon.  
384 Kell-e a tűzoltóságot értesíteni, ha sikerült a tüzet eloltani? Igen. Nem.    
385 Milyen számon kell a tűzoltóságot értesíteni? 105, vagy 112. 104, vagy 112. 107, vagy 112.  
386 A tűz melyik részét kell célozni a kézi tűzoltó készülékkel? A felénk eső részét. A közepét. A tőlünk távolabbi felét.  
387 Szél ellenében, negyedszélben vitorlázva mitől keletkezik hajtóerő a vitorlán? A vitorla szél alatti oldalán felgyorsul a levegő, nyomása lecsökken. A szél felőli oldalon lecsökken a levegő sebessége, nyomása megnő. A vitorlában összegyűlt levegő tömege nagyobb lesz, mint a vitorla előtt lévő levegőé. A levegő nyomása és a víz felhajtóerejének eredőjéből származtatható.  
388 Igaz-e, hogy a vitorlán keletkező felhajtó erő azért alakul ki, mert a vitorla külső oldalán hosszabb utat tesz meg a levegő, mint a belsőn? Hamis. Igaz.    
389 Igaz-e, hogy a vitorlán keletkező felhajtó erő azért alakul ki, mert a vitorla körül cirkuláló levegőt, a vitorla külső oldalán erősíti, a belső oldalán gyengíti, a látszólagos szél? Igaz. Hamis.    
390 Milyen, komponensekre bontható a vitorlán ébredő felhajtóerő? Előre mutató (haladást eredményező) és oldalra mutató (döntő) erőre. Előre mutató (haladást eredményező) és lefelé mutató (döntő) erőre. Előre mutató (haladást eredményező) és hátra mutató (fékező) erőre.  
391 Mennyire kell megfeszíteni a vitorlák felhúzó köteleit gyenge szélben? Nem szabad nagyon megfeszíteni. A lehető legjobban meg kell feszíteni. A vitorla felhúzó kötelének feszességét nem lehet állítani.  
392 Mennyire kell megfeszíteni a vitorlák felhúzó köteleit erős szélben? A lehető legjobban meg kell feszíteni. Nem szabad nagyon megfeszíteni. A vitorla felhúzó kötelének feszességét nem lehet állítani.  
393 Mikor kell öblösre állítani a vitorla profilt? Gyenge szélben. Erős szélben. Mindig.  
394 Mikor kell laposra állítani a vitorla profilt? Erős szélben. Gyenge szélben. Mindig.  
395 Mi a csúszás? A hajó oldalirányú sodródása. A nagy sebességgel való közlekedés. Lassan farral beállás, a kikötőhelyre.  
396 Mi a látszólagos szél? A valós szél és a menetszél vektoriális eredője. A menetszél és a közegellenállás vektoriális eredője. A hátszél és a szembeszél vektoriális eredője.  
397 Egészítse ki a mondatot! A hajótest keresztirányú dőlésének növelésével a tőkesúlyos hajó visszabillentő nyomatéka (          ) növekszik. csökken. a hajótest kialakításától függő kitérítési szögig növekszik, utána csökken.  
398 Egészítse ki a mondatot! A tőkesúlyos hajók kezdeti stabilitása (          ) csak a hajótest formájától függ. kicsi. nagy.  
399 Egészítse ki a mondatot! A hajótest keresztirányú dőlésének növelésével a svertes hajó visszabillentő nyomatéka (          ) a hajótest kialakításától függő kitérítési szögig növekszik, utána csökken. növekszik. csökken.  
400 Egészítse ki a mondatot! A svertes hajóknál a legénység hajótesten belüli elhelyezkedésének (          ) jelentős hatása van a hajó úszási helyzetére. hatása nem jelentős a hajó úszási helyzetére. csak gyenge szélben van hatása a hajó úszási helyzetére.  
401 Mi a jolle? Alacsony oldalmagasságú, általában nyitott, ballaszt nélküli svertes vitorlás. Olyan svertes, cat vitorlázatú, cockpit-tel rendelkező vitorlás, amely vízzel megtelve is úszóképes. Minden kajüt nélküli svertes vitorlás jolle.  
402 Milyen hajótípust lát az ábrán? Svertes. Tőkesúlyos. Svert-kieles. Vitorlas svertes.jpg Vitorlas svertes.jpg
403 Milyen hajótípust lát az ábrán? Tőkesúlyos. Svertes. Svert-kieles. Vitorlas kiel 1.jpg Vitorlas kiel 1.jpg
404 Milyen hajótípust lát az ábrán? Tőkesúlyos. Svertes. Svert-kieles. Vitorlas kiel 2.jpg Vitorlas kiel 2.jpg
405 Milyen hajótípust lát az ábrán? Svert-kieles. Tőkesúlyos. Svertes. Vitorlas svert-kiel 1.jpg Vitorlas svert-kiel 1.jpg
406 Milyen hajótípust lát az ábrán? Svert-kieles. Tőkesúlyos. Svertes. Vitorlas svert-kiel 2.jpg Vitorlas svert-kiel 2.jpg
407 Melyik kifejezés jelentése a két testű hajó? Katamarán. Trimarán. Szkúner.  
408 Melyik kifejezés jelentése a három testű hajó? Trimarán. Katamarán. Szkúner.  
409 Melyik vitorlázat áll egy vitorlából? Kutt. Kutter. Szlup.  
410 Melyik vitorlázat áll két vitorlából (fok, grósz)? Szlup. Kutter. Kutt.  
411 Melyik vitorlázat áll három vitorlából (két fok egy grósz)? Kutter. Szlup. Kutt.  
412 Melyik vitorlázatot látja az ábrán? Kutt. Kutter. Szlup. Kutt.jpg Kutt.jpg
413 Melyik vitorlázatot látja az ábrán? Szlup. Kutter. Kutt. Szlup.jpg Szlup.jpg
414 Melyik vitorlázatot látja az ábrán? Kutter. Szlup. Kutt. Kutter.jpg Kutter.jpg
415 Mire szolgál a tőkesúly? A csúszás mérséklésére, visszabillentő nyomaték létrehozására. A merülési vonal beállítására. Az úszás segítése, a hasznos teher növelése.  
416 Mire szolgál a svert? Az oldalirányú csúszás csökkentésére. A stabilitás növelésére. A hullámok szétvágására.  
417 Mire szolgál az alba? A bum lefeszítésére. A grósz behúzására. A fok behúzására.  
418 Mi a dingi jelentése? Svertes kishajó, csónak. Vitorlás deszka. Felépítményes hajó.  
419 Mi a jolle jelentése? Svertes kishajó, csónak. Vitorlás deszka. Felépítményes hajó.  
420 Hány testű hajótípus a katamarán? 2. 1. 3.  
421 Hány testű hajótípus a trimarán? 3. 2. 1.  
422 Mi a kiel? A hajó gerince. A ballaszttartály. A trapézlétra.  
423 Milyen vitorlázatú, és milyen vitorlákkal szerelt a tőkesúlyos hajók általában? A legtöbb hajó bermuda-vitorlával szerelt slup vitorlázatú. A legtöbb hajó gaffvitorlával szerelt schooner vitorlázatú. A legtöbb hajó sprietvitorlával szerelt cat vitorlázatú.  
424 Bindereff esetén a vitorla melyik részét akasztjuk a reff-kampóra? A reff szemet. A Cunningham-szemet A hals-on lévő szemet.  
425 Milyen kötelekből áll a vitorlás állókötélzete? Vantnik és stágok. Fallok és sottok. Toppnant és dirk.  
426 Milyen kötelekből áll a vitorlás futókötélzete? Fallok és sottok. Vantnik és stágok. Jumpstag és babystag.  
427 Milyen funkcióra használunk kizárólag felúszó kötele(ke)t? A mentőgyűrűhöz tartozó kötélnek felúszónak kell lennie. A kikötőköteleknek felúszónak kell lennie. A vontatásra szolgáló kötél kizárólag felúszó kötél lehet a kötél hajócsavarra való felcsavarodásának veszélye miatt.  
428 Mire szolgál az árbochoz rögzített száling? A felső-oldalmerevítőket támasztja el az árboctól. Az alsó oldalmerevítőket támasztja el az árboctól. A jumpstag kifeszítését látja el.  
429 Melyik állókötelek állítását lehet általában szerszám nélkül elvégezni menet közben a vitorlák trimmelés céljából? Achterstag, backstag. Vorstag, Unterstag. Achterstag, oberwant.  
430 Mi a grósz? A nagyvitorla. Az orrvitorla. A hátszélvitorla.  
431 Mi a fok? Az orrvitorla. A hátszélvitorla. A nagyvitorla.  
432 Mi a spinakker? A hátszélvitorla. Az orrvitorla. A nagyvitorla.  
433 Mit nevezünk álló kötélzetnek? Az árbocmerevítő köteleket. A klemmben rögzített köteleket. A kikötéshez használt köteleket.  
434 Melyik álló kötél? Vorstag. Fall. Sott.  
435 Melyik álló kötél? Achterstag. Sott. Dirk.  
436 Melyik álló kötél? Backstag. Dirk. Fall.  
437 Melyik álló kötél? Vantni. Fall. Sott.  
438 Melyik mozgó kötél? Fall. Vantni. Achterstag.  
439 Melyik mozgó kötél? Sott. Forstag. Backstag.  
440 Melyik mozgó kötél? Dirk. Achterstag. Vantni.  
441 Melyik vitorlát kell először felhúzni? Hajótípustól és felszereltségtől függ. A grószt. A fokot.  
442 Melyik vitorlát kell először lehúzni? Hajótípustól és felszereltségtől függ. A grószt. A fokot.  
443 Mi a dirk? A bum pihentető kötele. A spinakker felhúzó kötele. A bum lefeszítő csigarendszere.  
444 Mi a genakker? Aszimmetrikus szabású hátszélvitorla. Szimmetrikus szabású hátszélvitorla. Kis méretű orrvitorla. 0
445 Mi a spinakker? Szimmetrikus szabású hátszélvitorla. Aszimmetrikus szabású hátszélvitorla. Kis méretű orrvitorla. 0
446 Mi a génua? Nagyméretű orrvitorla. Aszimmetrikus szabású hátszélvitorla. Kis méretű orrvitorla.  
447 Melyik vitorla fekete színű? Grósz. Fok. Génua. Grosz 1.jpg Grosz 1.jpg
448 Melyik vitorla fekete színű? Grósz. Fok. Génua. Grosz 2.jpg Grosz 2.jpg
449 Melyik vitorla fekete színű? Grósz. Fok. Génua. Grosz 3.jpg Grosz 3.jpg
450 Melyik vitorla fekete színű? Génua. Fok. Grósz. Genua 1.jpg Genua 1.jpg
451 Melyik vitorla fekete színű? Fok. Grósz. Génua. Fok 1.jpg Fok 1.jpg
452 Mit nevezünk a vitorlás hajón Lazy Jack-nak? A vitorla összeszedését segítő kötélrendszerrel kombinált zsákokat. A kapitányi pihenő időt. A bum pihentető kötelét.  
453 Mi a luftkaszni? Légkamra. Kötélvezető. Horgonykamra.  
454 Mi a rig? A rudazat és a merevítő kötelek. Kötélvezető szem. A szabad oldalmagasság.  
455 Mi a strekkelés? Az állókötélzet feszítése. Cikk-cakk vonalban a széllel szemben vitorlázás. A vitorla felület csökkentése.  
456 Mi a takli? Vitorlázat. A hajó útiránya. Menetes félszem.  
457 Mi a topnant? A spinakker bumot felfelé tartó kötélzet. A spinakker bumot lefelé tartó kötélzet. Kajüttető. 0
458 Mi a niederholer? A spinakker bumot lefelé tartó kötélzet. A spinakker bumot felfelé tartó kötélzet. Oldalkorlát.  
459 A nagyvitorla melyik részét rögzítjük a fokfallhoz? Egyiket sem. A halfejet. A Cunningham-szemet.  
460 Miért kell elengedett sottal felhúzni a nagyvitorlát? Mert különben szelet fog, és a felhúzást nem lehet befejezni. Nem kell a sottokat teljesen kiengedni, a vitorlák lobogásának felhúzás közbeni lobogásának megakadályozására enyhén be kell húzni a sottot. Mert a vitorlába kapó szél megdöntheti, svertes hajó esetén fel is boríthatja a hajót.  
461 Milyen irányú szélben szokás a vitorlákat felhúzni? Negyedszélnél élesebb szélben. Éles negyedszéltől félszélig terjedő irányokban. A szél sebességétől függően negyedszéltől hátszélig terjed a vitorlák felvonására legalkalmasabb szélirány.  
462 Ha főgép nélküli vitorlással indul bójáról, hogyan tudja a hajót a kívánt csapásirány felvételéhez szükséges irányba fordítani? A grósszal azon az oldalon beggelni, amelyik felé el kívánunk indulni, hátramenetben a kormánylapátot a grósszal ellentétes oldalra kihajtani, esetleg beggelni a fokkal. A grósszal a felvenni kívánt haladási iránnyal ellentétes oldalon beggelni, hátramenetben a kormánylapátot a grósszal ellentétes oldalra kihajtani, esetleg beggelni a fokkal. A grósszal a felvenni kívánt haladási iránnyal ellentétes oldalon beggelni, hátramenetben a kormánylapátot a grósszal azonos oldalra kihajtani, esetleg beggelni a fokkal.  
463 Hányféleképpen lehet csapást váltani? Széllel szemben és hátszéllel. Széllel szemben. Hátszéllel.  
464 Egészítse ki a mondatot! Svertes hajón fordulás közben a vitorlákat (          ) az éppen aktuális látszólagos szélirány szerint állítjuk, ha szél túl élessé válik a sottokat elengedjük. már nem állítjuk, a forduláshoz szükséges lendületet a fordulás előtt kell megszerezni a hajó kellő sebességre gyorsításával. csak a széltengelyen való áthaladás előtt állítjuk, az egyre élesedő szélhez igazítva azokat. Ha a szél túl élessé válik, a sottokat elengedjük, és csak az elérni kívánt haladási irány felvétele után állítjuk a vitorlákat, különben felborulhatunk.  
465 Egészítse ki a mondatot! Svertes hajóval a halzolást élénk szélben (          ) félig felhúzott sverttel hajtjuk végre. teljesen leengedett sverttel hajtjuk végre. teljesen felhúzott sverttel hajtjuk végre.  
466 Egészítse ki a mondatot! Svertes hajóval végrehajtott halzolás végén (          ) a grószt az új csapáson teljesen ki kell engedni. nem szabad teljesen kiengedni az új csapáson, mert az borulásveszélyt okoz. a grószt csak lassan, fokozatosan szabad kiengedni, kissé késleltetve a látszólagos szélirányhoz képest.  
467 Egészítse ki a mondatot! Ha a hajó széllel szemben áll, és jobb oldalra kell a hajó orrát fordítani, akkor az orrvitorlát (          ) a hajó bal oldala felé térítjük ki, azaz beggelünk. a hajó jobb oldala felé térítjük ki, azaz beggelünk. hagyjuk lobogni, és a grósszal beggelünk a hajó bal oldala felé kitérítve azt.  
468 Egészítse ki a mondatot! Fordulás közben a hajó fordulását segíthetjük (          ) ha az orrvitorla sottját megfeszítve tartjuk azt követően is, hogy a hajó orra a széltengelyen átfordult. ha az orrvitorla luv sottját elengedjük, és lee oldali sottját megfeszítjük, mielőtt a hajó orra a széltengelyen áthaladt. ha a hajó orrának a széltengelyen való áthaladását megelőzően a grósz bumját a szél felöli oldalra kissé kitérítjük kézzel.  
469 Egészítse ki a mondatot! A vízből mentés manőver végén a mentendő személy mellett a hajó (          ) úgy áll meg, hogy a mentendő a luv oldalon van, és a hajó orra negyedszeles irányban áll. úgy áll meg, hogy a mentendő a luv oldalon van, és a hajó orra szélben áll. úgy áll meg, hogy a mentendő a lee oldalon van, és a hajó orra negyedszeles irányban áll.  
470 Egészítse ki a mondatot! A vízbeesett személy vízből hajóba történő beemelésekor (          ) körülményektől függően a mentendő hasa, vagy háta néz a hajótest felé. mindig a mentendő javasolja, hogy melyik oldala nézzen a hajótest felé. ha a mentendő eszméletlen, akkor mindig a mentendő háta néz a hajótest felé.  
471 Egészítse ki a mondatot! A Q forduló (          ) a halzolás kiváltására szolgáló manőver. olyan manőver, amelynek során az egyik csapás negyedszélből a másik csapás negyedszélbe kerül a hajó. olyan manőver, amelynek segítségével a negyedszélből indított mentés gyenge szélben a leggyorsabban végrehajtható.  
472 Egészítse ki a mondatot! A hajó élesedése közben (          ) a hajó orra a valódi szél iránya felé közelít. a hajó orra a valódi szél irányától távolodik. a valódi szél iránya a hajó fara felé mozog.  
473 Egészítse ki a mondatot! A hajó ejtése közben (          ) a hajó orra a szél valódi irányától távolodik. a hajó orra a valódi szél iránya felé közelít. a valódi szél iránya a hajó orra felé mozog.  
474 Egészítse ki a mondatot! Ha cirkálás közben a valódi szél iránya úgy változik, hogy hajónkat az eredeti irányhoz képest ejteni kényszerülünk (          ) akkor nyomban csapást váltunk, mert a másik csapáson a célhoz közelebbi irányon tudunk hajózni, mint a szélforduló előtt. nem váltunk csapást, mert így a célhoz közelebbi irányban tudunk hajózni. nem váltunk csapást, mert a szélforduló miatt a másik csapáson a céltól távolabbi irányra tudnánk hajózni, mint a szélforduló előtt.  
475 Egészítse ki a mondatot! Szél ellenében történő vitorlázás közben az adott cél eléréséhez (          ) a szükségesnél több magasságot gyűjtünk. addig vitorlázunk a húzó szakaszon, amíg a célt a hajóval összekötő egyenes orrszöge kis híján 90 fok nem lesz. még beiktatunk egy közelítő szakaszt, ha a szélirány raumosodik.  
476 Milyen irányból közelítjük meg a horgonyzóhelyet? Áramlás (víz sodrása, szél) ellenében. A széliránnyal szemből. Szélirányból.  
477 Mit kell ellenőrizni a horgonyzási manőver befejezése után? A horgony szántását, a parti objektumok pozícióinak ismételt ellenőrzésével. Ellenőrizni kell, hogy a horgonylánc bekötése biztosan tart a horgonykamrában. Ellenőrizni kell a horgony szántását a horgonylánc feszességének időnkénti ellenőrzésével. Ha szánt a horgony a lánc feszessége csökken.  
478 Mivel kezdődik a nagyvitorla bevonásának művelete? A grószsott elengedésével. A grószfall elengedésével. A dirk elengedésével.  
479 Milyen relatív szélirány esetén lehet a fokrolleres orrvitorlát bevonni? Bármilyen szélirányban. Szembeszéltől negyedszélig terjedő szélirányok mellett. Szembeszéltől negyedszélig terjedő szálirányok mellett.  
480 Mit nevezünk fordulásnak? Amikor széllel szemben történik a csapásváltás. Amikor hátszélben történik a csapásváltás. Amikor az ejtés során csapásváltás történik.  
481 Mit nevezünk perdülésnek? Amikor hátszélben történik a csapásváltás. Amikor széllel szemben történik a csapásváltás. Amikor az élesedés során csapásváltás történik.  
482 Mit nevezünk halzolásnak? Amikor hátszélben történik a csapásváltás. Amikor széllel szemben történik a csapásváltás. Amikor az élesedés során csapásváltás történik.  
483 Az alábbiak közül melyik manőver beggelés? A fok luv szárát húzom meg. A fok lee szárát húzom meg. A fokot kilobogtatom.  
484 Az alábbiak közül melyik manőver beggelés? Élesen haladva a grósz sottot elengedve a bumot a vantniig kinyomom. Bő szélben haladva a grósz sottot elengedve a bumot a vantniig kinyomom. A grószt kilobogtatom.  
485 Mi a halzolás? Hátszélben történő csapásváltás. Bal csapáson megfuttatás. Jobb csapáson kilobogtatás.  
486 Mikor nevezzük leegierig-nek a hajót. Ha elengedett kormánnyal a széltől el akar fordulni. Ha elengedett kormánnyal a szél felé akar fordulni. Ha elengedett kormánnyal egyenesen halad tovább.  
487 Mikor nevezzük luvgierig-nek a hajót. Ha elengedett kormánnyal a szél felé akar fordulni. Ha elengedett kormánnyal a széltől el akar fordulni. Ha elengedett kormánnyal egyenesen halad tovább.  
488 Mi a reffelés? A vitorlafelület csökkentése. Cikk-cakk vonalban a széllel szemben vitorlázás. Az állókötélzet feszítése.  
489 Pillangózva vitorlázó kishajó milyen csapáson halad? A nagyvitorla állása szerinti csapáson. Az orrvitorla állása szerinti csapáson. A vitorla állásától függetlenül jobb csapáson haladónak tekintjük.  
490 Mit hívunk backboard-nak? A hajó menetirány szerinti bal oldalát. Ha a nagyvitorla ezen az oldalon van, akkor a hajó jobbcsapáson halad. A hajó menetirány szerinti jobb oldalát. Ha a vitorla ezen az oldalon van, akkor a hajó jobbcsapáson halad. A hajó hátsó részét. Ha a nagyvitorla erre mutat, akkor a  hajó pozitív csapáson halad.  
491 Mit nevezünk csapásnak? A hajó haladási irányát. A bum átvágódását. A parton felvett iránylatot.  
492 Milyen csapásokat ismer? Pozitív, negatív. Alsó, felső. Egyes, kettes, hármas, négyes.  
493 Milyen csapásokat ismer? Bal, jobb. Alsó, felső. Egyes, kettes, hármas, négyes.  
494 Melyik a luv oldal? Szél feletti oldal. Szél alatti oldal. Jobb oldal.  
495 Melyik a lee oldal? Szél alatti oldal. Szél feletti oldal. Bal oldal.  
496 Mit hívunk steuerboard-nak? A hajó menetirány szerinti jobb oldalát. Ha a nagyvitorla ezen az oldalon van, akkor a hajó balcsapáson halad. A hajó menetirány szerinti bal oldalát. Ha a vitorla ezen az oldalon van, akkor a hajó balcsapáson halad. A hajó hátsó részét. Ha a nagyvitorla erre mutat, akkor a  hajó negatív csapáson halad.  
497 Melyik hajónak van útjoga, ha ellentétes csapáson haladnak? A backboard-on haladónak. A steuerboard-on haladónak. A bal csapáson haladónak.  
498 Melyik hajónak van útjoga, ha ellentétes csapáson haladnak? A jobb csapáson haladónak. A bal csapáson haladónak. Amelyiknek a bumja a jobb oldalon van.  
499 Melyik hajónak van útjoga? Amelyiknek a bumja a bal oldalon van. Amelyiknek a bumja a jobb oldalon van. A bal csapáson haladónak.  
500 Milyen valós szélben vitorlázik az a menetben lévő hajó, amelyen a látszólagos szél 90 fokos szög alatt látszik? Háromnegyedszélben. Félszélben. Negyedszélben.  
501 A látszólagos szél iránya milyen esetben egyezik meg a valós szél irányával? Szélbe állva, hátszélben és vesztegelve. Félszélben, hátszélben és vesztegelve. Hátszélben, és vesztegelve.  
502 Mi a préselés? Teljesen behúzott vitorlákkal, minél élesebben haladás. Szűk bejárattal rendelkező kikötőbe vitorlával behajózás. Lassú, hátramenetben történő beállás a kikötőhelyre.  
503 Mi a raum? Háromnegyedszeles szakasz. Negyedszeles szakasz. A hajósok kedvenc itala.  
504 Mi a kreuzolás? Cikk-cakk vonalban a széllel szemben vitorlázás. A vitorla felület csökkentése. Az állókötélzet feszítése.  
505 Mit nevezünk takknak? A hajó haladási irányát. A hajó vitorlázatát. A parton felvett iránylatot.  
506 Milyen takkokat ismer? Pozitív, negatív. Alsó, felső. Egyes, kettes, hármas, négyes.  
507 Milyen takkokat ismer? Bal, jobb. Alsó, felső. Egyes, kettes, hármas, négyes.  
508 Milyen szélben haladva a leggyorsabb általában a vitorlás hajó? Háromnegyedszélben. Futtatott negyedszélben. Hátszélben.  
509 Egészítse ki a mondatot! Útirányra vitorlázva (          ) a hajót állandó irányban tartva a vitorlák állításával reagálunk a szélirány változásaira. Csak akkor lehet végrehajtani, ha nem kell cirkálni. a hajó irányát a szélfordulók szerint változtatjuk úgy, hogy a vitorlákon ne kelljen állítani, így a leggyorsabban érhetjük el a csak cirkálással elérhető úti célt. a hajó mindenkori irányát úgy választjuk meg, hogy az úti cél felé a lehető leggyorsabban haladjunk. Mérlegeljük, hogy az irány úti célon tartásával, vagy kedvezőtlenebb útirányon elérhető nagyobb sebességgel nyerünk időt.  
510 Egészítse ki a mondatot! Szélirányra vitorlázva (          ) a hajó irányának folyamatos korrigálásával követjük le a szélirány változásait, úgy, hogy a vitorlák megfúvási szöge ideális legyen. a hajót állandó irányban tartva a vitorlák állításával reagálunk a szélirány változásaira. Csak akkor lehet végrehajtani, ha nem kell cirkálni. a hajó mindenkori irányát úgy választjuk meg, hogy az úti cél felé a lehető leggyorsabban haladjunk. Mérlegeljük, hogy az irány úti célon tartásával, vagy kedvezőtlenebb útirányon elérhető nagyobb sebességgel nyerünk időt.  
511 Mire szolgál a farkasfog? Kötél gyors, oldható rögzítésére. Az acélsodrony kötelek elvágására. Kötélvégek eldolgozására.  
512 Mi az iránylat? Egy tárgy iránya a hajóról nézve. A hajó iránya a szélhez képest. A szél iránya a hajóhoz képest.  
513 Mire szolgál a klemm? Kötél gyors, oldható rögzítésére. Az acélsodrony kötelek elvágására. Kötélvégek eldolgozására.  
514 Mi a kompasz? Tájoló. Reteszes ajtózár. A fenékben összegyűlő szennyeződés.  
515 Mi a pádli? Evező. Takaró ponyva. Széllökés.  
516 Mit lát az ábrán? Sekli. Karabiner. Stagreiter. 6216.jpg 6216.jpg
517 Mit lát az ábrán? Karabiner. Stagreiter. Sekli. Karabiner.jpg Karabiner.jpg
518 Mit lát az ábrán? Stagreiter. Karabiner. Sekli. stagreiter.jpg stagreiter.jpg
519 Mit lát az ábrán? Őzni. Sekli. Karabiner. 6175.jpg 6175.jpg
520 Mit lát az ábrán? Fok kocsi. Lee kocsi. Fokroller. 6186.jpg 6186.jpg
521 Mit lát az ábrán? Lee kocsi. Fok kocsi. Fokroller. 6198.jpg 6198.jpg
522 Mit lát az ábrán? Fokroller. Leekocsi. Fokkocsi. 6159.jpg 6159.jpg
523 Mit lát az ábrán? Spanner. Őzni. Száling. 6165.jpg 6165.jpg
524 Mit lát az ábrán? Stopper. Klemm. Farkasfog. 6223.jpg 6223.jpg
525 Mit lát az ábrán? Klemm. Stopper. Farkasfog. 6234.jpg 6234.jpg
526 Mit lát az ábrán? Farkasfog. Klemm. Stopper. 6171.jpg 6171.jpg
527 Mit lát az ábrán? Száling. Stagreiter. Spanner. 6244.jpg 6244.jpg
528 Mit lát az ábrán? Ventil. Stagreiter. Stopper. Ventil.jpg Ventil.jpg
529 Melyik állítás jellemző a viharjelzésre az alábbiak közül? Villogó fénnyel figyelmeztetnek a veszélyre. Piros és sárga rakétával figyelmeztetnek a veszélyre. Három tónusú hangjelzéssel figyelmeztetnek a veszélyre.