RÉGI sorszám KÉRDÉS Helyes / Rossz válasz   Helyes / Rossz válasz   Helyes / Rossz válasz     Kép
2 Mit értünk hajón a Szabályzat I. része alapján? Hajó a nagyhajó, a kishajó, a vízi sporteszköz és az úszómű. N a belvízi hajó, beleértve a kishajót és kompot, továbbá a tengeri hajó és az úszómunkagép. I minden vízijármű és úszómunkagép. N  
3 Folytassa a meghatározást! Géphajó az a saját gépi berendezéssel rendelkező hajót, amely önálló mozgásra alkalmas. N gépi berendezést is működtető hajót, kivéve azokat, amelyeknél a motort csak a műveletképesség növelésére használják. N gépi berendezéssel hajtott hajó, kivéve azokat a hajókat, amelyeknél a motort csak korlátozott mértékű helyváltoztatásra, illetve azok vontatásakor vagy tolásakor a műveletképesség növelésére használják. I  
4 Mit értünk vitorlás hajón? Vitorlás hajó a vitorlával/vitorlákkal felszerelt hajó. N a vitorlát/vitorlákat is használó hajó. N a csak vitorlával/vitorlákkal haladó hajó. I  
5 Minek minősül a vitorla mellett saját gépi hajtóberendezését is használó hajó? Géphajónak. I Vitorlás hajónak. N Segédmotoros vitorlásnak. N teszt-1235.jpg teszt-1235.jpg
10 Kishajónak minősül-e az a 20 méternél kisebb hosszúságú hajó, amelyen 12 főnél több utas szállítását engedélyezte a hajózási hatóság? Nem. I Igen. N Sem a hossznak, sem a befogadóképességnek nincs jelentősége, a hajó üzembe helyezésekor a hajózási hatóság dönt a minősítésről. N xxx-1659.jpg xxx-1659.jpg
13 Mit értünk úszómunkagépen a Szabályzat I. része alapján? Hajóúton, illetve kikötőkben való munkavégzésre szolgáló úszólétesítmény. N Gépi meghajtó berendezéssel nem rendelkező víziutakon, illetve kikötőkben való munkavégzésre szolgáló úszólétesítmény. N Gépi berendezéssel ellátott víziutakon, illetve kikötőkben való munkavégzésre szolgáló úszólétesítmény. I teszt-0073.jpg teszt-0073.jpg
14 Mit értünk gyorsjáratú hajón a Szabályzat I. része alapján? Minden hordszárnyas és a légpárnás hajót. N Minden olyan géphajót, amely a vízfelszínhez képest 40 km/órát meghaladó sebességre képes. N Minden olyan géphajót a kishajó kivételével, amely a vízfelszínhez képest 40 km/órát meghaladó sebességre képes. I teszt-1396.jpg teszt-1396.jpg
18 Válassza ki az úszómű fogalmát a Szabályzat I. része alapján! Helyváltoztatásra szolgáló úszó létesítmény (pl. fürdőhajó, úszódokk, kikötőponton, csónakház). N Rendeltetésszerűen helyhez kötött úszó létesítmény, mint például fürdőhajó, úszódokk, kikötőponton, csónakház. I Helyváltoztatásra alkalmatlan úszó létesítmény (pl.: fürdőhajó, csónakház). N teszt-1408.jpg teszt-1408.jpg
20 Folytassa a meghatározást a Szabályzat I. része alapján! Úszó testek köteléke a géphajó és a mellévett alakzatban továbbított komp együttese és a vízijármű. N a géphajó és az általa tolt, vontatott, illetve mellévett alakzatban továbbított hajók összessége. N a tutaj, továbbá helyváltoztatásra szolgáló és hajónak vagy úszóműnek nem tekinthető egyéb létesítmény, kötelék vagy tárgy. I  
21 Egy gépi hajtású kishajó minősülhet-e gyorsjáratú hajónak? Igen akkor, ha a vízfelszínhez viszonyított sebessége meghaladja a 40 km/órát. N Nem, a gépi hajtási kishajó függetlenül a vízfelszínhez viszonyított sebességétől nem minősül gyorsjáratú hajónak. I Igen, de csak abban az esetben, ha a vízfelszínhez viszonyított sebessége meghaladja az 50 km/órát. N  
22 Mi a mellévett alakzat? Olyan mereven összecsatolt kötelék, amelyben legalább egy gépnélküli hajó a kötelék haladását biztosító géphajó előtt helyezkedik el. N Egymáshoz oldalukkal csatolt hajókból álló merev kötelék, amelyek közül egyik sem helyezkedik el az alakzatot továbbító géphajó előtt. I Olyan kötelék, amelyben legalább két hajó összecsatolva halad. N  
26 Folytassa a meghatározást! Vontatott kötelék az egy vagy több uszályból összeállított, géphajó (vontatóhajó) által továbbított merev kötelék, amely nem tartalmaz úszóművet vagy úszóműveket. N egy vagy több hajóból, úszóműből vagy úszó testek kötelékéből összeállított, egy vagy több géphajó (vontatóhajó) által vontatott kötelék. I olyan merev kötelék, amelynél a géphajó vagy géphajók mögött helyezkednek el a továbbított úszó létesítmények. N teszt-1422.jpg teszt-1422.jpg
27 Folytassa a meghatározást! Tolt kötelék az olyan merev kötelék, amelyben a kötelékben található hajók közül legalább egy a köteléket továbbító és tolóhajónak nevezett géphajó előtt helyezkedik el. I merev kötelék, amelyben a kötelékben található hajók közül legfeljebb egy a köteléket továbbító és tolóhajónak nevezett géphajó mellett helyezkedik el. N merev kötelék, amelyben a kötelékben található hajók mindegyike kizárólag a köteléket továbbító és tolóhajónak nevezett géphajó előtt helyezkedhet el. N  
28 Folytassa a meghatározást! A motoros vízi sporteszköz olyan belsőégésű motoros, vízsugárhajtású 4 m hosszt el nem érő vízijármű, amelynek rendeltetésszerű működtetését a hajótesten - és nem annak belsejében - ülő, álló vagy térdelő személy vagy személyek végzik. N sport- és szabadidős célú belsőégésű motoros, vízsugárhajtású 4 m hosszt el nem érő vízijármű, amelynek rendeltetésszerű működtetését a hajótesten - és nem annak belsejében - ülő, álló vagy térdelő személy vagy személyek végzik. I nem sport- és szabadidős célú belsőégésű motoros, vízsugárhajtású 4 m hosszt el nem érő vízijármű, amelynek rendeltetésszerű működtetését a hajótesten - és nem annak belsejében - ülő, álló vagy térdelő személy vagy személyek végzik. N  
29 Mit tekintünk vitorlás vízi sporteszköznek? Legfeljebb 3 m2 névleges vitorlafelületű vízi sporteszköz. N Legalább 3 m2 névleges vitorlafelületű vízi sporteszköz. I Legalább 5 m2 névleges vitorlafelületű vízi sporteszköz. N xxx-1648.jpg xxx-1648.jpg
31 Milyen előírás vonatkozik a nyilvántartásra kötelezett kishajó vezetőjére az alábbiak közül? A vezetőnek a kishajó vezetéséhez szükséges képesítéssel kell rendelkeznie. I A vezetőnek kell a hajón tartózkodók közül a legmagasabb képesítéssel rendelkeznie. N A hajó vezetőjének legalább gépnélküli hajóvezetői képesítéssel kell rendelkeznie. N  
32 Hárul-e kötelezettség a kishajó vezetőjére az illetékes hatóság ellenőrzési tevékenységével kapcsolatban? Igen, biztosítani kell az ellenőrzés lehetőségét, ezen belül azt is, hogy a hatóság képviselői haladéktalanul a fedélzetre léphessenek. I Nem, az illetékes hatóság ellenőrzési tevékenységével kapcsolatban nincsenek kötelezettségei. N Igen, haladéktalanul értesítenie kell a kishajó tulajdonosát, vagy üzemeltetőjét az ellenőrzés tervezett időpontjáról jelenlétük biztosítása, nyilatkozattételi jogosultságuk érvényesítése céljából. N  
33 Mit jelöl a hajón látható kettős sárga kúp? A kettős sárga kúp 12 főnél több utas szállítására engedéllyel rendelkező 20 méternél kisebb testhosszúságú hajót jelöl. I 20 főnél több utas szállítására engedéllyel rendelkező 15 méternél nagyobb testhosszúságú hajót jelöl. N 15 főnél több utas szállítására engedéllyel rendelkező 20 méternél nagyobb testhosszúságú hajót jelöl. N xxx-2461.jpg xxx-2461.jpg
37 Mit jelöl a hajón látható csúcsával lefelé néző fekete kúp? A fekete kúp azt jelzi, hogy a vitorlával haladó hajó egyidejűleg saját gépi hajtóberendezését is használ. I a 20 méternél kisebb testhosszúságú hajó 12 főnél több utas szállítására rendelkezik engedéllyel. N a vitorlával haladó hajó műveletképességében korlátozott. N xxx-2700.jpg xxx-2700.jpg
41 Mit jelölnek a hajón látható jelzőtestek (kettős sárga kúp és fekete kúp)? A jelzőtestek olyan 20 méternél rövidebb hajót jelölnek, amelyen 12 főnél több utas szállítását engedélyezték és a vitorla mellett egyidejűleg saját gépi erőt is használ. I 12 főnél több utas szállítására engedéllyel rendelkező hajót jelölnek, amely meghajtásához vitorla mellett saját gépi erőt is használ és a legnagyobb testhosszúsága már meghaladja 20 métert. N 20 méternél kisebb testhosszúságú vitorlás hajót jelölnek, amely meghajtásához vitorla mellett saját gépi erőt is használ. N xxx-1625.jpg xxx-1625.jpg
42 Folytassa a meghatározást! Gépi erővel haladó kishajó a saját gépi berendezéssel rendelkező kishajó, amely önálló mozgásra alkalmas. N gépi berendezéssel is működtethető kishajó. N gépi berendezéssel hajtott kishajó. I  
43 Mit értünk vitorlás kishajón? Vitorlás kishajó a vitorlával/vitorlákkal felszerelt kishajó. N a vitorlát/vitorlákat is használó kishajó. N a csak vitorlával/vitorlákkal haladó kishajó. I  
44 Mit értünk egy menetben lévő kishajó vonatkozásában a megáll kifejezés alatt? A parthoz viszonyított megállást. I A vízhez viszonyított megállást. N Más hajóhoz viszonyított megállást. N  
45 Mikor tekintjük a kishajót menetben lévőnek? Ha az nincs közvetlenül vagy egyéb módon a parthoz kikötve. N Ha az más úszó létesítményekhez képest halad és nincs zátonyon fennakadva. N Ha az nem áll közvetlenül vagy egyéb módon horgonyon vagy a parthoz kikötve, illetve nincs zátonyon fennakadva. I  
46 Folytassa a meghatározást! Menetben lévő az a kishajó, amely nem áll közvetlenül vagy egyéb módon horgonyon vagy a parthoz kikötve, illetve nincs zátonyon fennakadva. I más úszó létesítményekhez képest halad és nincs zátonyon fennakadva. N nincs közvetlenül vagy egyéb módon a parthoz kikötve és nincs zátonyon fennakadva. N  
47 Mi a kötelezettsége a kishajó vezetőjének a kishajón tartandó okmányokkal kapcsolatban? Az illetékes hatóságok képviselőinak felszólítására be kell mutatni azokat. I Azokat a Szabályzat előírása szerint rendszerezve, áttekinthetően és ellenőrzésre előkészítve kell a kishajón tartani. N Az eredeti okmányok másolatait kell csak a hajón tartani. N  
48 Mit értünk biztonságos sebesség fogalma alatt? Olyan sebesség, amelynél a hajó vagy a kötelék biztonságosan közlekedhet, műveletezhet, továbbá az adott körülmények és viszonyok között szükséges távolságon belül megállhat. I Olyan sebesség, amelynél a hajó vagy a kötelék nem kelt olyan hullámokat, illetve nem okoz olyan szívóhatást, amely a víziközlekedésben résztvevők számára veszélyt jelent. N Olyan sebesség, amelynél a hajó vagy a kötelék nyugodtan közlekedhet, műveletezhet, továbbá az adott körülmények és viszonyok között szükséges távolságon belül megfelelő manőverekkel elkerülheti az összeütközést. N  
49 Folytassa a meghatározást a Szabályzat alapján! Kimerült állapot a betegség miatt gyógyszer hatására fellépő, a magatartási normától való eltérésben megnyilvánuló állapot. N a kialvatlan állapot miatt fellépő vagy kialakuló és a reakcióidő növekedésében megnyilvánuló állapot. N a nem kielégítő pihenés vagy betegség miatt fellépő, a magatartási normától való eltérésben és a reakcióidő növekedésében megnyilvánuló állapot. I  
50 Mit értünk bódult állapot fogalmán a víziközlekedésben? Betegség miatt gyógyszer vagy más hasonlóan ható szer hatására fellépő, a magatartási normától való eltérésben megnyilvánuló állapot. N Alkohol, kábítószer, illetve gyógyszer vagy más hasonló anyag fogyasztásának következtében fellépő állapot. I Kialvatlanság és a nem kielégítő pihenés fellépő olyan kábult állapot, amely a magatartási normától való eltérésben nyilvánul meg. N  
51 Az alábbiak közül milyen feltételt támaszt a Szabályzat a menetben lévő kishajó vezetőjével szemben? Állandóan a kishajó vezetésére képes állapotban kell lennie. N Nem lehet kimerült vagy bódult állapotban. I A kishajón való tartózkodása alatt nem fogyaszthat gyógyszert, alkoholt és más hasonlóan ható szert. N  
52 A vezetőn kívül a kishajón tartózkodók közül ki tartozik felelősséggel a Szabályzat előírásainak megtartásáért? Csak a kishajó személyzetének tagja(i) függetlenül attól, hogy szolgálatban van(nak)-e vagy pihenőidejét/pihenőidejüket tölti(k). N Aki ideiglenesen maga határozza meg a kishajó útvonalát és sebességét. I A kishajó személyzetének tagjait és a kishajón tartózkodó más személyeket is közös felelősség terheli a Szabályzat előírásainak megtartásáért. N  
53 Folytassa a meghatározást? Kishajó vezetése olyan személynek engedhető át, akinek a szervezetében nincs kábítószer, gyógyszer, vagy ezek kombinációja. N akinek a vezetésben már legalább egy éves gyakorlattal rendelkezik. N aki nincs kimerült vagy bódult állapotban és nem mutatja látható jeleit a fáradságának. I  
54 Folytassa az előírást! A kishajó vezetője szakmai felkészültsége, gyakorlata alapján köteles minden a körülmények által megkövetelt intézkedést megtenni, ha a Szabályzatban foglaltaktól eltér. N a közvetlenül fenyegető veszély elhárítása érdekében köteles minden a körülmények által megkövetelt intézkedést megtenni még akkor is, ha emiatt az e Szabályzatban foglaltaktól el kell térnie. I köteles a Szabályzat rendelkezéseitől eltérni, ha megítélése szerint a körülmények azt indokolják. N  
55 Eltérhet-e a kishajóvezető a Szabályzat előírásaitól? Igen, erre a Szabályzat a közvetlen veszély esetén feljogosítja, amelynek alapján minden a körülmények által megkövetelt intézkedésre kötelezi a kishajóvezetőt. I Igen, mivel a veszélyek elhárítása saját felelőssége, ezért köteles bármely veszély elhárítása érdekében a Szabályzat előírásait figyelmen kívül hagyni. N Nem, mivel a Szabályzat minden szokásos és rendkívüli helyzet megoldására tartalmaz előírásokat. N  
56 Mikor térhet el kishajóvezető a Szabályzat rendelkezéseitől? Csak abban az esetben, ha ezzel idéz elő kárt más hajóban vagy műtárgyakban. N Csak akkor ha azt közvetlenül fenyegető veszély elhárítása érdekében teszi és a körülmények által megkövetelt mértéket nem lépi túl. I Nem térhet el a Szabályzat előírásaitól, mert az szabálysértés vagy bűncselekmény lenne. N  
57 Milyen előírás vonatkozik a kishajó horgonyára, ha azt nem használják? Ha a horgonyt nem használják, az nem lóghat a vízfelszín alá. N Ha horgonyt nem használják, azt teljesen fel kell húzni. I Használaton kívüli horgonyt a kishajó gerincvonala fölé kell emelni. N  
58 Milyen kötelezettség terheli a kishajó vezetőjét, ha olyan tárgyat veszített el, amely a hajózás számára akadályt vagy veszélyt jelenthet? Haladéktalanul értesítenie kell a legközelebbi illetékes hatóságot, a lehető legpontosabban megjelölve a tárgy elvesztésének helyét, köteles továbbá lehetőség szerint ezt a helyet megjelölni. I Haladéktalanul értesítenie kell a legközelebbi vízirendészeti szervet, annak és a kiemelést végző búvárok helyszínre érkezéséig a hajó a helyszínről nem távozhat el. N Köteles az elvesztett tárgyat megkeresni és kiemelni. Amennyiben a kiemelés eredménytelen, a tárgyat nappali és éjszakai jelzésekkel meg kell jelölnie. N  
59 Milyen kötelezettség terheli a kishajó vezetőjét, ha víziutat elzáró ismeretlen akadályt észlel? Haladéktalanul be kell jelentenie a legközelebbi illetékes hatóságnál, a lehető legpontosabban megjelölve az észlelt akadály helyét és amennyiben az veszélyezteti a hajózást, lehetőség szerint a helyet köteles megjelölni. I Gondoskodnia kell az észlelt akadály eltávolításáról, ha ezt nem tudja megtenni, gondoskodnia kell annak megjelöléséről. N A térségben közlekedő - rádióforgalmazásra kötelezett hajót - figyelmeztetnie kell az illetékes hatóság felé történő bejelentési kötelezettségére. N  
60 Terheli-e kötelezettség a kishajó vezetőjét, ha műtárgyat (pl. zsilip, híd) rongál meg? Köteles tájékoztatni a térségben közlekedő hajókat az eseményről. N Köteles haladéktalanul értesíteni a legközelebbi illetékes hatóságot. I Köteles haladéktalanul értesíteni a műtárgy üzemeltetőjét és a károkozással kapcsolatban felelősségvállalásáról nyilatkozni. N  
61 Milyen kötelezettség hárul a kishajó vezetőjére a hajón tartózkodó személyek biztonságát fenyegető balesetnél? A vezető a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni a legközelebbi illetékes hatóságot intézkedésüket kérve a veszélyeztetett személyek kimentése érdekében. N A vezető köteles minden mentőeszközt a veszélyeztetett személyek számára átadni. N A vezetőnek minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használnia e személyek mentése érdekében. I  
62 Köteles-e segítséget nyújtani a kishajó vezetője, ha egy nem kishajó emberéletet veszélyeztető balesetet szenvedett? A gazdasági célú tevékenységet végző kishajó vezetőjét igen, a kedvtelési célú hajó vezetőjét nem, mivel e kérdésben kevésbé jártas. N Nem, mert a kishajókra a nagyhajóktól eltérő szabályok vonatkoznak. N Igen, saját kishajójának biztonságával összeegyeztethető mértékben, hiszen ilyen esetben a Szabályzat nem tesz különbséget a hajók között. I  
63 Milyen kötelezettség hárul az elsüllyedt kishajó vezetőjére? A helyszín elhagyását követően haladéktalanul intézkednie kell a kishajó kiemeléséről és a hatóságoknak jelentenie kell a megtett intézkedéseket. N A legrövidebb időn belül értesítenie kell a legközelebbi illetékes hatóságot és az elsüllyedt kishajó közelében kell maradnia, amíg a kiemelés el nem kezdődik. N A legrövidebb időn belül értesítenie kell a legközelebbi illetékes hatóságot a történtekről és a vezetőnek vagy a személyzet egy tagjának a hajón vagy a káreset közelében kell maradnia, amíg az illetékes hatóság a helyszín elhagyását nem engedélyezi. I  
64 Milyen kötelezettség hárul a fennakadt kishajó vezetőjére? A helyszín elhagyását követően haladéktalanul intézkednie kell a kishajó leszabadításáról és a hatóságoknak jelentenie kell a megtett intézkedéseket. N A legrövidebb időn belül értesítenie kell a legközelebbi illetékes hatóságot és a fennakadt kishajó közelében kell maradnia, amíg a leszabadítás meg nem történik. N A legrövidebb időn belül értesítenie kell a legközelebbi illetékes hatóságot a történtekről és a vezetőnek vagy a személyzet egy tagjának a hajón vagy a káreset közelében kell maradnia, amíg az illetékes hatóság a helyszín elhagyását nem engedélyezi. I  
65 Milyen kötelezettség hárul a hajóútban vagy annak közelében fennakadt kishajó vezetőjére az alábbiak közül? Csak bejelentési kötelezettsége van az illetékes hatóságok felé. N A legközelebbi illetékes hatóság felé bejelentési, az előírt jelzések kihelyezésére, valamint más hajók számára vonatkozó tájékoztatási kötelezettsége van. I Csak más hajók tájékoztatására vonatkozó kötelezettsége van. N  
66 Milyen előírás vonatkozik a kishajó sebességének megválasztására? A kishajó csak olyan sebességgel haladhat, amelyet a víziútra vonatkozóan az illetékes hatóság meghatároz. N A kishajónak mindenkor biztonságos sebességgel kell haladnia. I A kishajónak mindig a manőverképességének fenntartásához szükséges maximális sebességgel kell haladnia. N  
67 Folytassa! A kötelező gondosságból, bevált szakmai gyakorlatból fakadóan a kishajó vezetőjének a Szabályzat külön rendelkezése hiányában is meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy elkerülje a hajókban vagy az úszó testek kötelékeiben, partban és a hajóútban okozott kárt. I meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy elhárítson minden a hajókban vagy az úszó testek kötelékeiben okozott kárt. N meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy megóvja a kishajó személyzetének és minden más személynek testi épségét. N  
68 Folytassa! A kötelező gondosságból, bevált szakmai gyakorlatból fakadóan a kishajó vezetőjének a Szabályzat külön rendelkezése hiányában is meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy megóvja a kishajó személyzetének és minden más személynek testi épségét. N meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy elkerülje az emberéletet fenyegető veszélyt. I meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy más kishajót hirtelen sebesség- vagy irányváltoztatásra ne kényszerítsen. N  
69 Folytassa! A kötelező gondosságból, bevált szakmai gyakorlatból fakadóan a kishajó vezetőjének a Szabályzat külön rendelkezése hiányában is meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy épségben megőrizze a kishajóra rendszeresített okmányokat, Bizonyítványokat. N meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy biztosítsa a Szabályzatban meghatározott valamennyi jelzés mindenkori észlelhetőségét. N meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy elkerülje a hajózás akadályozását. I  
70 Folytassa! A kötelező gondosságból, bevált szakmai gyakorlatból fakadóan a kishajó vezetőjének a Szabályzat külön rendelkezése hiányában is meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy megakadályozza a hullámkeltést és szívóhatást ezzel víziközlekedési balesetek kialakulását. N meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy elkerülje a kishajón tartózkodó személyeknek okozott károkat. I meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy elhárítsa a hajón tartózkodók fröccsenő víz általi szennyeződését. N  
71 Folytassa! A kötelező gondosságból, bevált szakmai gyakorlatból fakadóan a kishajó vezetőjének a Szabályzat külön rendelkezése hiányában is meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy elkerülje a kikötői és partfali berendezésekben és a környezetben okozott károkat. I meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy elhárítson minden a hajókban vagy az úszó testek kötelékeiben, partban és a hajóútban okozott kárt. N meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy megakadályozza a navigációs berendezések és (ha van a rádiótelefon) rendeltetéstől eltérő használatát. N  
72 Folytassa! A kötelező gondosságból, bevált szakmai gyakorlatból fakadóan a kishajó vezetőjének a Szabályzat külön rendelkezése hiányában is meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy biztosítsa a Szabályzatban meghatározott valamennyi jelzés mindenkori észlelhetőségét. N meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy más kishajót hirtelen sebesség- vagy irányváltoztatásra ne kényszerítsen. N meg kell tennie valamennyi elővigyázatossági intézkedést, hogy elkerülje a hajóút közvetlen közelében lévő bármilyen műtárgyban, illetve berendezésben okozott kárt. I  
73 Mi a kötelezettsége a kishajó vezetőjének is, ha a víziút jelei, jelzései hiányoznak? Köteles a kötelező gondosság érdekében minden szükséges biztonsági intézkedés megtételére. I A hiányzó jel vagy jelzés előtt köteles várakozni! N Az illetékes hatóság értesítését követően, kellő óvatossággal csak a legközelebbi biztonságos horgonyzó helyig hajózhat. N  
74 Milyen előírás vonatkozik a kishajó felszerelésére és szerkezetére az alábbiak közül? A kishajó szerkezetének meg kell felelnie a Szabályzatban foglalt követelményeknek és a Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásainak. N A kishajó szerkezetének és felszerelésének biztosítania kell a rajtuk tartózkodó személyek és a hajózás biztonságát, továbbá a Szabályzatban foglalt követelmények megtartását. I A kishajó szerkezetének biztosítania kell a rajtuk tartózkodó személyek kényelmét, felszerelésének meg kell felelnie a szabványokban előírt követelményeknek. N  
75 Milyen biztonsági előírást tartalmaz a Szabályzat I. része a hajó felszerelésével kapcsolatban az alábbiak közül? A hajónak rendelkeznie kell a hajóbizonyítványban feltüntetett utasok számára alkalmas, valamint a felnőtt és gyermekkorúak közötti megoszlásnak megfelelő mennyiségű mentőeszközökkel. I A hajónak rendelkeznie kell a hajóbizonyítványban feltüntetett befogadóképességnek megfelelő mennyiségű mentőeszközzel. N A hajónak rendelkeznie kell a hajóbizonyítványban feltüntetett befogadóképességet 10 %-ban meghaladó mennyiségű a gyermekkorú utasoknak alkalmas mentőeszközzel. N  
76 Folytassa! A kishajó vezetője köteles végrehajtani az illetékes hatóságoknak a hajózás biztonsága vagy a hajózás rendje érdekében kiadott rendelkezéseit. I betartani a Szabályzat tételes előírásait, valamint az illetékes hatóságok írásba foglalt átmeneti rendelkezéseit. N figyelembe venni az illetékes hatóságok víziút állapotára, annak hajózhatóságára, valamint az időjárási viszonyokra vonatkozó közérdekű (rádióban, televízióban közzétett) tájékoztatóit. N  
77 Milyen kötelezettséget hárul a kishajó vezetőjére az illetékes hatóság rendelkezéseivel kapcsolatban? Köteles végrehajtani az illetékes hatóság(ok), de kizárólag csak az írásban közölt rendelkezéseit és utasításait. N Köteles végrehajtani az illetékes hatóság(ok) hajózás biztonsága vagy a hajózás rendje érdekében kiadott rendelkezéseit. I Köteles végrehajtani az illetékes hatóság(ok) bármilyen helyszínen kiadott utasításait. N  
78 Folytassa! Az illetékes hatóságok jogosultak hajó üzemeltetésével kapcsolatosan bármilyen rendelkezés kiadására. N a hajó személyzetének tevékenységére, munkavégzésére vonatkozóan rendelkezni. N a hajózás biztonságát és megfelelő rendjét érintő rendelkezések kiadására. I  
79 Mit jelez a tábla, ha azt hajón helyezik el? A hajón tilos a dohányzás! N A dohányzás vagy a nyílt láng használata tilos! N A dohányzás és nem védett világítótest vagy nyílt láng használata tilos! I teszt-1585.jpg teszt-1585.jpg
80 Mit jelent a képen látható jelzés, ha azt egy hajón helyezték el? Tilos a hajó mellé állni és tőle 25 méter távolságon belül vesztegelni! I A hajótól mért 25 méteres távolságon belül megengedett a horgonyzás. N A hajótól mért 25 méteres távolságon túl tilos a veszteglés! N teszt-1586.jpg teszt-1586.jpg
81 Haladhatnak-e a hajók párhuzamosan? Igen, kivéve a gyorsjáratú hajók egymás melletti, valamint kishajó és kishajónak nem tekinthető hajó egymás melletti párhuzamos haladását. N Egymás mellett párhozamosan tilos hajózni! N Igen, ha az erre rendelkezésre álló szabad tér ezt lehetővé teszi, és amikor ez a hajózást nem akadályozza, illetve nem veszélyezteti. I  
82 Folytassa! Előzés, illetve találkozás kivételével tilos az egészségre ártalmas árut szállító hajótól/köteléktől 50 m távolságon belül haladni! I 30 m távolságon belül haladni! N 25 m távolságon belül haladni! N teszt-0794.jpg teszt-0794.jpg
84 Folytassa! Előzés, illetve találkozás kivételével tilos a robbanásveszélyes árut szállító hajótól/köteléktől 50 m távolságon belül haladni! I 30 m távolságon belül haladni! N 25 m távolságon belül haladni! N xxx-1141.jpg xxx-1141.jpg
88 Mielőtt vízisíelőt vontatna, mire hívja fel a figyelmét? Figyelmeztetem, hogy vízisíelőnek menetben lévő hajótól, úszó testek kötelékétől és munkát végző úszómunkagéptől kellő távolságot kell tartania! I legalább 25 m távolságot kell tartania! N legalább 30 m távolságot kell tartania! N  
89 A kötelező gondosságon túl milyen előírás vonatkozik a hajó sebességének megválasztására? A hajónak - a kishajó kivételével - úgy kell szabályozni sebességét, hogy ne keltsen olyan hullámot vagy szívóhatást, amely menetben lévő vagy veszteglő hajóban vagy a műtárgyban kárt okozhat! N A hajónak úgy kell szabályozni sebességét, hogy ne keltsen olyan hullámot vagy szívóhatást, amely menetben lévő vagy veszteglő hajóban vagy a műtárgyban kárt okozhat! I A hajónak mindig olyan sebességgel kell haladnia, amely biztosítja műveletképességét még akkor is, ha azzal hullámot vagy szívóhatást kelt. N  
90 Hogyan kell elhajózni hullámzás elleni védelem jelzéseit viselő hajó mellett? Az elhaladás során a hajók kötelesek kellő távolságot kell tartani tőle. N a lehető legnagyobb oldaltávolságot tartani tőle! I legalább 50 m távolságot kell tartani tőle. N xxx-3679.jpg xxx-3679.jpg
91 Hogyan kell elhajózni hullámzás elleni védelem jelzéseit viselő hajó mellett? Az elhaladás során a hajók kötelesek kellő távolságot kell tartani tőle. N a lehető legnagyobb oldaltávolságot tartani tőle! I legalább 50 m távolságot kell tartani tőle. N xxx-3725.jpg xxx-3725.jpg
92 Hogyan kell elhajózni hullámzás elleni védelem jelzéseit viselő munkát végző úszómunkagép mellett? Az elhaladás során a hajók kötelesek kellő távolságot kell tartani tőle. N a lehető legnagyobb oldaltávolságot tartani tőle! I legalább 50 m távolságot kell tartani tőle. N xxx-0162.jpg xxx-0162.jpg
93 Hogyan kell elhajózni hullámzás elleni védelem jelzéseit viselő munkát végző úszómunkagép mellett? Az elhaladás során a hajók kötelesek kellő távolságot kell tartani tőle. N a lehető legnagyobb oldaltávolságot tartani tőle! I legalább 50 m távolságot kell tartani tőle. N xxx-0054.jpg xxx-0054.jpg
95 Milyen követelményt támaszt a Szabályzat a kizárólag kishajókból álló köteléket továbbító kisgéphajóval szemben? A vízfelszínhez képest legalább 15 km/óra sebességet kell elérnie. N Gépi meghajtó berendezésének motorteljesítménye 50 kW-nál nem lehet kisebb. N Elegendő gépteljesítménnyel kell rendelkeznie a kötelék megfelelő műveletképességének biztosításához. I xxx-0059.jpg xxx-0059.jpg
96 Milyen előírás vonatkozik az aknamentesítéssel foglalkozó hajó megközelítésére? Az aknamentesítéssel foglalkozó hajó farát 500 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! N 1000 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! I 150 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni. N teszt-1672.jpg teszt-1672.jpg
98 Milyen előírás vonatkozik az aknamentesítéssel foglalkozó hajó megközelítésére? Az aknamentesítéssel foglalkozó hajó farát 500 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! N 1000 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! I 150 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni. N teszt-1683.jpg teszt-1683.jpg
100 Milyen előírás vonatkozik a vízisízésre és hasonló tevékenység végzésére az alábbiak közül? A vontató hajón a vezetőt egy olyan személynek kell kísérnie, akit a vontatókötél kezelésével és a vontatott személy figyelemmel kísérésével bíztak meg és aki ennek a feladatnak az ellátására képes. I A vontatókötelet csak akkor szabad vonszolni, ha az felúszó anyagú. N Vízisí és hasonló tevékenység csak napkeltétől napnyugtáig folytatható. N  
101 Milyen előírás vonatkozik a vízisízésre és hasonló tevékenység végzésére az alábbiak közül? A tevékenység csak a részükre kijelölt hajóúton folytatható, ahol kellő távolságot kell tartani minden hasonló tevékenységet végzőtől. N A vontatókötelet a vízben csak akkor szabad vonszolni, ha abba már vontatott személy nem kapaszkodik. N Ha a vontató hajó és a vontatott személy nem a részükre külön kijelölt hajóútban tartózkodik, köteles kellő távolságot tartani minden más hajótól, a parttól és a fürdőzőktől. I  
102 Milyen előírás vonatkozik a vízisízésre és hasonló tevékenység végzésére az alábbiak közül? A vontatókötelet tilos vonszolni, ha abba vontatott személy nem kapaszkodik! I Ilyen tevékenység csak hatóság által kijelölt zárt pályán folytatható. N Vízisí és hasonló tevékenység csak napnyugtától napkeltéi nem folytatható. N  
103 Melyik állítás igaz? Vízisízés és hasonló tevékenység (pl. vízi sport- és fürdőeszköz használata, ejtőernyős vontatás) csak hajóúton kívül, partközelben megengedett. N csak a hajóúton belül, parttól legalább 50 méter távolságon túl megengedett. N csak nappal és jó látási viszonyok között megengedett. I  
104 Folytassa! Ejtőernyős vontatás csak hajóúton kívül, partközelben megengedett. N éjszaka és korlátozott látási viszonyok között tilos! I csak jó látási viszonyok között és a hajóúton belül megengedett. N  
105 Halászati tevékenységgel összefüggésben, milyen tilalmat határoz meg a Szabályzat? Tilos a víziút halászatra kijelölt helyén kívül halászeszközt elhelyezni! N Tilos a hajóúton, annak közelében vagy veszteglésére kijelölt helyen halászeszközt elhelyezni! I Tilos a hajóúton kívül, illetve annak közelében halászeszközt elhelyezni! N  
106 Milyen előírás vonatkozik a halászattal foglalkozó hajó megközelítésére a Szabályzat I. része alapján? Tilos a halászattal foglalkozó hajó farának közelében elhaladni! I a halászattal foglalkozó hajó mögött 100 m-nél kisebb távolságon belül elhaladni! N a halászattal foglalkozó hajó mögött 50 m-nél kisebb távolságon belül elhaladni! N xxx-4178.jpg xxx-4178.jpg
108 Milyen előírás vonatkozik a halászattal foglalkozó hajó megközelítésére a Szabályzat I. része alapján? Tilos a halászattal foglalkozó hajó farának közelében elhaladni! I a halászattal foglalkozó hajó mögött 100 m-nél kisebb távolságon belül elhaladni! N a halászattal foglalkozó hajó mögött 50 m-nél kisebb távolságon belül elhaladni! N xxx-4180.jpg xxx-4180.jpg
110 Kishajójáról búvárkodni szeretne. Igaz vagy hamis? Tilos külön engedély nélkül búvár-tevékenységet folytatni olyan helyeken, ahol az a hajózást akadályozhatja! Igaz. I Hamis. N      
111 Kishajójáról búvárkodni szeretne. Igaz vagy hamis? Kompok szokásos útvonalán engedély nélkül folytatható búvár-tevékenység menetrendi idő túl, ha az úszólétesítmény viseli az előírt jelzéseket. Igaz. N Hamis. I      
113 Kishajójáról búvárkodni szeretne. Igaz vagy hamis? Kikötők bejárata előtt és a bejárat körzetében engedély nélkül folytatható búvár-tevékenység, ha az úszólétesítmény viseli az előírt jelzéseket. Igaz. N Hamis. I     teszt-0472.jpg teszt-0472.jpg
114 Kishajójáról búvárkodni szeretne. Igaz vagy hamis? Tilos külön engedély nélkül búvár-tevékenységet folytatni olyan helyeken, ahol az a hajózást akadályozhatja, különösen a kikötőben! Igaz. I Hamis. N      
115 Milyen előírás tartalmaz a Szabályzat I. része a búvármunkát végző hajó közelében történő elhajózásra? Minden hajó köteles legalább 100 m távolságot tartani tőle. N A mellette történő elhajózás során a sebesség nem lehet 20 km/óránál nagyobb. N Minden hajó köteles kellő távolságot tartani az előírt jelzéseket viselő búvár-tevékenységet folytató hajótól. I teszt-1665.jpg teszt-1665.jpg
116 Milyen előírás tartalmaz a Szabályzat I. része a búvármunkát végző hajó közelében történő elhajózásra? Minden hajó köteles legalább 100 m távolságot tartani tőle. N A mellette történő elhajózás során a sebesség nem lehet 20 km/óránál nagyobb. N Minden hajó köteles kellő távolságot tartani az előírt jelzéseket viselő búvár-tevékenységet folytató hajótól. I teszt-1423.jpg teszt-1423.jpg
117 Milyen előírás tartalmaz a Szabályzat I. része a búvármunkát végző hajó közelében történő elhajózásra? Minden hajó köteles legalább 100 m távolságot tartani tőle. N A mellette történő elhajózás során a sebesség nem lehet 20 km/óránál nagyobb. N Minden hajó köteles kellő távolságot tartani az előírt jelzéseket viselő búvár-tevékenységet folytató hajótól. I xxx-1859.jpg xxx-1859.jpg
118 Milyen előírás tartalmaz a Szabályzat I. része a búvármunkát végző hajó közelében történő elhajózásra? Minden hajó köteles legalább 100 m távolságot tartani tőle. N A mellette történő elhajózás során a sebesség nem lehet 20 km/óránál nagyobb. N Minden hajó köteles kellő távolságot tartani az előírt jelzéseket viselő búvár-tevékenységet folytató hajótól. I teszt-1593.jpg teszt-1593.jpg
119 Mit tekintünk hajó-meder távolságnak? A hajótest legalacsonyabb és a meder legmagasabb pontja közötti távolság. I A hajó középvonala és a közelebbi part közötti távolság. N A hajótest legalacsonyabb pontjának vízfelszíntől mért távolsága. N  
120 Milyen külső körülmények befolyásolják kishajó vezetését? A Szabályzat más rendelkezésein túl, kishajót a természeti környezetet nem befolyásoló módon kell vezetni. N az időjárási és a vízállás változás, valamint a hajózás biztonságát befolyásoló egyéb körülményeknek megfelelően kell vezetni. N az időjárási, a forgalmi és a hajóútviszonyoknak, valamint a hajózás biztonságát befolyásoló egyéb körülményeknek megfelelően kell vezetni. I  
121 Milyen előírást vonatkozik kishajóra a megengedett legnagyobb - a személyzetet és az utasokat magában foglaló - befogadóképességének kihasználhatósága szempontjából? Eltérő rendelkezés hiányában két tíz éven aluli gyermek egy személynek tekinthető. I Két tizennégy éven aluli gyermek egy személynek tekinthető. N Eltérő rendelkezés hiányában két tíz éven aluli gyermeket a befogadóképesség kihasználhatósága szempontjából nem kell figyelembe venni. N  
122 Kishajónál, milyen mértékig alkalmazható az a szabály, amely szerint két tíz éven aluli gyermek egy személynek tekinthető? Eltérő rendelkezés hiányában az össz - személyzetet és az utasokat is magában foglaló - befogadóképesség 25%-ára alkalmazható, ha minden gyermek mentőmellényt visel. N legfeljebb a megengedett legnagyobb utaslétszám 10 %-ra, ha mindenkinek van ülőhelye. N legfeljebb a megengedett legnagyobb (személyzet nélküli) utaslétszám 25%-ára alkalmazható, ha minden utasnak van ülőhelye. I  
123 Kishajóval a Dunán hajózik. Hogyan alkalmazható az a szabály, amely szerint két tíz éven aluli gyermek egy személynek tekinthető a befogadóképesség kihasználhatósága szempontjából? Az össz - személyzetet és az utasokat is magában foglaló - befogadóképesség 25%-ára alkalmazható, ha minden gyermek mentőmellényt visel. N Legfeljebb a megengedett legnagyobb utaslétszám 10 %-ra alkalmazható, ha mindenkinek van ülőhelye. N Legfeljebb a megengedett legnagyobb (személyzet nélküli) utaslétszám 25%-ára alkalmazható, ha minden utasnak van ülőhelye. I  
124 Kishajóval a Tiszán hajózik. Hogyan alkalmazható az a szabály, amely szerint két tíz éven aluli gyermek egy személynek tekinthető a befogadóképesség kihasználhatósága szempontjából? Az össz - személyzetet és az utasokat is magában foglaló - befogadóképesség 25%-ára alkalmazható, ha minden gyermek mentőmellényt visel. N Legfeljebb a megengedett legnagyobb (személyzet nélküli) utaslétszám 25%-ára alkalmazható, ha minden utasnak van ülőhelye. I Legfeljebb a megengedett legnagyobb - személyzetet és az utasokat is magában foglaló - létszám 10 %-ra alkalmazható, ha mindenkinek van ülőhelye. N  
125 Kishajóval a Velencei-tavon hajózik. Hogyan alkalmazható az a szabály, amely szerint két tíz éven aluli gyermek egy személynek tekinthető a befogadóképesség kihasználhatósága szempontjából? Legfeljebb a megengedett legnagyobb (személyzet nélküli) utaslétszám 25%-ára alkalmazható, ha minden utasnak van ülőhelye. I Az össz - személyzetet és az utasokat is magában foglaló - befogadóképesség 25%-ára alkalmazható, ha minden gyermek mentőmellényt visel. N Legfeljebb a megengedett legnagyobb utaslétszám 20 %-ra alkalmazható, ha mindenkinek van ülőhelye. N  
126 Kishajóval a Balatonon hajózik. Hogyan alkalmazható az a szabály, amely szerint két tíz éven aluli gyermek egy személynek tekinthető a befogadóképesség kihasználhatósága szempontjából? Az össz - személyzetet és az utasokat is magában foglaló - befogadóképesség 10%-ára alkalmazható, ha minden gyermek mentőmellényt visel. N Legfeljebb a megengedett legnagyobb (személyzet nélküli) utaslétszám 10%-ára alkalmazható, ha minden utasnak van ülőhelye. I Legfeljebb a megengedett legnagyobb (személyzet nélküli) utaslétszám 25%-ára alkalmazható, ha minden utasnak van ülőhelye. N  
127 Válassza ki azt a helyzetet vagy körülményt, amely miatt megtiltható a kishajó elindulása! Az illetékes hatóság megtilthatja az elindulás, ha a kishajó hajózásra alkalmatlan vagy balesetet okozott, és vezetője bejelentési kötelezettségének nem tett eleget. I a kishajó előtt álló víziút-szakaszon kedvezőtlen hajózási útviszonyok (sekély gázlók) alakultak ki. N a kishajó nem egyenlítette ki egy kikötő igénybevételével járó valamennyi fizetési kötelezettségét. N  
128 Válassza ki azt a helyzetet vagy körülményt, amely miatt megtiltható a kishajó elindulása! Az illetékes hatóság megtilthatja az elindulás, ha a kishajó vezetője nem jelentette be a kitűzés valamely jelének üzemképtelenségét. N a kishajó vezetője ellen a vízi közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény alapos gyanúja miatt eljárás indult. I a kishajó üzemképességet igazoló okmánya a következő napon érvényét veszíti. N  
129 Az alábbiak közül, milyen előírások betartását teszi kötelezővé a Szabályzat a kishajó vezetője és személyzete számára? A környezetvédelmi hirdetmények rendelkezéseit is be kell tartaniuk. N A hajósoknak szóló tájékoztatókban kiadott rendelkezéseket is be kell tartaniuk. N A hajózási hatóság által kibocsátott közlekedési rendet is be kell tartaniuk. I  
130 Az alábbiak közül, milyen előírások betartását teszi kötelezővé a Szabályzat a kishajó vezetője és személyzete számára? A hajózási létesítmények üzemeltetési rendjét is be kell tartaniuk. I A rendőrhatóság hirdetményeit is be kell tartaniuk. N A hajósoknak szóló tájékoztatókban kiadott rendelkezéseket is be kell tartaniuk. N  
131 Milyen magatartást kell tanúsítania kishajójával, ha a felügyeleti tevékenységet végző hajó álló helyzetben is viseli a megkülönböztető kék villogó fényt? A kishajók köteles egy hosszú figyelmeztető hangjelzést adni és legalább 50 m oldaltávolságot tartani. N A kishajó köteles az elhaladás során menetsebességét csökkenteni és attól a lehető legnagyobb távolságot tartani. I A kishajó köteles rádiótelefonon bejelentkezni a megkülönböztető jelzést viselő hajónak és kérni az elhaladás engedélyezését. N xxx-3923.jpg xxx-3923.jpg
132 Milyen magatartást kell tanúsítania kishajójával, ha a felügyeleti tevékenységet végző hajó álló helyzetben is viseli a megkülönböztető kék villogó fényt? A kishajók köteles egy hosszú figyelmeztető hangjelzést adni és legalább 50 m oldaltávolságot tartani. N A kishajó köteles az elhaladás során menetsebességét csökkenteni és attól a lehető legnagyobb távolságot tartani. I A kishajó köteles rádiótelefonon bejelentkezni a megkülönböztető jelzést viselő hajónak és kérni az elhaladás engedélyezését. N xxx-3924.jpg xxx-3924.jpg
133 Milyen előírás vonatkozik menetben lévő nagyhajó útirányának keresztezésére kishajóval (kivéve a hajó kishajóját)? Haladási irányában 500 m-en belül tilos keresztezni! N Haladási irányában 1000 m-en belül tilos keresztezni! I Annak zavarása nélkül szabad keresztezni útirányát. N  
134 Milyen távolságon belül tilos keresztezni haladási irányában a menetben lévő gépi erővel haladó nagyhajót gépi erővel haladó kishajóval (kivéve a hajó kisgéphajóját)? Tilos 300 m-en belül útirányát keresztezni! N Tilos 500 m-en belül útirányát keresztezni! N Tilos 1000 m-en belül útirányát keresztezni! I teszt-2312.jpg teszt-2312.jpg
137 Milyen távolságon belül tilos keresztezni haladási irányában a menetben lévő vitorlával haladó nagyhajót gépi erővel haladó kishajóval (kivéve a hajó kisgéphajóját)? Tilos 1000 m-en belül útirányát keresztezni! I Tilos 300 m-en belül útirányát keresztezni! N Tilos 500 m-en belül útirányát keresztezni! N xxx-3231.jpg xxx-3231.jpg
138 Milyen távolságon belül tilos keresztezni haladási irányában a menetben lévő vitorlával haladó nagyhajót vitorlás kishajóval? Tilos 1500 m-en belül útirányát keresztezni! N Tilos 500 m-en belül útirányát keresztezni! N Tilos 1000 m-en belül útirányát keresztezni! I xxx-3296.jpg xxx-3296.jpg
140 Milyen távolságon belül tilos keresztezni haladási irányában a menetben lévő nagyhajót evezővel hajtott kishajóval? Tilos 100 m-en belül útirányát keresztezni! N Tilos 300 m-en belül útirányát keresztezni! N Tilos 1000 m-en belül útirányát keresztezni! I xxx-3468.jpg xxx-3468.jpg
141 Milyen távolságon belül nem közelíthető meg kishajóval (kivéve a hajó kisgéphajóját) a menetben levő nagyhajó hátulról, és oldalról? Hátulról 60 m-nél, oldalról - ha azt a víziút méretei lehetővé teszik - 30 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! I Hátulról 100 m-nél, oldalról - ha azt a víziút méretei lehetővé teszik - 80 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! N Annak akadályozása nélkül szabad csak megközelíteni. N  
142 Milyen távolságon belül tilos megközelíteni oldalról menetben lévő nagyhajót kishajóval (kivéve a hajó kisgéphajóját)? Feltéve, hogy a víziút méretei azt lehetővé teszik 10 m-nél kisebb oldaltávolságra tilos megközelíteni! N 30 m-nél kisebb oldaltávolságra tilos megközelíteni! I 50 m-nél kisebb oldaltávolságra tilos megközelíteni! N xxx-3930.jpg xxx-3930.jpg
143 Milyen távolságon belül tilos megközelíteni oldalról menetben lévő vitorlával haladó nagyhajót vitorlás kishajóval? Feltéve, hogy a víziút méretei azt lehetővé teszik 10 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! N 30 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! I 50 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! N teszt-1909.jpg teszt-1909.jpg
144 Milyen távolságon belül tilos hátulról megközelíteni menetben lévő gépi erővel haladó nagyhajót gépi erővel haladó kishajóval (kivéve a hajó kisgéphajóját)? 30 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! N 100 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! N 60 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! I xxx-3931.jpg xxx-3931.jpg
145 Milyen előírás vonatkozik menetben lévő és utazó sebességét elért gyorsjáratú hajó útirányának keresztezésére kishajóval? Haladási irányában 500 m-en belül tilos keresztezni! N Haladási irányában 1000 m-en belül tilos keresztezni! N Haladási irányában 1500 m-en belül tilos keresztezni! I  
146 Milyen távolságon belül tilos megközelíteni oldalról menetben lévő és utazó sebességét elért gyorsjáratú hajót kishajóval? Feltéve, hogy a víziút méretei azt lehetővé teszik 10 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! N 30 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! I 50 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! N xxx-3951.jpg xxx-3951.jpg
147 Milyen távolságon belül tilos hátulról megközelíteni menetben lévő és utazó sebességét elért gyorsjáratú hajót kishajóval? 30 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! N 100 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! N 60 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni! I  
148 Milyen előírás vonatkozik alacsonyvezetésű köteles kompot megközelítő kishajóra, ha a vezetőkötél kifeszített állapotban van? Tilos a kifeszített kötél alatt közlekedni, és a kötelet mindkét irányból az attól mért 50 méternél kisebb távolságra megközelíteni! I Tilos a kifeszített kötelet 100 méternél kisebb távolságra megközelíteni! N A kifeszített kötél alatt csak ott szabad áthajózni, ahol az kétséget kizáróan elegendően magas az áthajózáshoz. N xxx-0666.jpg xxx-0666.jpg
149 Milyen előírás vonatkozik kikötött úszólétesítmény térségében kishajó közlekedésére? Kikötött úszólétesítmény és a part közötti vízterületen csak akkor lehet közlekedni, ha - figyelembe véve a hajó merülését - elegendő vízmélység áll rendelkezésre. N csak 5 km/órás sebességgel szabad közlekedni. N kötelek, támdorongok, kikötői eszközök alatt tilos közlekedni! I xxx-1725.jpg xxx-1725.jpg
150 Milyen feltételei vannak kishajóval vízisíelő(k) vontatásának az alábbiak közül? A vontatókötél a vízi jármű műveletképességét nem gátolja. I A vontatás csak megfelelően (gyárilag) kialakított vontató berendezéssel (eszközzel) történhet. N A vontató vízfelszínhez viszonyított sebessége eléri a 30 km/h értéket. N xxx-4225.jpg xxx-4225.jpg
151 Milyen közlekedési előírások vonatkoznak a vízisít vagy más hasonló (úszó eszköznek nem minősülő) eszközt vontató vízi járműre az alábbiak közül? A kisgéphajóra vonatkozó szabályok. I A Szabályzatban meghatározott általános előírások. N A motoros vízi sporteszközre vonatkozó kiegészítő szabályok. N  
152 Mi a feladata a vízisíelőt figyelő, vezető által kijelölt személynek az alábbiak közül? Köteles gondoskodni a vontatókötél feszességéről és annak szükség szerinti elengedéséről. N Köteles a vontatott személy utasításait a vontató vízi jármű vezetője felé közvetíteni, és a vontatókötél hosszát szabályozni. N Köteles a vontatott személyt folyamatosan figyelemmel kísérni, a felmerülő veszélyekre figyelmeztetni, és számára a vízi jármű vezetőjének utasításait átadni. I  
153 Melyek a feltételei vízi jármű fürdésre kijelölt helyen történő közlekedésének az alábbiak közül? Kijelölt fürdőhelyen vízi jármű csak akkor közlekedhet, ha a telephelye (engedélyezett kikötőhelye) erre a vízterületre esik vagy ha ezen a területen engedéllyel vízi munkát végez. I fürdőhely üzemeltetője engedélyezte. N a vízben nem tartózkodik fürdőző. N  
154 Hogyan közlekedhet vízi jármű fürdésre kijelölt területen, ha telephelye (engedélyezett kikötőhelye) arra a vízterületre esik? Kijelölt fürdőhely területén vízi jármű kormányképességének megőrzéséhez szükséges sebességgel és a vízben lévő személyektől legalább 5 méter távolságra közlekedhet. N csak a közlekedésére kijelölt (sárga úszókkal jelzett) vízterületen közlekedhet. N a legkisebb biztonságos sebességgel, a legrövidebb idő alatt köteles áthaladni. I  
155 Milyen korlátozás érvényes vízisízésre, vízi sport- és fürdőeszközök használatára, valamint az ejtőernyő vontatásra az alábbiak közül? A vízfelszínhez képest legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad ilyen tevékenységeket végezni! N Éjszaka, valamint korlátozott látási viszonyok között tilos ilyen tevékenységeket folytatni! I Tilos a hajóútban ilyen tevékenységeket folytatni! N  
156 Megengedett-e a nyilvántartásra kötelezett kishajók Szabályzat II. részében előírt felszereléseitől való eltérés? Igen, de csak a kishajó vezetőjének döntése alapján. N A használati célnak megfelelően a hajózási hatóság engedélyezhet eltérést úgy, hogy azt a hajóokmányba (Hajólevél) bejegyzi. I A használati célnak megfelelően a hajózási hatóság eltérően is meghatározhatja úgy, hogy azt hajósoknak szóló tájékoztatóban teszi közzé. N  
157 Az alábbiak közül milyen biztonsági előírást tartalmaz kishajók közlekedésére a Szabályzat? Ha használat során a megengedett legkisebb biztonsági távolság ideiglenesen nem tartható meg, a kishajóban tartózkodó személyek mentőmellényt kötelesek viselni! I ideiglenesen nem tartható be az előírt biztonsági távolság, akkor meg kell kettőzni a mentőgyűrűk számát. N ideiglenesen nem tartható be az előírt biztonsági távolság, akkor azonnal meg kell kezdeni a legrövidebb úton a víz elhagyását. N  
158 Az alábbiak közül milyen biztonsági előírást tartalmaz kishajók közlekedésére a Szabályzat? Indulás előtt maradék nélkül el kell távolítani a fenékből minden vizet! N Indulás előtt és szükség esetén menetben is el kell távolítani a stabilitást és úszóképességet befolyásoló mennyiségű vizet! I Indulás előtt és szükség esetén menetben is el kell távolítani a stabilitását és úszóképességét nem befolyásoló mennyiségű vizet is! N  
159 Igaz-e az alábbi állítás? Hajózás közben fürdés céljából vízi járművet csak a vezető engedélyével szabad elhagyni! Igaz. I Hamis. N      
160 Igaz-e az alábbi állítás? Hajózás közben a vízi járművet elhagyó fürdőzőt mindaddig követni kell - mentésre készenlétben -, amíg az nincs teljes biztonságban! Igaz. I Hamis. N      
161 Milyen előírás vonatkozik a búvármunkák közelében történő elhaladásra - más rendelkezés hiányában - a Szabályzat II. része alapján? Búvármunkák közelében minden vízi jármű köteles sebességét a lehető legkisebbre csökkenteni és a jelzéstől legalább 100 méter távolságot tartani! N sebességét a lehető legkisebbre csökkenteni és a jelzéstől legalább 50 méter távolságot tartani! I sebességét a lehető legkisebbre csökkenteni és a jelzéstől legalább 25 m távolságot tartani tőle! N xxx-4182.jpg xxx-4182.jpg
162 Hogyan szabad felügyelet nélkül hagyni gépi hajtású kishajót és saját gépi hajtóberendezéssel rendelkező vitorlás kishajót? Csak úgy szabad felügyelet nélkül hagyni, hogy azt illetéktelen személy üzembe ne helyezhesse. I A gép-, illetve motortér lezárása után, illetve külmotor esetén annak leszerelése után szabad csak felügyelet nélkül hagyni. N Akkor szabad csak felügyelet nélkül hagyni, ha az parthoz van kikötve. N  
163 Milyen előírás vonatkozik kerítő- vagy vonóhálóval halászó hajó közelében történő elhajózásra a Szabályzat II. része alapján? Más hajó köteles sebességét úgy csökkenteni, hogy ne okozzon káros hullámzást a halászó hajó közelében. N 150 m-nél kisebb távolságra nem közelítheti meg! I 200 m-nél kisebb távolságra nem közelítheti meg! N teszt-1199.jpg teszt-1199.jpg
164 Az alábbiak közül milyen biztonsági követelményt támaszt kishajóval szemben a Szabályzat? Elárasztás esetében is az engedélyezett személyi befogadóképesség alapján számított 7,5 kg/fő maradó felhajtóerővel úszóképesnek kell maradnia. I Elárasztás esetében is elegendő felhajtóerővel kell rendelkeznie. N Elárasztás esetén is az össz befogadóképesség alapján számított 50 kg/fő maradó felhajtóerővel úszóképesnek kell maradnia. N  
165 Mit értünk biztonsági távolság alatt kishajó esetében a Szabályzat alapján? A kishajó vízmentes oldala, illetve fartükre felső szélének legmagasabb pontja és a tényleges merülési sík közötti legnagyobb távolság. N A kishajó vízmentes oldala, illetve fartükre felső szélének legmélyebb pontja és a tényleges merülési sík közötti legkisebb távolság. I A kishajó oldala és legmélyebb pontja közötti legkisebb távolság. N  
166 Milyen biztonsági távolsággal kell rendelkeznie egy kishajónak az alábbiak közül? Vízmentes oldala, és a merülési jel közötti legkisebb távolságuk a Balatonon 0,3 m, más vízterületen 0,5 m. N Vízmentes oldala, illetve fartükre felső szélének legmélyebb pontja, és a tényleges merülési sík közötti legkisebb távolságuk a Balatonon 0,3 m, más vízterületen 0,25 m. I Vízmentes oldala, illetve fartükre felső szélének legmélyebb pontja közötti legkisebb távolságuk a Balatonon 0,3 m, más vízterületen 0,25 m. N  
167 Mit jelent, ha a parti (meteorológiai) jelzőállomás(ok) percenként 45-ször felvillanó sárga fényjelzéssel jelez(nek) a Balatonon, a Velencei-, a Fertő- és a Tisza tavon? Veszélyes jelenségek várható bekövetkezését jelzi(k) kb. 1 órán belül. N Veszélyes jelenségek közeledtének lehetőségét jelzi(k) a keletkezés idejére való utalás nélkül. I A veszélyes meteorológiai jelenségek megszűnését jelzi(k). N  
168 Mit jelent, ha a parti (meteorológiai) jelzőállomás(ok) percenként 90-szer felvillanó sárga fényjelzéssel jelez(nek) a Balatonon, a Velencei-, a Fertő- és a Tisza tavon? A veszélyes jelenségek közvetlen közeledtére figyelmeztet. I Veszélyes jelenségek közeledtének lehetőségét jelzi kb. 1 órai valószínűséggel. N Veszélyes meteorológiai jelenségek megszűnését jelzi. N  
169 Az olyan kedvelési célú kishajó amelynek hajóokmánya tartalmazza, hogy 3. zónájú belvizeken történő közlekedésre alkalmas hajózhat-e a Balatonon? Nem hajózhat. I Hajózhat. N      
170 Az olyan kedvelési célú kishajó amelynek hajóokmánya tartalmazza, hogy 2. zónájú belvizeken történő közlekedésre alkalmas hajózhat-e a Velencei-tavon? Nem hajózhat. N Hajózhat. I      
171 Milyen, a környezet védelmét és a hajózás biztonságát szolgáló előírást tartalmaz a Szabályzat az alábbiak közül? Tilos víziútba dobni, ejteni, önteni vagy folyatni olyan tárgyat, illetve anyagot, amely a környezetet károsíthatja és a hajózás, valamint a víziút egyéb használói számára akadályt vagy veszélyt jelenthet! I Víziútba dobni, ejteni, önteni vagy folyatni csak olyan tárgyat, illetve anyagot szabad, amelynek mennyisége, mértéke nem haladja meg a Szabályzatban meghatározott hajóra jellemző mértéket! N Víziútba dobni, ejteni, önteni vagy folyatni csak olyan tárgyat, illetve anyagot szabad, amelynek kibocsátásra a hajó engedéllyel rendelkezik. N  
172 Milyen előírás vonatkozik az olyan anyagokra vagy tárgyakra, amelyek a környezetet károsíthatják, illetve a víziutat használók számára akadályt vagy veszélyt jelenthetnek? Tilos ilyen anyagokat vagy tárgyakat a víziútba dobni, ejteni vagy folyatni! I Ilyen anyagokat csak a hajóút közelében lehet elhelyezni akkor, ha a hajó nincs mozgásban. N Ilyen anyagokat csak a víziút partján szabad a hajóról kidobni, kifolyatni. N  
173 Milyen, a környezet védelmét és a hajózás biztonságát szolgáló előírást tartalmaz a Szabályzat az alábbiak közül? Tilos olyan anyagok hajón történő felhasználása (pl. festék), amelyek a környezetbe kerülve kárt okozhatnak vagy undort kelthetnek! N Tilos víziútba dobni, ejteni, önteni vagy folyatni olyan tárgyat, illetve anyagot, amely a hajózás, illetőleg a víziút egyéb használói számára akadályt vagy veszélyt jelenthet! I Tilos víziútba dobni, ejteni, önteni vagy folyatni olyan tárgyat, illetve anyagot, amely nem a hajó üzemvételével összefüggésben keletkezett! N  
174 Milyen, a környezet védelmét biztosító előírást tartalmaz a Szabályzat az alábbiak közül? Olajos hulladékot vagy annak vízzel képzett elegyét tilos a hajón tárolni, közömbösítve azt haladéktalanul a víziútba kell önteni vagy folyatni! N Tilos a hajóútba dobni szilárd halmazállapotban olajos hulladékot, illetve ezek vízzel képzett elegyét! N Tilos bármely formában a víziútba dobni, önteni vagy folyatni olajos hulladékot, illetve ezek vízzel képzett elegyét! I  
175 Hogyan rendelkezik a Szabályzat hajón keletkezett olajos hulladékok, illetve azok vízzel képzett elegyéről? Olajos hulladékok, illetve azok vízzel képzett elegyét a hajóútba dobni, ejteni, önteni vagy folyatni csak a Szabályzatban meghatározott 1/10 százalékos arányban szabad. N víziútba dobni, ejteni, önteni vagy folyatni csak akkor szabad, ha a hajó sebessége a vízfelszínhez képet eléri vagy meghaladja a 10 km/órát. N tilos bármilyen formában a víziútba dobni, önteni vagy folyatni! I  
176 Milyen kötelezettség hárul a hajó vezetőjére olaj, olajhulladék, illetve ezek vízzel képzett elegyének véletlen kidobásakor vagy kidobásának veszélye esetén? A hajó vezetőjének azonnal meg kell kezdenie a kidobott anyag begyűjtését, illetve minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni a kidobás veszélyét. N A hajó vezetője köteles haladéktalanul értesíteni a legközelebbi illetékes hatóságot, a lehető legpontosabban a megjelölve a bekövetkezett vagy esetlegesen bekövetkező vízbe folyás jellegét, mennyiségét és helyét. I A hajó vezetőjének azonnal a kidobott vagy kifolyatott anyagot közömbösítő anyagot kell a vízbe juttatni, valamint meg kell jelölnie a szennyezett vízterületet. N  
177 Jelölje meg, hogy egy kisgéphajón milyen hulladékok keletkeznek, illetve keletkezhetnek az alábbiak közül? Olaj-, vagy kenőanyag-tartalmú hajóüzemi hulladék a gépüzemi berendezésekből (motor, hajtómű). I Szennyvíz, ha a kisgéphajó nyitott szerkezetű és benne összegyűlik az esővíz. N Tisztítási hulladék, ami a kisgéphajó lakótereinek tisztításából származik. N  
178 Jelölje meg, hogy egy vitorlás kishajón milyen hulladékok keletkeznek, illetve keletkezhetnek az alábbiak közül? Olaj-, vagy kenőanyag-tartalmú hajóüzemi hulladék, amennyiben rendelkezik belsőégésű segédmotorral. I Szennyvíz, ha a kishajó nyitott szerkezetű és benn összegyűlik az esővíz. N Tisztítási hulladék, ami a vitorlás hajó lakótereinek tisztításából származik. N  
179 Válassza ki az olaj-, vagy kenőanyag-tartalmú hajóüzemi hulladékra jellemző meghatározást! Fáradt olaj, fenékvíz és egyéb olaj-, vagy kenőanyag-tartalmú hulladék, ide nem sorolva az ilyen hulladékokhoz használt edényeket és csomagolóanyagokat. N Fáradt olaj, fenékvíz és egyéb olaj-, vagy kenőanyag-tartalmú hulladék, fáradt kenőanyag, használt (olaj- és levegő-) szűrő, használt törlőgyapot (használt rongy és vatta), ilyen hulladékokhoz használt edények és csomagolóanyagok. I Fáradt olaj, fenékvíz és egyéb olaj-, vagy kenőanyag-tartalmú hulladék ide nem sorolva a fáradt kenőanyagot, használt (olaj- és levegő-) szűrőket és a használt törlőgyapotot (használt rongyot és vattát). N  
180 Keletkezik vagy keletkezhet-e kisgéphajón fáradt olaj? Igen, hiszen fáradt olajnak minősül a motor, fogaskerékhajtás, hidraulikus szerkezet fáradt olaja és egyéb másodlagosan nem felhasznált kenőanyaga. I Nem, ha a gépüzemű berendezések (motor, hajtómű) olajcseréjét az előírt üzemidőn belül cseréljük. N Igen, minden olyan olaj és zsír, amelynek a szavatossági ideje lejárt még akkor is, ha az nem került felhasználásra. N  
181 Keletkezik vagy keletkezhet-e fáradt olaj olyan vitorlás kishajón, amely belsőégésű segédmotorral is rendelkezik? Igen, hiszen fáradt olajnak minősül a motor, fogaskerékhajtás, hidraulikus szerkezet fáradt olaja és egyéb másodlagosan nem felhasznált kenőanyaga. I Nem, ha a gépüzemű berendezések (motor, hajtómű) olajcseréjét az előírt üzemidőn belül cseréljük. N Igen, minden olyan olaj és zsír, amelynek a szavatossági ideje lejárt még akkor is, ha az nem került felhasználásra. N  
182 Keletkezhet-e kishajón olyan hulladék, amely a Szabályzat meghatározása szerint fenékvíznek minősül? Igen, ha az a hajó elkülönülő tereiből (pl. géptérből) származik és olajjal szennyezett. I Igen, hiszen a fenékvíz nem más, mint a hajó alsó részében/részeiben csapadékból, kondenzációból, vagy a fröccsenésből származó, összegyűlő víz. N Nem, hiszen a csapadékból, kondenzációból vagy fröccsenésből származó víz nem minősül hulladéknak, hajónál az természetes jelenség. N  
183 Mi minősül fáradt kenőanyagnak? Lejárt szavatosságú és másodlagosan fel nem használható olajok és zsírok azok rendeltetésétől függetlenül. N Olajozókannából, csapágyból és olajozó berendezésből elfolyó és egyéb másodlagosan nem felhasznált kenőanyag. I Motor, fogaskerékhajtás, hidraulikus szerkezet fáradt olaja és egyéb másodlagosan nem felhasznált kenőanyaga. N  
184 Keletkezik vagy keletkezhet-e kishajón kommunális szennyvíz? Igen, hiszen kommunális szennyvíznek minősül a konyhából és mosdóból származó szennyvíz, továbbá a fekália. I Nem, ha a mosogató vagy mosdó (esetleg WC) szennyvize közvetlenül a szabadba jut. N Nem, hiszen a konyhából és mosdóból származó szennyvíz nem minősül kommunális szennyvíznek. N  
185 Minek minősül egy kishajó konyhájának mosogatója, mosdója (esetleg WC-je) használata során keletkező anyag? Egyéb hajóüzemi hulladéknak (kommunális szennyvíznek). I Szennyvíznek. N Egyéb különleges hulladék. N  
186 Mi minősül kommunális szennyvíznek? A hajó tisztításából származó víz, valamint a fenékben, annak tereiben összegyűlt eső- és kondenzvíz. N A konyhából, étkezőből, mosdóból, és a mosodából származó szennyvíz, valamint a fekália. I A konyhából és mosdóból származó szennyvíz, a fekália kivételével. N  
187 Mi minősül háztartási szemétnek a Szabályzat alapján? Szerves és szervetlen háztartási, konyhai hulladék, amely nem tartalmaz hajóüzemi (olaj-, vagy kenőanyag-tartalmú) hulladékot vagy annak összetevőit (pl. fenékvíz). I Szerves vagy szervetlen szilárd halmazállapotú hulladék. N Kizárólag szerves anyagokat tartalmazó háztartási, konyhai hulladék, amely nem tartalmaz hajóüzemi (olaj-, vagy kenőanyag-tartalmú) hulladékot vagy annak összetevőit (pl. fenékvíz). N  
188 Milyen kötelezettség hárul a kishajó vezetőjére a hajón keletkező hulladékokkal kapcsolatban az alábbiak közül? Tilos a kishajóról víziútba dobni, folyatni, illetve engedni olajat vagy kenőanyagot tartalmazó hajóüzemi hulladékot, valamint háztartási hulladékot. I A kishajóról víziútba dobni, folyatni, illetve engedni olajat vagy kenőanyagot tartalmazó hajóüzemi hulladékot csak a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelő hígítással és mennyiségben szabad. N      
189 A kishajó géptérrel rendelkezik. Milyen kötelezettség terheli a hajó vezetőjét a fenékvízzel (géptérből származó olajos fenékvíz) kapcsolatban az alábbiak közül? A kishajó vezetője köteles biztosítani a géptéri fenékvíz összegyűjtését. I gondoskodni a géptéri fenék tisztántartásáról! N megakadályozni a géptérben összegyűlt víz olajjal való szennyeződését! N  
190 Milyen előírás vonatkozik a hajón keletkező - olajat vagy kenőanyagokat tartalmazó - hulladékok tárolásával kapcsolatban az alábbiak közül? A hulladékok tárolására szolgáló edényeket kizárólag a hajó fedélzetén lehet elhelyezni, hogy azok tartalmának bármely elfolyását kellő időben és könnyen észlelni és kiküszöbölni lehessen. N A hulladékok tárolására szolgáló edényeket a hajón úgy kell elhelyezni, hogy azok tartalmának bármely elfolyását kellő időben és könnyen észlelni és kiküszöbölni lehessen. I A hulladékok tárolására szolgáló edényeket kizárólag a fedélzet alatti, kizárólag e célt szolgáló és A (fokozottan tűz- és robbanásveszélyes) osztályba sorolt terekben szabad elhelyezni. N  
191 Igaz vagy hamis? A géptérben csak olyan mosószereket, olajat és kenőanyagot oldó, valamint emulgeáló szereket szabad használni, amelyek megkönnyítik a fenékvíz későbbi tisztítást! Igaz. N Hamis. I      
192 Milyen előírás vonatkozik a kishajón keletkező háztartási szemétre vonatkozóan az alábbiak közül? A hajó vezetője köteles gondoskodni a háztartási szemétnek a hajón - lehetőség szerint fajtánként történő - összegyűjtéséről és a hulladékgyűjtő pontokra való elkülönített leadásáról. I A hajó vezetője köteles gondoskodni a háztartási szemét szelektív gyűjtéséről és megsemmisítéséről. N A hajó vezetője köteles gondoskodni a háztartási szemét összegyűjtéséről és leadásáról. N  
193 Milyen előírást tartalmaz a Szabályzat a hajó külhéjának tisztítására, törlésére? A Szabályzat tiltja a védőréteget, festéket megbontó nagynyomású tisztítóberendezések alkalmazását a hajók külhéjának mosásakor. N Tilos a hajók külhéját olajjal törölni vagy olyan anyagokkal tisztítani, amelyek vízbe dobása tiltott! I A hajó külhéját csak vízben oldódó szerrel/szerekkel szabad mosni, törölni! N  
194 Milyen korlátozás vonatkozik a hajón alkalmazott festékek használatára? Tilos higanyt-, arzént- és óntartalmú szerves vegyületeket, valamint szextoklorid hexánt vagy azok preparátumait tartalmazó antivegetatív festékek használata! I az olyan antivegetatív festékek használata, amelyek nem tartalmaznak higanyt-, arzént- és óntartalmú szerves vegyületeket, valamint szextoklorid hexánt! N megfelelő védőfelszerelés nélkül olyan festékek hajóra történő felhordása, amelyek higanyt-, arzént- és óntartalmú szerves vegyületeket, valamint szextoklorid hexánt vagy azok preparátumait tartalmazzák! N  
195 Milyen sebességkorlátozás van érvényben a Tisza-tónak a Tisza eredeti medrén kívül, a tó partjától mért 200 méter távolságon belül, valamint a csatornákban? Vízijárművek legfeljebb 10 km/h sebességgel közlekedhet, kivéve a kijelölt sportpályák vízterületét. I 5 km/h sebességgel közlekedhet. N 13 km/h sebességgel közlekedhet, kivéve a kijelölt sportpályák vízterületét. N  
196 Milyen sebességkorlátozás van érvényben a Keleti-főcsatornában? A csatornában a vízijármű legfeljebb a parthoz viszonyított 10 km/h sebességgel közlekedhet. I 13 km/h sebességgel közlekedhet. N 5 km/h sebességgel közlekedhet. N  
197 Milyen közlekedési korlátozás vonatkozik a Tisza-tónak a Tisza eredeti medrén kívüli területén hajózó kishajóra? A kijelölt sportpályák vízterületét kivéve a tó partjától mért 200 méternél kisebb távolságban, valamint a csatornákban legfeljebb 10 km/h sebességgel közlekedhet. I a tó partjától mért 100 méternél kisebb távolságban, valamint a csatornákban legfeljebb 20 km/h sebességgel közlekedhet. N a tó partjától mért 200 méternél kisebb távolságban, valamint a csatornákban legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet. N  
198 Mi értünk hajóút alatt a Szabályzat alapján? A vízi útnak hajózásra használt része. N A vízi útnak az adott vízállásnál hajózásra használt és jelzésekkel kitűzött része. I A vízi útnak adott vízállásánál jelzésekkel kitűzött része. N  
199 Mit értünk a hegymenet kifejezés alatt a víziközlekedésben? A hullámhegyek biztonságos meghajózásának iránya. N A folyó forrása felé történő haladást jelenti. I A víz áramlásával ellentétes irányú haladást jelenti. N  
200 Folytassa a Szabályzat alapján! Völgymenet a folyó torkolata felé történő haladást jelenti. I víz áramlásával azonos irányú haladást jelenti. N a hullámok mozgásával azonos irányú hajózás. N  
201 Folytassa a Szabályzat alapján! A víziút jobb partját a torkolattól a forrás felé haladva értelmezzük. N a forrástól a torkolat felé haladva értelmezzük. I a mindenkori menetirányhoz viszonyítva értelmezzük. N  
202 Mit értünk bal part alatt a Szabályzat alapján? A víziút bal partját jelenti a torkolattól a forrás felé haladva. N A hajó menetirányához képest bal oldal felé található partot jelenti. N A víziút bal partját jelenti a forrástól a torkolat felé haladva. I  
203 Folytassa a Szabályzat alapján! A víziút jobb és bal partját a torkolattól a forrás felé haladva értelmezzük. N a forrástól a torkolat felé haladva értelmezzük. I a mindenkori menetiránnyal ellentétesen értelmezzük. N  
204 Milyen feltételek teljesülése mellett veheti igénybe a víziutat kishajó? A kishajó hosszának, szélességének, magasságának, merülésének és sebességének meg kell felelnie a víziút és a műtárgyak műszaki jellemzőinek. I A víziutat csak azok a kishajók vehetik igénybe, amelyek erre műszakilag és nautikailag arra alkalmasak. N A víziutat csak olyan üzemképes kishajók használhatják, amelyek hossza, szélessége, magassága , merülése és sebessége megfelel a hajóút jellemzőinek. N  
205 A víziút igénybevétele során mi határozza meg a kishajó hosszát, szélességét, magasságát, merülését és sebességét? Kizárólag a kishajó gépteljesítménye és az azzal elérhető vízfelszínhez mért sebesség alapján. N A Szabályzat II. részében egyes víziutakra elrendelt korlátozások, illetve esetleges átmeneti jellegű hatósági rendelkezések alapján. N A víziút és műtárgyai műszaki jellemzői, valamint esetleges átmeneti jellegű hatósági rendelkezések alapján. I  
206 Hárul-e kötelezettség a kishajó vezetőjére a víziút jelzéseivel és kitűző jeleivel kapcsolatban? Nem, a kishajó vezetőt nem terheli bejelentési kötelezettség még akkor sem, ha a jel(ek) meghibásodását, elmozdulását vagy sérülését észleli. N Igen, köteles megkísérelni a meghibásodást (pl. izzó csere) elhárítását, a jel elmozdulása vagy sérülése esetén már nincs kötelezettsége, azt a vízirendészet úgyis naponta ellenőrzi. N Igen, köteles a legközelebbi illetékes hatóságnál haladéktalanul bejelenteni a jelző és kitűző jeleket érintő általa észlelt eseményt, rendellenességet. I  
207 Folytassa a mondatot! Folyamkilométer a víziút egy adott pontjának/szelvényének a folyó vagy csatorna torkolatától mért távolsága. I a víziút egy adott pontjának/szelvényének a folyó vagy csatorna forrásától mért távolsága. N a víziút egy adott pontjának/szelvényének a jobb parton mért és a torkolattól számított távolsága. N xxx-1665.jpg xxx-1665.jpg
208 Mit értünk vízi sportpálya alatt Szabályzat alapján? Vízisízés, ejtőernyő vontatás, úszó eszközhöz kötött repülés, vontatott vízi sport- és fürdőeszköz, valamint motoros vízi sporteszköz másoktól és egymástól elkülönített használata céljára kijelölt vagy engedélyezett vízterület. I Versenyszerű vízisport céljait szolgáló és hajózási jelzésekkel kitűzött vízterület. N Kizárólag vízisízés, ejtőernyő vontatás, valamint szó eszközhöz kötött repülés használatára épített és üzemeltetett vízterület. N  
209 Mit jelent a hajóút közelében meghatározás? A víziút hajóúton kívül elhelyezkedő és ahhoz közvetlenül csatlakozó vízterület. I A hajóút víziúton kívül elhelyezkedő és ahhoz közvetlenül csatlakozó vízterülete. N A mindenkori part éltől márt 50 méter széles vízterület. N  
210 Mit jelölnek az ábrán látható laterális kitűző jelek (henger alakú vörös bóják, úszó vagy karón vörös henger)? A hajóút jobb szélet és a jobb part közeli veszélyeket jelölik. I A hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket jelölik. N A hajóutat választják el a köztük és a jobb part között elhelyezkedő veszteglőhelytől. N teszt-0473.jpg teszt-0473.jpg
211 Mit jelez az ábrán látható vörös villanó fényű bója? A hajóút tengelyét. N A hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket. I A veszteglőhelyet a hajóút jobb oldalán határolja el. N teszt-0475.jpg teszt-0475.jpg
212 Kishajójával völgymenetben hajózik. Biztonságra törekedve, melyik oldal felől hajózik el az ábrán látható bója mellett? Bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni, mivel a hajóút tengelyét jelzi. N A hajóm jobb oldal felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket jelzi. I A hajóm bal oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket jelzi. N teszt-0476.jpg teszt-0476.jpg
213 Kishajójával völgymenetben hajózik. Biztonságra törekedve, melyik oldal felől hajózik el az ábrán látható vörös fényű (2,8 másodperces megszakításokkal 0,7 másodpercig villanó) bója mellett? A hajóm jobb oldal felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket jelzi. I Bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni, mivel a hajóút tengelyét jelzi. N A hajóm bal oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket jelzi. N teszt-0498.jpg teszt-0498.jpg
214 Kishajójával hegymenetben hajózik. Biztonságra törekedve, melyik oldal felől hajózik el az ábrán látható bója mellett? A hajóm jobb oldal felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket jelzi. N A hajóm bal oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket jelzi. I Bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni, mivel a hajóút tengelyét jelzi. N teszt-0477.jpg teszt-0477.jpg
215 Kishajójával hegymenetben hajózik. Biztonságra törekedve, melyik oldal felől hajózik el az ábrán látható vörös fényű 2,8 másodperces megszakításokkal 0,7 másodpercig villanó bója mellett? A hajóm bal oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket jelzi. I Bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni, mivel a hajóút tengelyét jelzi. N A hajóm jobb oldal felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket jelzi. N teszt-0501.jpg teszt-0501.jpg
216 Kishajójával völgymenetben hajózva egy tárgyat észlel maga előtt. Megvilágítva azt egy vörös hengert formáló alakzatot lát. Biztonságra törekedve, melyik oldal felől hajózik el mellette? Bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni, mivel különálló veszélyes helyet jelez. N A hajóm jobb oldal felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket jelzi. I A hajóm bal oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket jelzi. N teszt-0502.jpg teszt-0502.jpg
217 Kishajójával hegymenetben hajózva egy tárgyat észlel maga előtt. Megvilágítva azt egy vörös hengert formáló alakzatot lát. Biztonságra törekedve, melyik oldal felől hajózik el az ábrán látható bója mellett? A hajóm bal oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket jelzi. I A hajóm jobb oldal felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket jelzi. N Bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni, mivel a hajóút tengelyét, biztonságos vizeket jelez. N teszt-0503.jpg teszt-0503.jpg
218 Mit jelez az ábrán látható vörös hengert formáló, fehér P betűvel ellátott bója? A hajóút jobb szélét, továbbá irányának jelölésére szolgál, elhatárolja a hajóút jobb oldalát és a víziút jobb part felé eső veszélyes helyeit. N A hajóút bal szélét és a bal part közötti veszteglőhelyet határolja el. N A hajóút jobb szélét és a jobb part közötti veszteglőhelyet határolja el. I teszt-0511.jpg teszt-0511.jpg
219 Mit jelez az ábrán látható (állandó fázisú) vörös fényű bója? A veszteglőhelyet a hajóút bal oldalán határolja. N A hajóút jobb szélét és a jobb parti veszélyeket. N A veszteglőhelyet a hajóút jobb oldalán határolja el. I teszt-0513.jpg teszt-0513.jpg
220 Mit jelez a parti tábla? A hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelzi és a hajóúton elhelyezett jelekkel együtt, megjelöli a hajóutat azokon a helyeken, ahol az a bal parthoz közelít. N A hajóútnak a folyó egyik partjától a másikra történő átmenetének kezdetét és végét jelzi a bal parton. N A hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelöli ott, ahol a jobb parthoz közelít, valamint iránytartó jelként is szolgál. I xxx-0543.jpg xxx-0543.jpg
221 Mit jelez az ábrán látható villanó vörös fényű parti tábla? A hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelzi és a hajóúton elhelyezett jelekkel együtt, megjelöli a hajóutat azokon a helyeken, ahol az a bal parthoz közelít. N A hajóútnak a folyó egyik partjától a másikra történő átmenetének kezdetét és végét jelzi a bal parton. N A hajóút parthoz viszonyított helyzetét ott, ahol a jobb parthoz közelít, valamint iránytartó jelként is szolgál. I xxx-0544.jpg xxx-0544.jpg
222 Mit jelöl az ábrán látható parti tábla az alábbiak közül? Veszélyes hely következik! N A jobb parti veszélyes helyeket jelzi és kisegítő jelként szolgál a mederbe benyúló különféle műtárgyak (gát, vezetőmű, stb.) határolására. I A bal parti veszélyes helyeket jelzi és kisegítő jelként szolgál a mederbe benyúló különféle műtárgyak (gát, vezetőmű, stb.) határolására. N xxx-0550.jpg xxx-0550.jpg
223 Mit jelölnek az ábrán látható laterális kitűző jel (kúp alakú zöld úszó)? A hajóút jobb szélet és a jobb part közeli veszélyeket jelölik. N A hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket jelölik. I A hajóutat választják el a köztük és a jobb part között elhelyezkedő veszteglőhelytől. N teszt-0524.jpg teszt-0524.jpg
224 Mit jelez az ábrán látható zöld villanó fényű bója? A hajóút tengelyét. N A hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket. I A veszteglőhelyet a hajóút bal oldalán határolja el. N xxx-0557.jpg xxx-0557.jpg
225 Kishajójával völgymenetben hajózik. Biztonságra törekedve, melyik oldal felől hajózik el az ábrán látható bója mellett? Bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni, mivel a hajóút tengelyét jelzi. N A hajóm jobb oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket jelzi. N A hajóm bal oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket jelzi. I teszt-0532.jpg teszt-0532.jpg
227 Kishajójával völgymenetben hajózik. Biztonságra törekedve, melyik oldal felől hajózik el az ábrán látható zöld fényű 2,8 másodperces megszakításokkal 0,7 másodpercig villanó bója mellett? A hajóm bal oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket jelzi. I Bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni, mivel a hajóút tengelyét jelzi. N A hajóm jobb oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket jelzi. N teszt-0534.jpg teszt-0534.jpg
228 Kishajójával hegymenetben hajózik. Biztonságra törekedve, melyik oldal felől hajózik el az ábrán látható bója mellett? A hajóm bal oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket jelzi. N A hajóm jobb oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket jelzi. I Bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni. N teszt-0536.jpg teszt-0536.jpg
230 Kishajójával hegymenetben hajózik. Biztonságra törekedve, melyik oldal felől hajózik el az ábrán látható zöld fényű (2,8 másodperces megszakításokkal 0,7 másodpercig villanó) bója mellett? Bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni. N A hajóm jobb oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket jelzi. I A hajóm bal oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket jelzi. N teszt-0530.jpg teszt-0530.jpg
231 Kishajójával völgymenetben hajózva egy tárgyat észlel maga előtt. Megvilágítva azt egy zöld kúpot formáló alakzatot lát. Biztonságra törekedve, melyik oldal felől hajózik el az ábrán látható úszó mellett? A hajóm bal oldala felől hajózok el a bója mellett, hiszen az hajóút bal szélét és a bal part közeli veszélyeket jelzi. I A hajóm jobb oldal felől hajózok el a bója mellett, hiszen az a hajóút jobb szélét és a jobb part közeli veszélyeket jelzi. N Bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni, mivel a hajóút tengelyét, biztonságos vizeket jelez. N xxx-0523.jpg xxx-0523.jpg
232 Mit jelez az ábrán látható zöld kúpot formáló, fehér P betűvel ellátott bója? A hajóút bal szélét, továbbá irányának jelölésére szolgál, elhatárolja a hajóút bal oldalát és a víziút bal part felé eső veszélyes helyeit. N A hajóút bal szélét és a bal part közötti veszteglőhelyet határolja el. I A hajóút jobb szélét és a jobb part közötti veszteglőhelyet határolja el. N xxx-0537.jpg xxx-0537.jpg
234 Mit jelez a parti tábla? A hajóútnak a folyó egyik partjától a másikra történő átmenetének kezdetét és végét jelzi a jobb parton. N A hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelöli ott, ahol a bal parthoz közelít, valamint iránytartó jelként is szolgál. I A hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelzi és a hajóúton elhelyezett jelekkel együtt, megjelöli a hajóutat azokon a helyeken, ahol az a jobb parthoz közelít. N xxx-0567.jpg xxx-0567.jpg
235 Mit jelez az ábrán látható villanó zöld fényű parti tábla? A hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelzi és a hajóúton elhelyezett jelekkel együtt, megjelöli a hajóutat azokon a helyeken, ahol az a jobb parthoz közelít. N A hajóútnak a folyó egyik partjától a másikra történő átmenetének kezdetét és végét jelzi a jobb parton. N A hajóút parthoz viszonyított helyzetét ott, ahol a bal parthoz közelít, valamint iránytartó jelként is szolgál. I xxx-0569.jpg xxx-0569.jpg
236 Mit jelöl az ábrán látható parti tábla? Veszélyes hely következik! N A jobb parti veszélyes helyeket jelzi és kisegítő jelként szolgál a mederbe benyúló különféle műtárgyak (gát, vezetőmű, stb.) határolására. N A bal parti veszélyes helyeket jelzi és kisegítő jelként szolgál a mederbe benyúló különféle műtárgyak (gát, vezetőmű, stb.) határolására. I xxx-0554.jpg xxx-0554.jpg
237 Mit jelölnek az ábrán látható laterális kitűző jelek (zöld-vörös sávozású gömb alakú bóják, úszó vagy karó zöld-vörös sávozású gömb alakú csúcsjellel)? A hajóút tengelyvonalát, a hajóút középvonalát. N A hajózható vizek által határolt különálló veszélyes helyeket jelölik. N A hajóút szétágazását vagy összefolyását, valamint a hajóúton belül elhelyezkedő akadályokat jelölik. I teszt-0540.jpg teszt-0540.jpg
238 Mit jelez az ábrán látható állandó fázisú fehér fényű bója? A hajóút tengelyvonalát, a hajóút középvonalát. N A hajóút szétágazását vagy összefolyását, valamint a hajóúton belül elhelyezkedő akadályokat. I A hajóút szétágazását vagy összefolyását, valamint a hajóút közelében elhelyezkedő akadályokat. N teszt-0545.jpg teszt-0545.jpg
239 Kishajójával völgymenetben hajózik. Melyik oldal felől hajózhat el az ábrán látható bója mellett? A jel mellett bármelyik oldalról biztonságosan el lehet hajózni, mivel a bója a hajóút szétágazását és mindkét ág hajózhatóságát, valamint a hajóúton belül elhelyezkedő akadályokat jelzi. I csak a hajóm jobb oldal felől hajózhatok el mellette, mivel az a bal oldali ág hajózhatóságát jelzi. N bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni, mivel az a hajóút tengelyét jelzi. N teszt-0543.jpg teszt-0543.jpg
240 Kishajójával völgymenetben hajózik. Melyik oldal felől hajózhat el az ábrán látható bója mellett, ha az 0,5 másodperces szünetekkel 0,5 másodperces fehér fényű felvillanásokkal jelez? A jel mellett bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni, mivel a világító bója a hajóút tengelyét jelzi. N csak a hajóm jobb oldal felől hajózhatok el mellette, mivel az a bal oldali ág hajózhatóságát jelzi. N bármelyik oldalról biztonságosan el lehet mellette hajózni, mivel a világító bója a hajóút szétágazását és mindkét ág hajózhatóságát, valamint a hajóúton belül elhelyezkedő akadályokat jelzi. I teszt-0547.jpg teszt-0547.jpg
241 Kishajójával hegymenetben hajózik. Melyik oldal felől hajózhat el az ábrán látható bója mellett? A bója mellett bármelyik oldalról biztonságosan el lehet hajózni, mivel az a hajóút összefolyását, valamint a hajóúton belül elhelyezkedő akadályokat jelzi. I bármelyik oldalról biztonságosan el lehet hajózni, mivel az a hajóút tengelyét jelzi. N csak a hajóm bal oldal felől hajózhatok el, mivel az a jobb oldali ág hajózhatóságát jelzi. N teszt-0549.jpg teszt-0549.jpg
242 Mit jelöl az ábrán látható parti tábla? Mindkét oldalról kikerülhető veszélyes helyet, akadályt (pl. szigetvéget, víziút elágazást) jelöl a parton. I Menetirány szerint jobbról kerülhető veszélyes helyet jelöli. N Elszórt hajózási akadályokat jelöli. N teszt-0563.jpg teszt-0563.jpg
243 Hajójával hegymenetben hajózik. Melyik oldal felől hajózhat el az ábrán látható parti jel mellett, ha az 2,5 másodperces szünetekkel 2,5 másodperces fehér fényű felvillanásokkal jelez? A jel mellett bármelyik oldalról biztonságosan el lehet hajózni, mivel az a hajóút tengelyét jelzi. N bármelyik oldalról biztonságosan el lehet hajózni, mivel a világító parti jel mindkét oldalról kikerülhető veszélyes helyet, akadályt (pl. szigetvéget, víziút elágazást) jelöl. I csak a hajóm bal oldal felől hajózhatok el, mivel az hegymenetben a jobb oldali ág hajózhatóságát jelzi. N teszt-0566.jpg teszt-0566.jpg
244 Mit jelez az ábrán látható állandó fázisú fehér fényű parti jel? A hajóút tengelyvonalát, a hajóút középvonalát jelzi. N Mindkét oldalról kikerülhető veszélyes helyet, akadályt (pl. szigetvéget, víziút elágazást) jelez. I Menetirány szerint jobbról kerülhető veszélyes helyet jelez. N teszt-0565.jpg teszt-0565.jpg
245 Mit jelez a parti tábla? A hajóútnak a jobb part felől a bal part felé tartó irányát (átmenetének kezdetét, végét a jobb parton). I A hajóútnak a bal part felől a jobb part felé tartó irányát (átmenetének kezdetét, végét a bal parton). N A hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelzi és a hajóúton elhelyezett jelekkel együtt, megjelöli a hajóutat azokon a helyeken, ahol az a jobb parthoz közelít. N teszt-0570.jpg teszt-0570.jpg
246 Mit jelez a parti tábla? A hajóútnak a bal part felől a jobb part felé tartó irányát (átmenetének kezdetét, végét a bal parton). I A hajóútnak a jobb part felől a bal part felé tartó irányát (átmenetének kezdetét, végét a jobb parton). N A hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelzi és a hajóúton elhelyezett jelekkel együtt, megjelöli a hajóutat azokon a helyeken, ahol az a bal parthoz közelít. N teszt-0586.jpg teszt-0586.jpg
247 Mit jelez az ábrán látható sárga felvillanás-csoportokból álló fény (villogó vagy elsötétülő, páros számú jellemzőkkel)? Hajózási akadály jelzésére szolgál a jobb parton. N A hajóútnak az egyik partjától a másikba vezető átmenetének kezdetét, végét jelöli ki a bal parton. N A hajóútnak a bal part felől a jobb part felé tartó irányát (átmenetének kezdetét, végét a bal parton). I teszt-0589.jpg teszt-0589.jpg
248 Mit jelez a két parti tábla (feltakaró jelek)? A hajóút egyik partból a másikba való (hosszabb) átmenetének kezdetét, illetve végét jelzik a jobb parton. I A hajóút egyik partból a másikba való (hosszabb) átmenetének kezdetét, illetve végét jelzik a bal parton. N A hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelzik és a víziúton elhelyezett jelekkel együtt megjelölik a hajóutat azokon a helyeken, ahol az a jobb parthoz közelít. N teszt-0606.jpg teszt-0606.jpg
249 Völgymenetben hajózva az ábrán látható jobb parti táblákat (feltakaró jeleket) látja. Kell-e módosítania hajójának útirányát, ha az átmenet tengelyében kíván hajózni? Igen, mert az egymás mögött elhelyezett táblák akkor jelölik az átmenet tengelyét, ha takarásban (egy tengelyben) látszanak. I A táblák egymáshoz viszonyított helyzete és az átmenet tengelye között nincs összefüggés. N Nem, mert az egymás mögött elhelyezett táblák a képen látható helyzetükben is az átmenet tengelyét jelölik. N teszt-0613.jpg teszt-0613.jpg
250 Hegymenetben hajózva a jobb parti táblákat (feltakaró jeleket) látja. Kell-e módosítania hajójának útirányát, ha az átmenet tengelyében kíván hajózni? A táblák egymáshoz viszonyított helyzete és az átmenet tengelye között nincs összefüggés. N Igen, mert az egymás mögött elhelyezett táblák akkor jelölik az átmenet tengelyét, ha takarásban (egy tengelyben) látszanak. I Nem, mert az egymás mögött elhelyezett táblák a képen látható helyzetükben is az átmenet tengelyét jelölik. N teszt-0616.jpg teszt-0616.jpg
251 Mit jelez a két parti tábla (feltakaró jelek)? A hajóút parthoz viszonyított helyzetét jelzik és a víziúton elhelyezett jelekkel együtt megjelölik a hajóutat azokon a helyeken, ahol az a bal parthoz közelít. N A hajóút egyik partból a másikba való (hosszabb) átmenetének kezdetét, illetve végét jelzik a bal parton. I A hajóút egyik partból a másikba való (hosszabb) átmenetének kezdetét, illetve végét jelzik a jobb parton. N xxx-0610.jpg xxx-0610.jpg
252 Völgymenetben hajózva a bal parti táblákat (feltakaró jeleket) látja. Kell-e módosítania hajójának útirányát, ha az átmenet tengelyében kíván hajózni? A táblák egymáshoz viszonyított helyzete és az átmenet tengelye között nincs összefüggés. N Igen, mert az egymás mögött elhelyezett táblák akkor jelölik az átmenet tengelyét, ha takarásban (egy tengelyben) látszanak. I Nem, mert az egymás mögött elhelyezett táblák a képen látható helyzetükben is az átmenet tengelyét jelölik. N xxx-0615.jpg xxx-0615.jpg
253 Hegymenetben hajózva a bal parti táblákat (feltakaró jeleket) látja. Kell-e módosítania hajójának útirányát, ha az átmenet tengelyében kíván hajózni? Nem, mert az egymás mögött elhelyezett táblák a képen látható helyzetükben is az átmenet tengelyét jelölik. N A táblák egymáshoz viszonyított helyzete és az átmenet tengelye között nincs összefüggés. N Igen, mert az egymás mögött elhelyezett táblák akkor jelölik az átmenet tengelyét, ha takarásban (egy tengelyben) látszanak. I xxx-0617.jpg xxx-0617.jpg
254 Melyik jelzéssel jelölik a hajóút jobb szélet és a jobb part közeli veszélyeket? 1. I 4. N 6. N teszt-0598.jpg teszt-0598.jpg
255 Melyik jelzéssel jelölik a hajóút jobb szélet és a jobb part közeli veszélyeket? 1. I 4. N 6. N teszt-0600.jpg teszt-0600.jpg
259 Melyik jelzéssel jelölik a hajóút bal szélet és a bal part közeli veszélyeket? 1. N 4. I 8. N teszt-0598.jpg teszt-0598.jpg
261 Melyik jelzéssel jelölik a hajóút bal szélet és a bal part közeli veszélyeket? 1. I 4. N 6. N teszt-0604.jpg teszt-0604.jpg
262 Melyik jelzéssel jelölik a hajóút szétágazását vagy összefolyását, valamint a hajóúton belül elhelyezkedő, mindkét irányból kerülhető akadályokat? 1. N 4. N 6. I teszt-0598.jpg teszt-0598.jpg
263 Melyik jelzéssel jelölik a hajóút szétágazását vagy összefolyását, valamint a hajóúton belül elhelyezkedő, mindkét irányból kerülhető akadályokat? 2. N 6. I 8. N teszt-0602.jpg teszt-0602.jpg
265 Melyik jelzéssel jelölik a hajóút jobb szélét és a jobb part közötti veszteglőhelyet? 1. N 4. N 8. I teszt-0598.jpg teszt-0598.jpg
266 Melyik jelzéssel jelölik a hajóút bal szélét és a bal part közötti veszteglőhelyet? 2. I 4. N 7. N teszt-0599.jpg teszt-0599.jpg
270 Melyik jelzéssel jelölik a hajóútnak a jobb part felől a bal part felé tartó irányát (átmenetének kezdetét, végét a jobb parton)? 1. I 3. N 7. N teszt-0641.jpg teszt-0641.jpg
271 Melyik jelzéssel jelölik a jobb part felé tartó irányát (átmenetének kezdetét, végét a bal parton)? 1. N 3. N 7. I teszt-0641.jpg teszt-0641.jpg
272 Melyik jelzéssel jelölik a hajóút parthoz viszonyított helyzetét ott, ahol a jobb parthoz közelít? 2. I 4. N 8. N teszt-0641.jpg teszt-0641.jpg
273 Melyik jelzéssel jelölik a hajóút parthoz viszonyított helyzetét ott, ahol a bal parthoz közelít? 2. N 4. I 8. N teszt-0641.jpg teszt-0641.jpg
274 Melyik jelzéssel jelölik a jobb parti veszélyes helyeket, a mederbe benyúló különféle műtárgyakat (gát, vezetőmű, stb.)? 2. N 3. I 5. N teszt-0641.jpg teszt-0641.jpg
275 Melyik jelzéssel jelölik a bal parti veszélyes helyeket, a mederbe benyúló különféle műtárgyakat (gát, vezetőmű, stb.)? 2. N 3, N 5. I teszt-0641.jpg teszt-0641.jpg
276 Mit jelent a tábla? Korlátozottan igénybe vehető víziút szakasz! N Áthaladási tilalom! I Irányjel, a hajóút tengelyének jelzésére. N xxx-0364.jpg xxx-0364.jpg
277 Áthajózhat-e a képen látható műtárgy átjáró nyílásán, ha az átjáró felett egy vörös-fehér-vörös vízszintes csíkozású táblát lát kihelyezve? Igen, az áthajózás engedélyezett. N Csak akkor, ha az ellenkező irányból nem közeledik más hajó. N Nem, az áthaladás tilos! I xxx-0365.jpg xxx-0365.jpg
278 A képen látható műtárgy felé hajózik. Mit jelöl a képen látható jelzések közül a 4-es számú (vörös-fehér-vörös) tábla? A tábla a zsilipbe történő behajózás tilalmát jelöli! N A zsilipbe és a duzzasztómű vízterületére történő behajózás tilalmát jelöli! N A tábla a duzzasztómű nyílásán történő áthaladás tilalmát jelöli! I teszt-0135.jpg teszt-0135.jpg
279 Völgymenetben a Rákóczi híd felé hajózik. Mit jelöl a 2-es számmal jelzett tábla? A völgymeneti hajózás számára kijelölt hídnyílást jelöli. N Áthaladási tilalmat jelöl a hídnyílásban! I A hídnyílásban történő áthajózáskor az előzést és a találkozást tiltja! N teszt-3335.jpg teszt-3335.jpg
280 Mit jelölnek a hajóhíd nyílásai felett elhelyezett (vörös-fehér-vörös) táblák? Áthaladási tilalmat, kivéve a kis magasságú hajókat! N Áthaladási tilalmat a táblával jelzett átjárókban! I Áthaladási tilalmat, mivel a hajóhíd nyitási előkészület alatt áll! N xxx-2190.jpg xxx-2190.jpg
281 Mit jelölnek a hajóhídon elhelyezett 1-es számú (vörös-fehér-vörös) táblák? A nyílásokban való áthaladási tilalmat! I A nyílásokban való áthaladási tilalmat, kivéve a kis magasságú hajókat! N A nyílásokban való áthaladási tilalmat, mert a hajóhíd nyitási előkészület alatt áll! N xxx-2192.jpg xxx-2192.jpg
282 Mi a jelentése a hídon látható állandó vörös fénynek? A hajóút tengelyét jelző fény. N Irányjel a hajóút jobb szélén. N Áthaladási tilalom! I teszt-1729.jpg teszt-1729.jpg
283 Egy zsilip felé hajózva a képen látható jelzéseket látja. Mit jelent a 3-as számú állandó vörös fény? A zsilipen történő áthaladás tilalmát jelöli, mivel a zsilip zárva van! I A zsilipen történő áthaladás tilalmát jelöli, mivel a zsilip nem üzemel! N A zsilip térségére vonatkozó veszteglési tilalmat jelöl! N teszt-0142.jpg teszt-0142.jpg
284 Mi a jelentése az egymás mellett elhelyezett két állandó vörös fénynek? Irányjel a hajóút jobb szélén. N Áthaladási tilalom! I Tartós áthaladási tilalom! N teszt-1728.jpg teszt-1728.jpg
285 Mi a jelentése az ábrán látható tábláknak? A hajózás mindkét irányban tilos! N Az áthaladás tartósan tilos! I Jobb parti irányjel és feltakaró jel. N xxx-1923.jpg xxx-1923.jpg
286 Mit jelölnek az ábrán látható 2-es számmal jelzett (vörös-fehér-vörös) táblák? A duzzasztómű nyílásain való váltakozó kétirányú áthajózás lehetőségét. N nyílásain való tartós áthaladási tilalmat! I nyílásainak tengelyét. N teszt-0151.jpg teszt-0151.jpg
287 Éjszaka a képen látható híd felé hajózik. Mit jelölnek az állandó vörös fények? A hajóút tengelyét jelölik abban a hídnyílásban, ahol azokat elhelyezték. N Tartós áthajózási tilalmat jelentenek abban a hídnyílásban (átjáróban), ahol azokat elhelyezték. I Magasságkorlátozást jelölnek abban a hídnyílásban, ahol azokat elhelyezték. N teszt-3339.jpg teszt-3339.jpg
288 Mit jelent az ábrán látható egy, illetve két vörös lobogó felmutatása? Hajózási korlátozásra utaló jelzés, tudakozódni kell! N Kishajónak nem tekinthető hajók találkozására javasolt oldalának jelzése. N Áthaladási tilalmat jelent! I teszt-0157.jpg teszt-0157.jpg
289 Melyik táblával jelzik az áthaladás tilalmát? 1. I 2. N 3. N teszt-0158.jpg teszt-0158.jpg
290 Melyik jelzéssel jelzik az áthaladás tilalmát? Az 1-es felül vörös alatta fehér állandó fényekkel. N A 2-es állandó vörös fénnyel. I A 3-as táblával. N teszt-0159.jpg teszt-0159.jpg
291 Mi a tábla jelentése? A víziút táblával megjelölt szakaszán magányos hajók kivételével tilos az előzés! N tilos az előzés! I kötelékek kivételével tilos az előzés! N teszt-2573.jpg teszt-2573.jpg
292 Melyik táblával tiltják általánosan, de csak az előzést? 1. N 2. I 3. N teszt-0163.jpg teszt-0163.jpg
293 Mi a tábla jelentése? A víziút táblával megjelölt szakaszán kötelékek kivételével tilos az előzés! N tilos mindenféle előzés! N kötelékek egymás közötti előzése tilos! I teszt-2577.jpg teszt-2577.jpg
294 Melyik táblával/táblákkal tiltják kötelékek egymás közötti előzését? Az 1-es és a 2-es tábla. I A 2-es és a 3-as tábla. N Az 1-es és a 3-as tábla. N teszt-0165.jpg teszt-0165.jpg
295 Mi a tábla jelentése? A víziút táblával megjelölt szakaszán magányos hajók kivételével tilos a találkozás és az előzés! N kötelékek kivételével tilos a találkozás és az előzés! N tilos a találkozás és előzés! I teszt-2578.jpg teszt-2578.jpg
296 Melyik táblával jelzik a találkozás és előzés általános tilalmát? 1. N 2. N 3. I teszt-0163.jpg teszt-0163.jpg
297 Mi a tábla jelentése? A víziút táblával megjelölt szakaszán kötelékek egymás közötti találkozása és előzése tilos! I kötelékek kivételével tilos a találkozás és az előzés! N találkozni tilos, de az előzés megengedett! N teszt-0168.jpg teszt-0168.jpg
298 Mit jelöl a képen látható 1. számú tábla? A tábla a kiegészítő közlekedési rend hatálya alá tartozó víziút szakaszának kezdetét jelzi. N tiltja a veszteglést (horgonyon vagy a parthoz kikötve) a víziútnak azon az oldalán és szakaszán, ahol azt elhelyezték. I a víziút veszteglésre kijelölt szakaszának végét jelzi. N teszt-3348.jpg teszt-3348.jpg
299 Mi a jelentése az ábrán látható tábláknak? A jelek közti 600 m hosszú szakaszon vesztegelni (horgonyon vagy parthoz kikötve) tilos! I A jelek között 600 m-nél hosszabb kötelék nem vesztegelhet. N A parttól 600 m távolságig tilos a veszteglés (horgonyon vagy parthoz kikötve)! N teszt-0171.jpg teszt-0171.jpg
300 Melyik táblával jelölik a veszteglésre tiltott vízterület szélességét? 1. I 2. N 3. N xxx-0194.jpg xxx-0194.jpg
301 Mi a jelentése a képen látható 1. számú táblának? A tábla tiltja a horgonyzást, horgony, kötél és lánc vonszolását a kiegészítő jelzések hatálya alá tartozó vízterületen. I a veszteglést horgonyon vagy parthoz kikötve a kiegészítő jelzések hatálya alá tartozó vízterületen. N a horgonyzást, horgony, kötél és lánc vonszolását a kiegészítő jelzések hatálya alá tartozó vízterületen túl. N teszt-3352.jpg teszt-3352.jpg
302 Mi a jelentése az ábrán látható tábláknak? 50 méternél rövidebb horgonylánccal rendelkező hajó horgonyzása tilos! N A jelzések közti szakaszon legkevesebb 50 m hosszú horgonyláncot kell használni! N A jelzések közti 50 m hosszú szakaszon horgonyozni, horgonyt, kötelet és láncot vonszolni tilos! I teszt-0172.jpg teszt-0172.jpg
303 Mit jelent a tábla? Tilos a parti kötél használat! N A kiépített kikötőbak használata veszélyes! N Tilos a parthoz kikötni! I teszt-0173.jpg teszt-0173.jpg
304 Mi a táblák jelentése? A víziút táblákkal jelzett szakaszán túl tilos megfordulni! N tilos megfordulni! I fokozott elővigyázat, veszélyes áramlási viszonyok! N teszt-2588.jpg teszt-2588.jpg
305 Mi a táblák jelentése? A víziút táblákkal jelölt szakaszán a csatornahatás miatt csökkentse sebességét! N veszélyes hullámok alakulhatnak ki! N hullámzást kelteni tilos! I teszt-0178.jpg teszt-0178.jpg
306 Melyik állandó fényjelzéssel jelezhetik a hullámkeltés tilalmát? 1. I 2. N 3. N teszt-0182.jpg teszt-0182.jpg
307 Mit jelent a hídon látható két tábla? A hídnyíláson (fehérrel) jelzett területen kívül (annál szélesebben) tilos az átjárót igénybe venni! I területe szűkületet képez! N területen kívül magasság- és mélységkorlátozásra kell számítani! N teszt-3355.jpg teszt-3355.jpg
308 Mit jelöl a duzzasztómű 3-as számmal jelzett nyílása felett látható (két darab vörös-fehér rombusz alakú) tábla? A két tábla a (fehérrel) jelzett területen kívüli magasság- és mélységkorlátozást jelzi! N A duzzasztómű jelzett része felnyitható. N A duzzasztóműnyílás (fehérrel) jelzett területén kívül, annál szélesebben tilos az átjárót igénybe venni! I teszt-0184.jpg teszt-0184.jpg
309 Mit jelentenek az ábrán látható (vörös és zöld) fények? Az áthaladás tilos, de az induláshoz készüljön fel! I Magasság- vagy mélységkorlátozás figyelembe vételével az áthaladás engedélyezett! N Az áthaladás rövid időn múlva tiltott lesz! N teszt-0186.jpg teszt-0186.jpg
310 Mi a tábla jelentése? A táblával megjelölt vízterületen géphajók közlekedése tilos! I géphajónak nem tekinthető hajók közlekedése tilos! N tilos belsőégésű motorral hajtott fedélzeti gépüzemi berendezések működtetése! N xxx-0197.jpg xxx-0197.jpg
311 Mi a tábla jelentése? A táblával megjelölt vízterületen tilos kedvtelési célú vízijárművek közlekedése! I tilos mindenféle sporttevékenység! N sportverseny miatt a hajózás tilos! N xxx-0363.jpg xxx-0363.jpg
312 Mi a parti tábla jelentése? A táblával megjelölt vízterületen a vízisízés tilos! I kötélvontatású eszközök alkalmazása tilos! N vízisíverseny zajlik, tilos a behajózás! N xxx-0288.jpg xxx-0288.jpg
313 Melyik táblával jelölik a vitorlás hajóval való közlekedés tilalmát? 1. N 2. N 3. I xxx-0201.jpg xxx-0201.jpg
314 Melyik táblával jelölik a vitorlás deszkával való közlekedés tilalmát? 1. I 2. N 3. N xxx-0202.jpg xxx-0202.jpg
315 Mi a parti tábla jelentése? A táblával megjelölt vízterületen géphajónak és vitorlás hajónak nem minősülő hajók kivételével más hajók közlekedése tilos! N géphajónak és vitorlás hajónak nem minősülő hajók közlekedése tilos! I evezős verseny, behajózni tilos! N xxx-0290.jpg xxx-0290.jpg
316 Mi a parti tábla jelentése? A táblával megjelölt vízterületen tilos vitorlás hajóval közlekedni! N vitorlás deszka közlekedésére kijelölt pálya vége! N tilos vitorlás deszkával közlekedni! I xxx-0291.jpg xxx-0291.jpg
317 Mi a parti tábla jelentése? A táblával megjelölt vízterületen sporthajók nagysebességű közlekedése tiltott! N géphajók közlekedése a nagysebességű hajók kivételével tilos! N vége a sport és kedvtelési kishajók nagy sebességű közlekedésére engedélyezett zónának! I xxx-0292.jpg xxx-0292.jpg
318 Mi a tábla jelentése? Hajók vízrebocsátása és partra húzása tilos! I A sólyapálya használata tilos! N Meredek partszakasz, utánfutó használata tilos! N teszt-3357.jpg teszt-3357.jpg
319 Mi a parti tábla jelentése? A táblával megjelölt vízterületen motoros vízi sporteszköz nagysebességű közlekedése tiltott! N motoros vízi sporteszközzel közlekedni tilos! I kijelölt sportpálya, sport- és kedvtelési célú hajóval tilos közlekedni! N xxx-0294.jpg xxx-0294.jpg
320 Mit jelent a tábla? A nyíllal jelzett irányban hajózási korlátozás, tudakozódjon! N A nyíllal jelzett irányban tilos hajózni! N A nyíllal jelzett irányban köteles haladni! I teszt-2590.jpg teszt-2590.jpg
321 Mit jelent a képen látható 1-es számú tábla? Kitérési kötelezettség balra, a víziút táblával megjelölt szakaszán! N Köteles a hajóútnak a hajó bal oldala felé eső részére hajózni! I Köteles a víziút bal partja mentén hajózni! N teszt-0326.jpg teszt-0326.jpg
322 Mit jelent a képen látható 1-es számú tábla? Köteles a hajóútnak a hajó jobb oldala felé eső részére hajózni! I Köteles a víziút jobb partja mentén hajózni! N Kitérési kötelezettség jobbra, a víziút táblával megjelölt szakaszán! N teszt-0316.jpg teszt-0316.jpg
323 Mi a tábla jelentése? A víziút táblával megjelölt szakaszán a folyamatos nyíl irányába haladó hajó elsőbbséget élvez az ellentétes irányból közeledővel szemben! N iránytartási kötelezettség, köteles a hajóút jobb oldalán haladni! N iránytartási kötelezettség, köteles a hajóútnak a hajó jobb oldala felé eső oldalán haladni! I teszt-3360.jpg teszt-3360.jpg
324 Mi a tábla jelentése? A víziút táblával megjelölt szakaszán találkozni és előzni tilos! N iránytartási kötelezettség, köteles a hajóút bal oldalán haladni! N iránytartási kötelezettség, köteles a hajóútnak a hajó bal oldala felé eső oldalán haladni! I teszt-0202.jpg teszt-0202.jpg
325 Mit jelent a képen látható 3-as számú tábla? Köteles a víziút bal partja mentén hajózni! N Köteles a hajóútnak a hajó bal oldala felé eső oldalán hajózni! I Iránytartási kötelezettség, köteles a hajóút bal oldalán haladni! N teszt-0317.jpg teszt-0317.jpg
326 Mi a tábla jelentése? A víziút táblával megjelölt szakaszán köteles a hajóútnak a hajó bal oldala felé eső oldalára áthajózni! I köteles a víziút bal parti oldalba áthajózni! N tilos a keresztezés! N teszt-3362.jpg teszt-3362.jpg
327 Mi a tábla jelentése? A víziút táblával megjelölt szakaszán köteles a hajóútnak a hajó jobb oldala felé eső oldalára áthajózni! I a hajóút keresztezésekor a hajóút jobb oldala felé tartónak van elsőbbsége! N köteles a hajóút jobb part felőli oldalára áthajózni! N teszt-0206.jpg teszt-0206.jpg
328 Egy zsilip felé hajózva a képen látható jelzéseket látja. Mit jelöl a 2-es számú tábla? A kötelező haladási irányt jelöl! N Egy hosszú figyelmeztető hangjeladási kötelezettséget jelez! N Megállási kötelezettséget jelöl a tábla előtt, ha a zsilipbe a tiltó jelzés miatt nem lehet behajózni! I teszt-3366.jpg teszt-3366.jpg
329 Egy nyitható híd felé hajózva a képen látható jelzéseket észleli. Mit jelöl a parton elhelyezett tábla? Megállási kötelezettséget jelöl a tábla előtt, ha a híd zárt állapota miatt nem tudunk ott áthajózni! I A nyitható híd térségében a fokozott elővigyázatot jelez! N Azt jelzi, hogy a híd nyitásár egy hosszú hangjelzéssel lehet kezdeményezni! N teszt-3369.jpg teszt-3369.jpg
330 Mit jelent a képen látható tábla? A hajóút eltávolodik a parttól, a hajóknak a táblában feltüntetett távolságot (5 métert) kell tartaniuk! N A táblában feltüntetett sebességet (5 km/óra) tilos túllépni! I Tilos a veszteglés a táblától mért (5 méter) szélességben! N teszt-3373.jpg teszt-3373.jpg
331 Melyik jelzéssel korlátozzák a hajók sebességét? 1. N 2. I 3. N xxx-0220.jpg xxx-0220.jpg
332 Melyik tábla jelent hangjeladási kötelezettséget? 1. N 2. I 3. N xxx-0226.jpg xxx-0226.jpg
333 Melyik tábla jelent fokozott elővigyázatosságot? 1. I 2. N 3. N xxx-0226.jpg xxx-0226.jpg
334 Mit jelent a tábla? A mellékágba behajózni vagy azt keresztezni csak abban az esetben szabad, ha az ott haladó hajókat nem kényszeríti sebességük vagy útirányuk megváltoztatására! N Az elért út azon víziút mellékvíziútjának tekintendő, amelyen a hajó halad! N A főágba kihajózni vagy azt keresztezni csak abban az esetben szabad, ha a főágban haladó hajókat nem kényszeríti sebességük vagy útirányuk megváltoztatására! I teszt-3377.jpg teszt-3377.jpg
335 Mit jelent a tábla? A mellékágba behajózni vagy azt keresztezni csak abban az esetben szabad, ha az ott haladó hajókat nem kényszeríti sebességük vagy útirányuk megváltoztatására! N Az elért út azon víziút mellékvíziútjának tekintendő, amelyen a hajó halad! N A főágba kihajózni vagy azt keresztezni csak abban az esetben szabad, ha a főágban haladó hajókat nem kényszeríti sebességük vagy útirányuk megváltoztatására! I xxx-0231.jpg xxx-0231.jpg
336 Hogyan jelzik a főágban haladó hajónak azt, hogy szükség esetén meg kell változtatnia sebességét vagy útirányát, hogy utat engedjen a kikötőből vagy a mellékvíziútból kihajózó hajónak? Két villogó fehér fénnyel egymás mellett. N Függőlegesen elhelyezett két villogó sárga fénnyel. I Függőlegesen elhelyezett két állandó sárga fénnyel. N teszt-3379.jpg teszt-3379.jpg
337 Mit jelent a tábla? Figyelem, hajózásra vonatkozó információk a rádiótelefonon! N Rádiótelefon használati tilalom! N Kötelező rádiótelefon-kapcsolatba lépni! I xxx-0234.jpg xxx-0234.jpg
338 Mit jelent a tábla? A hajó legfeljebb a táblában km/h-ban feltüntetett sebességgel haladhat! N Rádiótelefon használati tilalom a táblán feltüntetett csatornán! N Kötelező rádiótelefon-kapcsolatba lépni a jelzésen feltüntetett csatornán! I xxx-0235.jpg xxx-0235.jpg
340 Völgymenetben a Rákóczi híd felé hajózik. Mit jelölnek az 1-es számmal jelzett táblák? Az 1-es táblákkal jelzett hídnyílásokban történő áthajózásnál a fokozott elővigyázat! N tilos az áthaladás! N a vízmélység korlátozott! I teszt-3381.jpg teszt-3381.jpg
341 Melyik tábla jelzi a korlátozott vízmélységet? 1. I 2. N 3. N xxx-0240.jpg xxx-0240.jpg
342 Melyik tábla jelzi a korlátozott vízmélységet? 1. N 2. N 3. I xxx-0241.jpg xxx-0241.jpg
343 A Csongrádi pontonhíd felé hajózik. Mit jelent az 1-es számú tábla? Fokozott elővigyázat! N Vízfelszín fölé nyúló akadály! N A vízfelszín feletti szabad magasság korlátozott! I teszt-3383.jpg teszt-3383.jpg
344 Melyik tábla jelzi a vízszint feletti szabad magasság korlátozottságát? 1. N 2. N 3. I xxx-0246.jpg xxx-0246.jpg
345 Mit jelent az 1-es számú tábla? Figyelem, mindkét parton akadály található! N Az átjáró- vagy hajóútszélesség korlátozott! I Figyelem, erős oldalirányú áramlás várható! N teszt-3384.jpg teszt-3384.jpg
346 Melyik tábla jelzi az átjáró- vagy hajóútszélesség korlátozottságát? 1. N 2. N 3. I xxx-0253.jpg xxx-0253.jpg
347 Mit jelent az 1-es számú tábla? Hajózási korlátozások, tudakozódjék! I Köteles megállni, hajózási zárlat! N Fokozott elővigyázat! N teszt-3386.jpg teszt-3386.jpg
348 Melyik tábla jelzi a hajózási korlátozásokra, tudakozódásra vonatkozó figyelemfelhívást? 1. N 2. I 3. N xxx-0257.jpg xxx-0257.jpg
349 Mit jelent a tábla? A menetirány szerinti bal parttól számítva a hajóút mélysége a jelzésen feltüntetett érték deciméterben kifejezve! N A menetirány szerinti bal parttól a jelzésen méterben feltüntetett szélességen belül hajózási akadály! N A hajóút eltávolodik a menetirány szerinti bal parttól, a jelzésen feltüntetett szám mutatja méterben azt a jelzéstől mért távolságot, amelyet a hajóknak tartaniuk kell! I xxx-0258.jpg xxx-0258.jpg
350 Mit jelent a parton látható tábla? Hajózási korlátozások, tudakozódjék! N A hajóút 40 m-re eltávolodik a menetirány szerinti jobb parttól! I A menetirány szerinti jobb parttól számított 40 méter szélességben tilos vesztegelni! N teszt-2593.jpg teszt-2593.jpg
351 Mit jelent a parton látható tábla? A hajóút 40 m-re eltávolodik a menetirány szerinti bal parttól! I A menetirány szerinti bal parttól számított 40 méter szélességben tilos vesztegelni! N Hajózási korlátozások, tudakozódjék! N teszt-2594.jpg teszt-2594.jpg
352 Válassza ki azt a táblát, amelyik a vízisízést tiltja! 1. N 2. I 3. N xxx-0265.jpg xxx-0265.jpg
353 Válassza ki azt a táblát, amelyik a vitorlás hajóval való közlekedés tiltja? 1. I 2. N 3. N xxx-0265.jpg xxx-0265.jpg
358 Válassza ki azt a táblát, amelyik tilt mindenféle előzést! 1. N 2. N 3. I xxx-0266.jpg xxx-0266.jpg
362 Válassza ki azt a táblát, amelyik kötelékek egymás közötti előzését tiltja! 1. I 2. N 3. N xxx-0267.jpg xxx-0267.jpg
365 Válassza ki azt a táblát, amelyik kötelező haladási irányt jelez? 1. N 2. I 3. N xxx-0269.jpg xxx-0269.jpg
366 Válassza ki azt a táblát, amelyik kötelékek egymás közötti találkozását és előzését tiltja! 1. N 2. N 3. I xxx-0269.jpg xxx-0269.jpg
377 Válassza ki azt a jelzést, amelyik a vízfelszín feletti magasság korlátozását jelzi! 1. N 2. I 3. N xxx-0273.jpg xxx-0273.jpg
383 Mit jelent a sárga rombusz alakú tábla, ha azt hídon vagy duzzasztóművön látja? A víziút tengelye. N Mindkét irányban ajánlott átjáró! I Ajánlott átjáró, amely a jelzett oldal felől igénybe vehető, az ellenkező irányból az áthaladás tilos! N teszt-0208.jpg teszt-0208.jpg
384 Mit jelent a sárga fény hídon, duzzasztóművön észlelve éjszaka? Mindkét irányban ajánlott átjáró! I A víziút tengelye. N Ajánlott átjáró csak a megadott irányban, az ellenkező irányban az áthaladás tilos! N teszt-0209.jpg teszt-0209.jpg
385 Mit jelent a hídon látható 1-es számú tábla? Az ajánlott, egy irányból hajózható átjáró (hídnyílást) jelöli. N Az ajánlott, mindkét irányból hajózható átjárót (hídnyílást) jelöli. I A hídnyílás magasság korlátozását jelöli. N teszt-3387.jpg teszt-3387.jpg
386 Mit jelent a két sárga rombusz alakú tábla, ha azt hídon vagy duzzasztóművön látja? Ajánlott átjáró csak a megadott irányban (az ellenkező irányban az áthaladás tilos)! I A víziút tengelyét jelölik. N Mindkét irányból használható átjáró! N teszt-0210.jpg teszt-0210.jpg
387 Mit jelent a két sárga fény éjszaka hídon, duzzasztóművön észlelve? Kétnyílásos átjáró, amely csak a megadott irányból vehető igénybe! N Mindkét irányból ajánlott átjáró! N Ajánlott átjáró csak a megadott irányban (az ellenkező irányban az áthaladás tilos)! I teszt-3389.jpg teszt-3389.jpg
388 Mit jelent a hídon látható két rombusz alakú tábla? A jelzett területen belül köteles maradni hídnyíláson való áthaladásnál! N Ajánlatos a jelzett területen maradni hídnyíláson alatt való áthaladásnál! I A jelzett területen biztosított az előírt szabad magasság. N teszt-3390.jpg teszt-3390.jpg
390 Mit jelent a két zöld fény éjszaka hídon, duzzasztóművön észlelve? A hídpilléreket jelző éjszakai fények. N A jelzett területen belül köteles maradni! N Ajánlott a jelzett területen maradni! I xxx-0296.jpg xxx-0296.jpg
391 Mit jelölnek a hídon látható 2-es számú táblák? A 2-es számú táblák azt a szélességet jelölik, amelyen belül ajánlott a hídnyílás alatt történő áthajózás! N azt a szélességet jelölik, amelyen túl tilos a hídnyílást az áthajózás során igénybe venni! I a hídnyílás alatti áthajózás során a hajóút jobb és bal szélét jelölik. N teszt-3392.jpg teszt-3392.jpg
404 Mit jelent a tábla? Köteles a nyíllal jelzett irányban haladni! N Ajánlatos a nyíllal jelzett irányban haladni! I Figyelem, hajózási információ a jelzett irányban! N xxx-0304.jpg xxx-0304.jpg
406 Mit jelet az a fényjelzés, amely egy állandó és egy villogó fehér fényből áll? Ajánlatos az állandó fénytől a villogó fény irányába haladni! I Ajánlatos az villogó fénytől az állandó fény irányába haladni! N Köteles az állandó fénytől a villogó fény irányába haladni! N xxx-0305.jpg xxx-0305.jpg
413 Mit jelent a tábla? Bal parti irányjel, a hajóút helyét jelzi a bal part közelében. N Az áthaladás engedélyezett! I A tábla hajózható mellékágat jelöl. N xxx-0313.jpg xxx-0313.jpg
414 Mit jelent az egy vagy a két egymás mellett elhelyezett állandó zöld fény? Az állandó zöld fény vagy fények hajózható mellékágat jelölnek. N Az áthaladás engedélyezett! I A hajóút tengelyét jelzik hídnyíláson elhelyezve. N teszt-2595.jpg teszt-2595.jpg
417 Mit jelent az ábrán látható egy, illetve két zöld lobogó felmutatása? Ezek nem hajózási jelzések! N Kishajónak nem tekinthető hajók találkozására javasolt oldalának jelzése. N Az áthaladás engedélyezett! I teszt-0221.jpg teszt-0221.jpg
418 Mit jelent a tábla? 500 méteren belül a hajó radar berendezését interferencia veszélye miatt kapcsolja ki! N Nyomvonalas létesítmény keresztezi a víziutat 500 méterre! N Légvezeték átfeszítés 500 méterre! I teszt-0238.jpg teszt-0238.jpg
420 Egy zsilip felé hajózva a képen látható jelzéseket látja. Mit jelez az 1-es számú tábla? A duzzasztóművön és a zsilipen átvezető hidat jelzi. N A duzzasztóművet jelzi. I Azt jelzi, hogy a duzzasztómű uszadék fogóval van felszerelve. N teszt-0148.jpg teszt-0148.jpg
421 Mit jelent a parton látható tábla? Légpárnás hajó átkelőhelye 300 méterre! N Szabadon közlekedő komp 300 méterre! I Hajóállomás 300 méterre! N teszt-0244.jpg teszt-0244.jpg
422 Melyik táblával jelzik a nem szabadon közlekedő kompot? 1. N 2. I 3. N teszt-0236.jpg teszt-0236.jpg
423 Mit jelent a tábla? Veszteglőhely személyzettel rendelkező hajók részére, a víziút jelzett oldalán. N Vesztegelni szabad (horgonyon vagy parthoz kikötve), a víziút jelzett oldalán. I Hajóállomás, a víziút jelzett oldalán. N teszt-0246.jpg teszt-0246.jpg
424 Mi a két tábla jelentése? A víziút táblákkal jelölt részén a jelzésektől számított 60 méter széles vízterületen túl csak a horgonyzás megengedett. N a jelzésektől számított 60 méter széles vízterületen a veszteglés bármilyen formája megengedett. I a jelzésektől számított 60 méter hosszúságú vízterületen a veszteglés bármilyen formája megengedett. N teszt-0250.jpg teszt-0250.jpg
425 Mi a két tábla jelentése? A víziút táblákkal jelölt részén a jelzéstől mért 30 és 60 méter közötti vízterületen túl a veszteglés bármilyen formája megengedett. N a jelzéstől mért 30 és 60 méter közötti vízterületen vesztegelni szabad. I … a jelzéstől mért 30 és 60 méter közötti vízterületen a veszteglés  bármilyen formája (parthoz kikötve vagy horgonyon) megengedett. N teszt-0260.jpg teszt-0260.jpg
426 Mi a két tábla jelentése? A víziút táblákkal jelölt részén kijelölt veszteglőhely legfeljebb 4 hajó számára, a veszélyes árut szállító hajók kivételével. N az egymás mellé állított hajók számában meghatározott szélességű veszteglőhelyen a veszteglés bármilyen formája (horgonyon vagy parthoz kikötve) megengedett. I a táblán feltüntetett veszélyességi fokozatba sorolt árut szállító hajók veszteglésének bármilyen formája (horgonyon vagy parthoz kikötve) megengedett. N teszt-0261.jpg teszt-0261.jpg
427 Mi a táblák jelentése? A víziút táblákkal jelölt részén megengedett az ereszkedő hajózás. N megengedett a horgonyzás, illetve horgony, kötél vagy lánc vonszolása. I csak kétkapás horgonyok használata megengedett. N teszt-0302.jpg teszt-0302.jpg
428 Mi a táblák jelentése? A víziút táblákkal jelölt részén járművek be- és kirakodása megengedett. N megengedett a parthoz való kikötés. I a veszteglés bármilyen formája megengedett. N teszt-0304.jpg teszt-0304.jpg
429 Mi a táblák jelentése? A víziút táblákkal jelölt részén járművek be- és kirakodására kijelölt rakpartszakasz. I fokozott vigyázat, a rakpart mentén közúti jármű parkoló! N járművek be- és kirakodására épített rakodó berendezés. N teszt-0306.jpg teszt-0306.jpg
430 Mi a táblák jelentése? A víziút táblákkal jelölt részén rendellenes vízmozgásokra kell számítani! N mindkét irányú megfordulás megengedett. N fordítóhely. I teszt-0308.jpg teszt-0308.jpg
431 Mit jelentenek a táblák? Az elért út azon víziút mellékvíziútjának tekintendő, amelyen a hajó halad. I Az út, amelyen a hajó halad, az elért vízi út mellékvíziútjának tekintendő. N Betorkolló vízfolyás/vízfolyások. N xxx-3641.jpg xxx-3641.jpg
432 Mit jelent a képen látható 2-es számú tábla? Az elért út azon víziút mellékvíziútjának tekintendő, amelyen a hajó halad. I Az út amelyen a hajó halad az elért víziút mellékágának tekintendő. N A mellékágba behajózni csak akkor szabad, ha az ott hajózó hajó nem kényszerül menetirányának és/vagy sebességének megváltoztatására. N teszt-0316.jpg teszt-0316.jpg
433 Mit jelent a képen látható 2-es számú tábla? Az elért út azon víziút mellékvíziútjának tekintendő, amelyen a hajó halad. I Az út amelyen a hajó halad az elért víziút mellékágának tekintendő. N A mellékágba behajózni csak akkor szabad, ha az ott hajózó hajó nem kényszerül menetirányának és/vagy sebességének megváltoztatására. N teszt-0317.jpg teszt-0317.jpg
435 Mit jelentenek a táblák? Az elért út azon víziút mellékvíziútjának tekintendő, amelyen a hajó halad. N Az út, amelyen a hajó halad, az elért vízi út mellékvíziútjának tekintendő. I Betorkolló vízfolyás/vízfolyások. N teszt-0313.jpg teszt-0313.jpg
436 Mi a parton látható tábla jelentése? Az elért víziút a követett víziút mellékágának tekintendő. N Az út amelyen a hajó hajad az elért víziút főágának tekintendő. N Az út, amelyen a hajó halad, az elért víziút mellékvíziútjának tekintendő. I teszt-0323.jpg teszt-0323.jpg
438 Mit jelent a 2-es számú tábla? A korábbi útiránytartási kötelezettség megerősítését jelöli. N A korábbi útiránytartási kötelezettség végét jelzi. I Az ellentétes útiránytartási kötelezettség kezdetét jelzi. N teszt-0326.jpg teszt-0326.jpg
442 Mit jelent a 2-es számmal jelzett tábla? A korábban elrendelt sebességkorlátozás ismételt megerősítését jelzi. N A korábbi sebességkorlátozás végét jelzi. I Az ajánlott hajózási irányt jelzi. N teszt-0334.jpg teszt-0334.jpg
443 Mit jelent a tábla? Tilalom vagy az egyirányú közlekedés feloldása, illetve a korlátozás vége. I Iránytartási kötelezettség kezdete. N Ajánlott haladási irány. N teszt-0335.jpg teszt-0335.jpg
444 Olyan kikötőből, mellékvíziútból, csatornából kíván kihajózni, ahol jelzőállomás működik. Közeledve a kijárat felé mit jelent hajózási jelzésként a parton látható állandó fehér fény? Elől akadály (kihajózást tiltó jelzés), az állandó fehér fénynél (előtte) kötelező a megállás! I Az egy fehér fény egyirányú hajózást engedélyez! N A kihajózás tilos, a vörös fényig lehet hajózni! N teszt-0338.jpg teszt-0338.jpg
445 Közeledve a zsiliphez mit jelent a parton észlelt állandó fehér fény? Figyelem, csak a vörös fényig hajózhat! N Akadály (a zsilipbe való behajózás tilos), az állandó fehér fénynél (előtte) kötelező a megállás! I A zsilip üzemen kívül, a duzzasztómű nyílásán való áthaladás szabad! N teszt-0339.jpg teszt-0339.jpg
446 A víziút olyan szakaszához közeledik, ahol vízi munkavégzés miatt az érintett szakaszon való áthaladást jelzőállomás irányítja. Mit jelent az állandó fehér fény? Az állandó fehér fény a munkavégzés által érintett területen az ellentétes irányból közeledő hajók várható érkezésére utal. N Figyelem, csak a jelzőállomás vörös-fehér-vörös táblájáig lehet hajózni! N Akadály (a jelzőállomás az áthaladást tiltja), az állandó fehér fénynél (előtte) kötelező a megállás! I xxx-3644.jpg xxx-3644.jpg
447 Olyan kikötőből, mellékvíziútból, csatornából kíván kihajózni, ahol jelzőállomás működik. Közeledve a kijárat felé mit jelent hajózási jelzésként a parton látható villogó fehér fény? Várható a hajóút szabaddá válása! N A továbbhaladás engedélyezett, mivel a jelzőállomás a mellékágból történő kihajózás engedélyezi! I Figyelem hajózási akadály! N teszt-0349.jpg teszt-0349.jpg
448 Közeledve a zsiliphez mit jelent a parton észlelhető villogó fehér fény? A továbbhaladás megengedett, mivel a jelzőállomás a zsilipbe történő behajózás engedélyezi! I Figyelem, a zsilipből kihajózó hajók várhatók! N A villogó fehér fény a part közelébe lévő vízmélység korlátozásra utal! N teszt-0350.jpg teszt-0350.jpg
449 A víziút olyan szakaszához közeledik, ahol vízi munkavégzés miatt az érintett szakaszon való áthaladást jelzőállomás irányítja. Mit jelent a villogó fehér fény? Elől akadály, ha a Szabályzat úgy rendelkezik megállni kötelező! N A továbbhaladás megengedett, mivel a jelzőállomás az áthaladást engedélyezi! I Figyelem hajózási akadály! N xxx-3648.jpg xxx-3648.jpg
450 Mit jelent a képen látható tábla? Ivóvízvételező hely. I Ipari vízkivétel. N Ivóvíz minőségét ellenőrző pont. N xxx-0318.jpg xxx-0318.jpg
451 Mit jelent a tábla? A hajózási viszonyokra vonatkozó információ rádiótelefonon kapható. N Távbeszélő állomás. I Mikrohullámú átjátszó állomás. N xxx-0319.jpg xxx-0319.jpg
452 Mit jelent a tábla? Géphajó közlekedése engedélyezett. I Gépi meghajtó berendezés használata kötelező. N Géphajóval végzett próbajáratásra kijelölt hely. N xxx-0320.jpg xxx-0320.jpg
453 Mit jelent a tábla? Kedvtelési célú hajók közlekedése engedélyezett. I Sportversenyre kijelölt pálya. N Csak kedvtelési célú hajók közlekedése engedélyezett. N xxx-0321.jpg xxx-0321.jpg
454 Mi a táblák jelentése? A víziút táblákkal jelölt szakaszán mindenféle vízisportra kijelölt terület. N vízisíverseny. N vízisízés engedélyezett. I xxx-0326.jpg xxx-0326.jpg
455 Mi a táblák jelentése? A víziút táblákkal jelölt szakaszán vitorlás hajók segédmotort nem használhatnak. N csak vitorlás hajó közlekedése engedélyezett. N vitorlás hajó közlekedése engedélyezett. I xxx-0328.jpg xxx-0328.jpg
456 Mit jelent a műtárgyon látható tábla? Csak egypárevezős hajóval való közlekedés engedélyezett. N Géphajónak és vitorlás hajónak nem minősülő hajók közlekedése engedélyezett. I Csónak közlekedése megengedett. N xxx-0331.jpg xxx-0331.jpg
457 Mit jelent a tábla? Vitorlás vízi járművek közlekedése engedélyezett. N Csak vízi sporteszközök használata megengedett. N Vitorlás deszkák közlekedése engedélyezett. I xxx-0332.jpg xxx-0332.jpg
458 Mit jelent a tábla? Kedvtelési célú hajók nagy sebességű közlekedése engedélyezett. I Gépi meghajtású kishajó, csónak közlekedése megengedett. N Motorcsónak használata megengedett. N xxx-0333.jpg xxx-0333.jpg
459 Mit jelent a tábla? Veszélyes emelkedésű/lejtésű rámpa. N Hajók vízrebocsátása és partra húzása csak engedéllyel rendelkezők számára engedélyezett. N Hajók vízrebocsátása és partra húzása engedélyezett. I xxx-0336.jpg xxx-0336.jpg
460 Mit jelent a tábla? Kishajóval a táblán jelzett sebesség (km/h) megengedett. N A hajózási viszonyokra vonatkozó információ a jelzésen feltüntetett csatornán kapható. I A megadott rádiócsatornán köteles jelentkezni! N xxx-0337.jpg xxx-0337.jpg
461 Mi a táblák jelentése? A víziút táblákkal jelölt szakaszán hullámlovaglás megengedett. N motoros vízi sporteszközök közlekedése engedélyezett. I gépi meghajtású hajók közlekedése megengedett. N xxx-0339.jpg xxx-0339.jpg
462 Hogyan közölhető az a távolság, amelytől kezdve érvényes az alapjelzéssel közölt előírás vagy körülmény? 1. I 2. N 3. N xxx-0340.jpg xxx-0340.jpg
464 Miről tájékoztat az ábrán látható zöld fény? A nyíl irányába lévő mellékág is hajózható. N A nyíl irányában levő öbölbe való behajózásra fel lehet készülni! N A nyíl irányában levő öbölbe szabad a behajózás! I xxx-3655.jpg xxx-3655.jpg
466 Mit jelent az ábrán látható vörös fény? A nyíl irányába lévő mellékág nem hajózható mellékág! N A nyíl irányában levő öbölbe való behajózásra fel lehet készülni! N A nyíl irányában levő öbölbe tilos a behajózás! I xxx-3657.jpg xxx-3657.jpg
470 Mit jelentenek a táblák? Megállás vámvizsgálatra! I A vámvizsgálat szünetel! N Figyelem! Vámvizsgálat következik! N xxx-0347.jpg xxx-0347.jpg
471 Válassza ki azt a jelzést, amelyik engedélyezi az áthaladást! 1. N 2. I 3. N xxx-0350.jpg xxx-0350.jpg
474 Válassza ki azt a táblát, amelyik megengedi a veszteglést parthoz kikötve vagy horgonyon! 1. I 2. N 3. N xxx-0353.jpg xxx-0353.jpg
475 Válassza ki azt a táblát, amelyik megengedi a horgonyzást, illetve horgony, kötél vagy lánc vonszolását! 1. N 2. N 3. I xxx-0353.jpg xxx-0353.jpg
479 Válassza ki azt a táblát, amelyik a veszteglésre kijelölt vízterület hosszúságát jelöli! 1. N 2. I 3. N xxx-0360.jpg xxx-0360.jpg
483 Válassza ki azt a táblát, amelyik a vízi utak találkozásánál azt jelzi, hogy az út, amelyen a hajó halad, az elért víziút mellékvíziútjának tekintendő! 1. I 2. N 3. N xxx-0356.jpg xxx-0356.jpg
490 Válassza ki azt a táblát, amelyikkel a géphajók közlekedése engedélyezhető! 1. N 2. N 3. I xxx-0358.jpg xxx-0358.jpg
492 Mikor jön létre két hajó között találkozás? Találkozás, ha az egyik hajó maga előtt látja a másik hajót. N két hajó egymáshoz viszonyítva ellentétes vagy közel ellentétes irányban halad. I két hajó összeütközésének elkerülése érdekében valamelyik, vagy mindkettő irányváltoztatásra kényszerül. N  
493 Milyen közlekedési helyzetet tekintünk keresztezésnek? Keresztezés, amikor a hajók úgy közelítenek egymáshoz, hogy sem a találkozás, sem az előzés feltételei nem teljesülnek. I egy hajó, vagy kötelék a sodorvonal keresztezésével a hajóút egyik oldaláról a másik oldalra hajózik át. N az egymással ellentétes irányban haladó hajók egymás jobb oldalai felől haladnak el. N  
494 Milyen közlekedési helyzetet tekintünk előzésnek? Előzés, amikor az előző hajó az előzendő hajót hátulról, annak bordasíkjához viszonyított 22 fok 30 perc értéket meghaladó szögben megközelít és megelőz. I utoléri, majd elhalad az előtte haladó előzendő hajó mellett. N az előzendő hajót hátulról, vagy oldalról annak bordasíkjához viszonyított 32 fok 30 perc értéket meghaladó szögben megközelít és megelőz. N  
495 Milyen kötelezettség hárul a kishajóra, ha az gyorsjáratú hajót észlel? A kishajó megkövetelheti, hogy a gyorsjáratú hajó biztosítsa számára menetiránya megtartásához és műveletei végzéséhez szükséges teret és megkövetelheti, hogy az javára kitérjen. N köteles biztosítani a gyorsjáratú hajó menetiránya megtartásához és műveletei végzéséhez szükséges teret nem követelheti, hogy az javára kitérjen. I köteles a gyorsjáratú hajó mellett akár előzés, akár találkozás során történő elhaladáskor legalább 50 m távolságot tartani. N  
496 Milyen kötelezettség hárul a kizárólag kishajókból álló kötelékre, ha az gyorsjáratú hajót észlel? A kizárólag kishajókból álló kötelék megkövetelheti, hogy a gyorsjáratú hajó biztosítsa számára menetiránya megtartásához és műveletei végzéséhez szükséges teret és megkövetelheti, hogy az javára kitérjen. N köteles a gyorsjáratú hajó mellett akár előzés, akár találkozás során történő elhaladáskor legalább 50 m távolságot tartani. N köteles biztosítani a gyorsjáratú hajó menetiránya megtartásához és műveletei végzéséhez szükséges teret nem követelheti, hogy az javára kitérjen. I  
497 Milyen kötelezettség hárul kishajóra, ha kishajónak nem tekinthető hajót/köteléket észlel? A kishajó megkövetelheti, hogy a kishajónak nem tekinthető hajó/kötelék biztosítsa számára menetiránya megtartásához és műveletei végzéséhez szükséges teret és megkövetelheti, hogy az javára kitérjen. N köteles a kishajónak nem tekinthető hajó/kötelék mellett akár előzés, akár találkozás során történő elhaladáskor legalább 50 m távolságot tartani. N köteles biztosítani a kishajónak nem tekinthető hajó/kötelék menetiránya megtartásához és műveletei végzéséhez szükséges teret nem követelheti, hogy az javára kitérjen. I  
500 Kinek kell kitérnie kishajó és kishajónak nem tekinthető hajó találkozásakor? Mindkettőnek balra kell tartania úgy, hogy jobb oldalukkal haladhassanak el egymás mellett. N Mindkettőnek jobbra kell tartania úgy, hogy bal oldalukkal haladhassanak el egymás mellett. N A kishajó köteles biztosítania a kishajónak nem tekinthető hajó számára menetiránya megtartásához és műveletei végzéséhez szükséges teret, nem követelheti, hogy az javára kitérjen. I xxx-3884.jpg xxx-3884.jpg
510 Kinek kell kitérnie, ha gépi erővel haladó kishajóval észleli a jobbról közeledő kishajónak nem tekinthető géphajót? Neki kell kitérnie, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a balról érkezőnek van elsőbbsége. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I Nekem kell kitérnem, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a jobbról érkezőnek van elsőbbsége. N xxx-3427.jpg xxx-3427.jpg
516 Kinek kell kitérnie, ha gépi erővel haladó kishajóval észleli a jobbról közeledő csúcsával lefelé néző fekete kúpot viselő kishajónak nem tekinthető hajót? Nekem kell kitérnem, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a gépi erővel haladó hajónak ki kell térnie a vitorlával haladó hajó útjából. N Neki kell kitérnie, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a vitorlás hajónak ki kell térnie a géphajó útjából. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I xxx-3435.jpg xxx-3435.jpg
521 Kinek kell kitérnie, ha gépi erővel haladó kishajóval észleli a jobbról közeledő vitorlás hajót? Neki kell kitérnie, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a vitorlás hajónak ki kell térnie a géphajó útjából. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I Nekem kell kitérnem, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a géphajónak ki kell térnie a vitorlás hajó útjából. N xxx-3439.jpg xxx-3439.jpg
522 Kinek kell kitérnie, ha gépi erővel haladó kishajóval észleli a jobbról közeledő vitorlás hajót? Neki kell kitérnie, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a vitorlás hajónak ki kell térnie a géphajó útjából. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I Nekem kell kitérnem, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a géphajónak ki kell térnie a vitorlás hajó útjából. N xxx-3440.jpg xxx-3440.jpg
540 Kinek kell kitérnie, ha evezővel hajtott kishajóval hajózva észleli a jobbról közeledő kishajónak nem tekinthető hajót? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I Neki kell kitérnie, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a jobbról érkező köteles kitérni. N Neki kell kitérnie, mivel a vitorlás hajó köteles kitérni az evezővel hajtott kishajó útjából. N xxx-3458.jpg xxx-3458.jpg
541 Kinek kell kitérnie, ha evezővel hajtott kishajóval/csónakkal hajózva észleli a jobbról közeledő kishajónak nem tekinthető hajót? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I Neki kell kitérnie, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a jobbról érkező köteles kitérni. N Neki kell kitérnie, mivel a vitorlás hajó köteles kitérni az evezővel hajtott kishajó útjából. N xxx-3460.jpg xxx-3460.jpg
555 Kinek kell kitérnie, ha evezővel hajtott kishajóval hajózva észleli a balról közeledő csúcsával lefelé néző fekete kúpot viselő kishajónak nem tekinthető hajót? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I Neki kell kitérnie, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a vitorlás hajó köteles kitérni az evezővel hajtott kishajó útjából. N Neki kell kitérnie, mivel két vízi jármű útirányának keresztezésekor a gépi erővel haladó köteles kitérni az evezővel hajtott útjából. N xxx-3475.jpg xxx-3475.jpg
583 Kinek kell kitérnie, ha vitorlával haladó kishajóval észleli a balról közeledő kishajónak nem tekinthető hajót? Nekem kell kitérnem, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a balról érkezőnek van elsőbbsége. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I Neki kell kitérnie, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a gépi erővel haladó hajó köteles kitérni a vitorlás hajó útjából. N xxx-3282.jpg xxx-3282.jpg
594 Kinek kell kitérnie, ha vitorla mellet gépi erőt is használó kishajóval észleli a jobbról közeledő csúcsával lefelé néző fekete kúpot viselő kishajónak nem tekinthető hajót? Nekem kell kitérnem, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a jobbról érkezőnek van elsőbbsége. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I Neki kell kitérnie, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a vitorlával haladó hajó köteles kitérni a gépi erővel haladó hajó útjából. N xxx-3256.jpg xxx-3256.jpg
614 Melyik vitorlásnak kell kitérnie az ábrázolt forgalmi helyzetben? Különböző oldalszéllel vitorlázók esetén a baloldali széllel haladó köteles a jobboldali széllel haladó útjából kitérni. N A kishajó köteles biztosítania a kishajónak nem tekinthető hajó menetirányának megtartásához és műveletei végzéséhez szükséges teret, illetőleg nem követelheti, hogy az javára kitérjen. I Különböző oldalszéllel vitorlázók esetén a jobboldali széllel haladó köteles a baloldali széllel haladó útjából kitérni. N xxx-3813.jpg xxx-3813.jpg
615 Melyik vitorlásnak kell kitérnie az ábrázolt forgalmi helyzetben? Különböző oldalszéllel vitorlázók esetén a baloldali széllel haladó köteles a jobboldali széllel haladó útjából kitérni. N A kishajó köteles biztosítania a kishajónak nem tekinthető hajó menetirányának megtartásához és műveletei végzéséhez szükséges teret, illetőleg nem követelheti, hogy az javára kitérjen. I Különböző oldalszéllel vitorlázók esetén a jobboldali széllel haladó köteles a baloldali széllel haladó útjából kitérni. N xxx-3818.jpg xxx-3818.jpg
618 Melyik vitorlásnak kell kitérnie az ábrázolt forgalmi helyzetben? Különböző oldalszéllel vitorlázók esetén a baloldali széllel haladó köteles a jobboldali széllel haladó útjából kitérni. N Azonos oldalszéllel vitorlázók esetén a szél alatti oldalon lévő köteles a szél felől haladó útjából kitérni. N A kishajó köteles biztosítania a kishajónak nem tekinthető hajó menetirányának megtartásához és műveletei végzéséhez szükséges teret, illetőleg nem követelheti, hogy az javára kitérjen. I xxx-3817.jpg xxx-3817.jpg
628 Kinek kell kitérnie, ha vitorlás kishajóval hátszélben jobboldali széllel vitorlázva észleli a baloldali széllel vitorlázó kishajónak nem tekinthető vitorlás hajót? Neki kell kitérnie, mivel különböző oldalirányú széllel vitorlázó hajók közül a baloldali széllel vitorlázó köteles kitérni. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I Nekem kell kitérnem, mivel különböző oldalirányú széllel vitorlázó hajók közül a jobboldali széllel vitorlázó köteles kitérni. N xxx-3311.jpg xxx-3311.jpg
636 Kinek kell kitérnie, ha kishajóval hátszélben baloldali széllel vitorlázva észleli a jobboldali széllel vitorlázó kishajónak nem tekinthető vitorlás hajót? Neki kell kitérnie, mivel különböző oldalirányú széllel vitorlázó hajók közül a jobboldali széllel vitorlázó köteles kitérni. N Nekem kell kitérnem, mivel két hajó útirányának keresztezésekor a balról érkezőnek van elsőbbsége. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I xxx-3316.jpg xxx-3316.jpg
645 Kinek kell kitérnie, ha kishajóval baloldali széllel vitorlázva észleli a jobboldali széllel vitorlázó kishajónak nem tekinthető vitorlás hajót? Neki kell kitérnie, mivel különböző oldalirányú széllel vitorlázó hajók közül a jobboldali széllel vitorlázó köteles kitérni. N Nekem kell kitérnem, mivel különböző oldalirányú széllel vitorlázó hajók közül a baloldali széllel vitorlázó köteles kitérni. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I xxx-3313.jpg xxx-3313.jpg
648 Folytassa! A találkozás vagy az előzés csak akkor engedhető meg, ha a víziút szélessége valamennyi helyi körülményt, és más hajók mozgását is figyelembe véve kétséget kizáróan elegendő az egyidejű áthaladásához. N a hajóút szélessége valamennyi helyi körülményt, és más hajók mozgását is figyelembe véve kétséget kizáróan elegendő az egyidejű áthaladásához. I a víziút-szakasz hossza valamennyi helyi körülményt, és más hajók mozgását is figyelembe véve kétséget kizáróan elegendő az egyidejű áthaladásához. N  
649 Milyen előírás vonatkozik a találkozásban vagy előzésben részt vevő olyan hajók számára, amelyek az összeütközés minden veszélyét kizáró irányban haladnak? A találkozás vagy előzés befejezéséig kötelesek megtartani menetirányukat és sebességüket. N A találkozás vagy előzés végrehajtása során le kell adniuk egy-egy hosszú hangjelzést. N Nem változtathatják meg sem menetirányukat, sem menetsebességüket úgy, hogy ezzel az összeütközés veszélyét idézzék elő. I  
655 Kishajóval hajózik. Milyen főszabály szerint hajtják végre az Ön előtti kishajónak nem tekinthető hajók az egymás közötti találkozásukat? Mindkét kishajónak nem tekinthető hajó jobbra tartva fog kitérni, hogy bal oldaluk felől haladhassanak el egymás mellett. I A völgymenetben haladó kishajónak nem tekinthető hajó jobbra, vagy balra tartva ki fog térni a hegymenetben haladó útjából. N Mindkét kishajónak nem tekinthető hajó balra tartva fog kitérni, hogy jobb oldaluk felől haladhassanak el egymás mellett. N xxx-3757.jpg xxx-3757.jpg
656 Kishajóval hajózik. Milyen főszabály szerint hajtják végre az Ön előtti kishajónak nem tekinthető hajók az egymás közötti találkozásukat? Mindkét kishajónak nem tekinthető hajó jobbra tartva fog kitérni, hogy bal oldaluk felől haladhassanak el egymás mellett. I A völgymenetben haladó kishajónak nem tekinthető hajó jobbra, vagy balra tartva ki fog térni a hegymenetben haladó útjából. N Mindkét kishajónak nem tekinthető hajó balra tartva fog kitérni, hogy jobb oldaluk felől haladhassanak el egymás mellett. N xxx-3760.jpg xxx-3760.jpg
657 Kishajóval hajózik. Észlelve hegymenetben haladó kishajónak nem tekinthető hajót, hogyan kell a találkozást végrehajtani? A hajók jellegétől függetlenül mindig a hegymenetben haladó köteles kitérni, hogy a völgymenetben haladó számára biztosítsa az zavartalan elhaladásra. N Kishajóként biztosítanom kell a kishajónak nem tekinthető hajó/kötelék menetiránya megtartásához és műveletei végzéséhez szükséges teret nem követelhetem, hogy javamra kitérjen. I A hajók jellegétől függetlenül, mindig a völgymenetben haladó hajó köteles utat engedni a hegymenetben haladó hajó/kötelék részére. N xxx-3753.jpg xxx-3753.jpg
658 Kishajóval hajózik. Észlelve hegymenetben haladó kishajónak nem tekinthető hajót, hogyan kell a találkozást végrehajtani? A hajók jellegétől függetlenül mindig a hegymenetben haladó köteles kitérni, hogy a völgymenetben haladó számára biztosítsa az zavartalan elhaladásra. N Kishajóként biztosítanom kell a kishajónak nem tekinthető hajó/kötelék menetiránya megtartásához és műveletei végzéséhez szükséges teret nem követelhetem, hogy javamra kitérjen. I A hajók jellegétől függetlenül, mindig a völgymenetben haladó hajó köteles utat engedni a hegymenetben haladó hajó/kötelék részére. N xxx-4187.jpg xxx-4187.jpg
659 Hogyan jelzik az Ön előtt haladó és a vele ellentétes irányban közeledő kishajónak nem tekinthető hajók, ha a találkozást jobbra tartva bal oldaluk felől hajtják végre? A bal oldali találkozást egy rövid hangjelzéssel kötelesek jelezni. N nem kötelesek jelezni. I egy hosszú és egy rövid hangjelzéssel kötelesek jelezni. N xxx-3758.jpg xxx-3758.jpg
660 Hogyan jelzik az Ön előtt haladó és a vele ellentétes irányban közeledő kishajónak nem tekinthető hajók, ha a találkozást jobbra tartva bal oldaluk felől hajtják végre? A bal oldali találkozást egy rövid hangjelzéssel kötelesek jelezni. N nem kötelesek jelezni. I egy hosszú és egy rövid hangjelzéssel kötelesek jelezni. N xxx-3759.jpg xxx-3759.jpg
661 Mit jelent az Ön előtt haladó kishajónak nem tekinthető hajó által mutatott erős villogó fehér fény, illetve világoskék zászlóval történő jelzés? Azt jelzi, hogy jobb oldala felől enged utat a völgymenetben haladó kishajónak nem tekinthető hajónak. I nem járul hozzá a völgymenetben haladó kishajónak nem tekinthető hajó által rádiótelefonon kért jobb oldal felőli találkozáshoz. N bal oldala felől enged utat a völgymenetben haladónak kishajónak nem tekinthető hajónak. N xxx-3774.jpg xxx-3774.jpg
662 Mit jelent az Ön előtt haladó kishajónak nem tekinthető hajó által mutatott villogó fehér fény, illetve világoskék táblával történő jelzés? Azt jelzi, hogy bal oldala felől enged utat a völgymenetben haladónak kishajónak nem tekinthető hajónak. N jobb oldala felől enged utat a völgymenetben haladó kishajónak nem tekinthető hajónak. I nem járul hozzá a völgymenetben haladó kishajónak nem tekinthető hajó által rádiótelefonon kért jobb oldal felőli találkozáshoz. N xxx-3780.jpg xxx-3780.jpg
663 Egy kishajónak nem tekinthető hajó mögött halad. Mit jelent a közeledő hajó által mutatott villogó fehér fény, illetve világoskék zászlóval történő jelzés? Azt jelzi, hogy nem járul hozzá a völgymenetben haladó kishajónak nem tekinthető hajó által rádiótelefonon kért jobb oldal felőli találkozáshoz. N bal oldala felől enged utat a völgymenetben haladónak kishajónak nem tekinthető hajónak. N jobb oldala felől enged utat a völgymenetben haladó kishajónak nem tekinthető hajónak. I xxx-3803.jpg xxx-3803.jpg
665 Mit jelent, ha a hegymenetben haladó hajó (villogó fehér fény, illetve világoskék zászló) jelzéseire az Ön előtt haladó hajó hasonló jelzésekkel jelez? Elfogadta a hegymenetben haladó jobb oldali találkozásra vonatkozó javaslatát. I Nem fogadta el a hegymenetben haladó jobb oldali találkozásra vonatkozó javaslatát. N Elfogadta a hegymenetben haladó bal oldali találkozásra vonatkozó javaslatát. N xxx-3782.jpg xxx-3782.jpg
667 Kishajóval kitérni készül két találkozó kishajóknak nem tekinthető hajó útjából. Számításba kell-e azt is vennie, hogy nem a főszabály szerint bal, hanem jobb oldaluk felől hajtják végre a találkozást? Igen, ha hegymenetben haladó menetrend szerint közlekedő személyhajó azon a partoldalon akar kikötni, amely mentén völgymenetben levő hajó közlekedik. N Nem, hiszen a főszabály szerint bal oldaluk felől kötelesek a találkozásukat végrehajtani. N Igen, ha völgymenetben haladó menetrend szerint közlekedő személyhajó azon a partoldalon akar kikötni, amely mentén hegymenetben levő hajó közlekedik. I  
668 Kishajóval kitérni készül két találkozó kishajóknak nem tekinthető hajó/kötelék útjából. Számításba kell-e azt is vennie, hogy nem a főszabály szerint bal, hanem jobb oldaluk felől hajtják végre a találkozást? Igen, ha a hegymenetben haladó magányos hajó/kötelék völgymenetbe forduláshoz meghatározott part mentén akar haladni. N Igen, ha völgymenetben haladó vontatott kötelék a hegymenetbe forduláshoz meghatározott part mentén akar haladni. I Nem, hiszen a főszabály szerint bal oldaluk felől kötelesek a találkozásukat végrehajtani. N  
669 Folytassa! A víziút olyan szakaszán, ahol a hajóút szélessége kétséget kizáróan nem elegendő az egymás melletti elhaladáshoz (hajóútszűkület), a kishajó köteles a behajózás előtt egy hosszú hangjelzést leadni és az elérhető legnagyobb sebességgel áthaladni! N a lehető legrövidebb idő alatt áthaladni! I hosszú hajóútszűkületekben történő áthaladás során két hosszú hangjelzést többször megismételni! N xxx-3952.jpg xxx-3952.jpg
670 Milyen kötelezettség hárul a hajóútszűkületben haladó kishajó vezetőjére, ha oda kishajónak nem tekinthető hajó/kötelék hajózik be? Köteles haladéktalanul visszafordulni és a szűkület előtt várakozni addig, amíg a kishajónak nem tekinthető hajó/kötelék a szűkületen át nem halad! N Köteles lehorgonyozva megállni és várakozni, addig, amíg a kishajónak nem tekinthető hajó/kötelék a szűkületen át nem halad! N Köteles a hajóutat szabaddá tenni a kishajónak nem tekinthető hajó/kötelék számára! I  
671 Kishajóval behajózhat-e a víziút táblával jelzett szakaszára, ha ott szemből egy kishajónak nem tekinthető hajót/köteléket észlel? Igen, mivel a gépi erővel haladó kishajóra a tábla nem jelent tilalmat. N Nem, mivel a tábla az előzésen túl a találkozást is tiltja! I Igen, mivel a tábla csak az előzést tiltja. N xxx-3989.jpg xxx-3989.jpg
672 Kishajóval mit tesz, ha közeledve a tábla hatálya alá tartozó víziút-szakaszhoz Önnel szemben közeledő kishajónak nem tekinthető hajót észlel? Mivel a tábla tiltja a találkozást és az előzést de csak a kishajónak nem tekinthető hajók számára, folytathatom utam, jobbra tartva bal oldalunk felől elhaladva egymás mellett. N határozott irányváltoztatással elkerülve a találkozást és elhajózok a másik mellett jobbról vagy balról. N nem hajózhatok be a szakaszra. Megállással vagy sebességem csökkentésével meg kell várnom, hogy a hajó/kötelék kihajózzon onnan! I xxx-3988.jpg xxx-3988.jpg
674 Magányosan haladó kishajóval behajózhat-e a víziút táblával jelzett szakaszára, ha ott szemből egy kishajónak nem tekinthető hajót észlel? Igen, mivel a gépi erővel haladó kishajóra a tábla nem jelent előzési és találkozási tilalmat. N Igen, mivel a tábla kötelékek egymás közti találkozását és előzését tiltja! I Igen, mivel a tábla csak az előzést tiltja. N xxx-3992.jpg xxx-3992.jpg
676 Magányosan haladó kishajóval megelőzheti-e a tábla hatálya alá tartozó víziút-szakaszon az Ön előtt haladó kishajónak nem tekinthető hajót? Nem mivel a tábla mindenféle előzést tilt N Igen, mivel a tábla csak a találkozást tiltja. N Igen, mivel a tábla kötelékek egymás közti találkozását és előzését tiltja! I xxx-3995.jpg xxx-3995.jpg
678 Kishajóval hajózik. Mit jelentenek az ábrán látható jelzések? A víziút jelzett szakaszán áthaladás során tilos az előzés! N A víziút jelzett szakaszán áthaladni tilos, mivel az illetékes hatóság a találkozás elkerülésére váltakozó irányú áthaladást írt elő. I A víziút jelzett szakaszán - kishajók kivételével - tilos megállni és előzni! N xxx-3998.jpg xxx-3998.jpg
679 Kishajóval hajózik. Mit jelentenek az ábrán látható jelzések? A víziút jelzett szakaszán áthaladás során tilos az előzés! N A víziút jelzett szakaszán áthaladni tilos, mivel az illetékes hatóság a találkozás elkerülésére váltakozó irányú áthaladást írt elő. I A víziút jelzett szakaszán - kishajók kivételével - tilos megállni és előzni! N xxx-4000.jpg xxx-4000.jpg
681 Kishajóval hajózik. Mit jelentenek az ábrán látható jelzések? A víziút jelzett szakaszán áthaladás során tilos a találkozás! N A víziút jelzett szakaszán áthaladás engedélyezett, de az áthaladás során tilos az előzés! I A víziút jelzett szakaszán kishajók kivételével tilos megállni és előzni! N xxx-4001.jpg xxx-4001.jpg
683 A találkozás elkerülése érdekében az illetékes hatóság melyik jelzésekkel tiltja, illetve engedélyezi a váltakozó irányú áthaladást? 1. I 2. N 3. N xxx-4188.jpg xxx-4188.jpg
684 Kishajóval hajózik. Mit jelentenek az ábrán látható jelzések? Fokozott elővigyázat, az áthaladás során kishajók kivételével tilos a találkozás és az előzés! N Fokozott elővigyázat, kishajók kivételével tilos az áthaladás! N Fokozott elővigyázat, találkozási és előzési tilalom a jelzett szakaszon, jelenleg tilos az áthaladás! I xxx-4003.jpg xxx-4003.jpg
686 A találkozás elkerülésére váltakozó irányú áthaladást van előírva a víziút jelzett szakaszán. Mi tesz, ha a jelzőállomás nem mutatja az előírt (az áthaladást tiltó vagy engedélyező) jelzéseket? A jelzés hiánya azt jelenti, hogy a szakaszon szabadon át lehet hajózni. N Jelzés hiányában a hajónak meg kell állni, és várni kell az illetékes hatóság rádiótelefonon vagy jelzésekkel adott engedélyét. I Jelzés hiányában csökkentetett sebességgel szabad csak továbbhajózni. N xxx-4005.jpg xxx-4005.jpg
687 Mikor kezdhető meg az előzés? Ha az előzött belegyezett. N Ha az előző meggyőződött az előzés veszélytelenségéről. I Ha nem közeledik ellenkező irányból hajó vagy kötelék. N  
689 Milyen előírás vonatkozik az előzésre az alábbiak közül a Szabályzat I. része alapján? Az előzést minden esetben az előzött jobb oldalán kell végrehajtani. N Csak azon az oldalon szabad előzni, amelyik oldalon azt az utolért hajó engedélyezte. N Az előzést végző hajó általában az előzött hajó bal oldala felől köteles elhaladni. I  
690 Kishajóval két kishajónak nem tekinthető hajóval azonos irányban halad. Mire kell számítania, ha az Ön előtti előzni fogja a másikat? Az előzést végző hajó minden esetben az előzött jobb oldala felől köteles elhaladni. N általában az előzött hajó bal oldala felől köteles elhaladni. I bármelyik oldalról előzhet de csak akkor, ha azt az utolért hajó engedélyezte. N xxx-4191.jpg xxx-4191.jpg
691 Két kishajónak nem tekinthető hajóval azonos irányban halad. Mire számíthat, ha az Ön előtti előzni fogja a másikat? Ha az előzéssel összefüggésben nem merül fel az összeütközés veszélye, az előző hajó akkor is csak az előzött bal oldala felől köteles végrehajtani az előzést. N az előző hajó bármelyik oldalról előzhet de csak akkor, ha azt az utolért hajó engedélyezte. N az előző hajó az előzött hajó jobb oldala felől is elhaladhat. I xxx-4020.jpg xxx-4020.jpg
692 Két vitorlás hajóval azonos irányban halad. Mire számíthat, ha az Ön előtti előzni fogja a másikat? Ha vitorlás hajó másik vitorlás hajót előz, az előző hajónak általában az előzött hajó mellett szél felőli oldalon kell elhaladnia kivéve, ha a vitorlás kishajót más fajtájú vitorlás hajó előzi. I az előzött hajó mellett szél alatti oldalon kell elhaladnia kivéve, ha a vitorlás kishajót más fajtájú vitorlás hajó előzi. N az előzött hajó mellett szél alatti oldalon kell elhaladnia kivéve, ha a vitorlás kishajó más fajtájú vitorlás hajót előzi. N xxx-4021.jpg xxx-4021.jpg
693 Azonos irányban halad két hajóval. Mire számíthat, ha az Ön előtti vitorlás előzni fogja az előtte lévő nem vitorlást? Ha valamely hajót vitorlás hajó előz, az előzött hajó köteles megkönnyíteni az előző vitorlásnak a szél felőli oldalon történő elhaladását kivéve, ha kishajó más hajót előz. I köteles megkönnyíteni az előző vitorlásnak a szél alatti oldalon történő elhaladását kivéve, ha kishajót más hajó előzi. N köteles megkönnyíteni az előző vitorlásnak a szél alatti oldalon történő elhaladását kivéve, ha kishajó más hajót előz. N xxx-4022.jpg xxx-4022.jpg
695 Kishajóval megelőzheti-e a tábla hatálya alá tartozó víziút-szakaszon az Ön előtt haladó kishajónak nem tekinthető köteléket? Igen, mivel a tábla csak magányos hajók egymás közötti előzését tiltja, kötelék előzését nem. N Igen, mivel a tábla csak kishajónak nem tekinthető hajók egymás közötti előzését tiltja. N Nem, mivel a tábla általános előzési tilalmat jelent! I xxx-4024.jpg xxx-4024.jpg
696 Magányosan haladó kishajóval megelőzheti-e a tábla hatálya alá tartozó víziút szakaszon az Ön előtt haladó kishajónak nem tekinthető hajót? Igen, mivel a tábla a kötelék egymás közötti előzését tiltja. I Igen, mivel a gépi erővel haladó kishajóra a tábla nem jelent előzési tilalmat. N Nem, mivel a tábla általános előzési tilalmat jelent! N xxx-4026.jpg xxx-4026.jpg
705 Alkalmazandók-e a keresztezés szabályai a forduláskor? Igen, kivéve a kijelölt fordítóhelyen. N Nem. I Igen, és a völgymenetből hegymenetbe forduló hajó minősül keresztezőnek. N  
706 Milyen fő szabály vonatkozik a kishajó megfordulására? Bármikor megfordulhat. N Csak akkor fordulhat meg, ha meggyőződött arról, hogy más hajók sebessége lehetővé teszi, és más hajó nem kényszerül menetiránya megváltoztatására. N Csak akkor fordulhat meg, ha meggyőződött arról, hogy más hajók mozgása ezt veszély nélkül lehetővé teszi, és más hajó nem kényszerül menetiránya és sebessége hirtelen megváltoztatására. I xxx-4045.jpg xxx-4045.jpg
708 Kishajóval hegymenetben hajózva észleli egy másik kishajó fordulási szándékát. Mit kell tennie? Ha szükséges és lehetséges sebesség és irányváltoztatással elő kell segíteni különösen a hegymenetbe fordulni szándékozó kishajót a fordulás végrehajtásában. I Sebesség és/vagy irányváltoztatás nélkül kell tovább hajóznia. N Ha ez szükségessel, megállással kell biztosítania a fordulás végrehajtását. N xxx-4046.jpg xxx-4046.jpg
709 Fordulhat-e kishajójával a víziút táblával megjelölt szakaszán? Nem, mivel a víziút táblával megjelölt szakaszán kishajónak is tilos megfordulni! I Igen, mivel a tábla kizárólag kishajónak nem tekinthető hajók fordulását tiltja. N Magányosan haladó kishajóval igen, míg kizárólag kishajókból álló kötelékkel nem. N teszt-0175.jpg teszt-0175.jpg
710 A keresztezésre vonatkozó szabályokat kell-e alkalmazni a hajó elindulásakor? Nem. I Igen, induláskor a keresztezésre vonatkozó előírások szerint kell eljárni. N Nem, induláskor a kikötőből történő kihajózásra vonatkozó előírások szerint kell eljárni. N  
711 Milyen fő szabály vonatkozik a kishajó indulására? Kishajó akkor indulhat el, ha meggyőződött arról, hogy a forgalmi helyzet ezt veszély nélkül lehetővé teszi még akkor is ha ezzel mások menetirányuk vagy sebességük megváltoztatására kényszerülnek. N elegendően nagy hely áll rendelkezésre az indulás végrehajtására. N meggyőződött arról, hogy más hajók mozgása ezt veszély nélkül lehetővé teszi és más hajó nem kényszerül menetiránya vagy sebessége hirtelen megváltoztatására. I  
712 Kishajóval észleli egy másik kishajó indulási szándékát. Mit kell tennie? Sebesség és/vagy irányváltoztatás nélkül kell tovább hajózni. N Ha ez szükségessel, megállással kell biztosítani az indulás végrehajtását. N Ha szükséges és lehetséges sebesség és irányváltoztatással elő kell segíteni az indulás végrehajtásában. I xxx-4066.jpg xxx-4066.jpg
713 Milyen fő szabály vonatkozik kikötőbe, mellékvíziútba történő be- és onnan történő kihajózásra? Hajó akkor hajózhat be vagy hajózhat ki és térhet rá a fő víziútra, illetve keresztezheti azt, ha meggyőződött arról, hogy ez a művelet biztonságosan elvégezhető, és más hajó nem kényszerül menetiránya vagy sebessége hirtelen megváltoztatására. I a műveletet azt más hajók elősegítik még akkor is, ha azzal menetirányuk és sebességük hirtelen megváltoztatására kényszerülnek. N meggyőződött arról, hogy onnan nincs ki-, vagy oda behajózó hajó. N  
714 Mikor hajózhat be a kishajó a kikötőbe? A kormányképesség megőrzéséhez szükséges minimális sebességgel és a hullámkeltés elkerülésével. N A lehető legkisebb sebességgel és a lehető legnagyobb oldaltávolság tartásával a partoldaltól úgy, hogy más hajók sérülése megelőzhető legyen. N Ha a művelet biztonságosan elvégezhető, és más hajó nem kényszerül menetiránya vagy sebessége hirtelen megváltoztatására. I xxx-4069.jpg xxx-4069.jpg
715 Hegymenetben haladó kishajóval egy mellékvíziútba szeretne behajózni, amikor észleli az oda szintén behajózni kívánó kishajónak nem tekinthető hajót. Mikor hajózhat be? Érkezési sorrendben, mivel kikötőbe/mellékvíziútba történő behajózáskor a kishajó megkövetelheti, hogy a kishajónak nem tekinthető hajó javára kitérjen. N Hegymenetben haladóként én hajózhatók be elsőként. N A kishajónak nem tekinthető hajó után, ha a művelet biztonságosan elvégezhető és a kishajónak nem tekinthető hajó nem kényszerül menetiránya vagy sebessége hirtelen megváltoztatására. I xxx-4076.jpg xxx-4076.jpg
716 Kishajóval egy kikötőbe szeretne behajózni, amikor észleli az oda szintén behajózni kívánó kishajónak nem tekinthető hajót. Mikor hajózhat be? Érkezési sorrendben, mivel kikötőbe/mellékvíziútba történő behajózáskor a kishajó megkövetelheti, hogy a kishajónak nem tekinthető hajó javára kitérjen. N A kishajónak nem tekinthető hajó után, ha a művelet biztonságosan elvégezhető és a kishajónak nem tekinthető hajó nem kényszerül menetiránya vagy sebessége hirtelen megváltoztatására. I Ha a művelet biztonságosan elvégezhető még akkor is, ha más kishajó menetiránya vagy sebessége megváltoztatására kényszerül. N xxx-4078.jpg xxx-4078.jpg
717 Egy hegymenetben és egy völgymenetben haladó kishajó közül melyik hajózhat elsőként a mellékvíziútba, ha a völgymenetben haladónak a behajózás előtt hegymenetbe kell fordulnia? Elsőként a hegymenetben haladó hajózhat be. I a völgymenetben haladó hajózhat be. N a gyorsabban haladó hajózhat be. N xxx-4074.jpg xxx-4074.jpg
718 Kishajóval egy mellékvíziútba szeretne behajózni, amikor észleli az onnan kihajózni kívánó kishajónak nem tekinthető hajót. Mikor hajózhat be? Mellékvíziútba behajózóként a kishajó elsőbbséget élvez az onnan kihajózó hajóval szemben még akkor is ha az nem kishajó. N Ha más mellékvíziútba behajózó hajó a kishajó kivételével nem kényszerül menetiránya vagy sebessége hirtelen megváltoztatására. N Ha a művelet biztonságosan elvégezhető, és a kihajózó kishajónak nem tekinthető hajó nem kényszerül menetiránya vagy sebessége hirtelen megváltoztatására. I xxx-4082.jpg xxx-4082.jpg
719 Kishajóval egy kikötőbe szeretne behajózni, amikor észleli az onnan kihajózni kívánó kishajónak nem tekinthető hajót. Mikor hajózhat be? Kikötőbe behajózóként a kishajó elsőbbséget élvez az onnan kihajózó hajóval szemben még akkor is ha az nem kishajó. N Ha a művelet biztonságosan elvégezhető, és a kihajózó kishajónak nem tekinthető hajó nem kényszerül menetiránya vagy sebessége hirtelen megváltoztatására. I Ha más kikötőbe behajózó hajó a kishajó kivételével nem kényszerül menetiránya vagy sebessége hirtelen megváltoztatására. N xxx-2320.jpg xxx-2320.jpg
720 Kishajóval egy mellékvíziútból szeretne kihajózni, amikor észleli az oda behajózni kívánó kishajónak nem tekinthető hajót. Mikor hajózhat ki? Mellékvíziútból kihajózó kishajóként elsőbbséget élvezek az oda behajózó hajóval szemben még akkor is ha az nem kishajó. N Vissza kell fordulnom és csak akkor hajózhatok ki, ha a kishajónak nem tekinthető hajó már behajózott a mellékvíziútba. N Ha a művelet biztonságosan elvégezhető, és a behajózó kishajónak nem tekinthető hajó nem kényszerül menetiránya vagy sebessége hirtelen megváltoztatására. I xxx-4084.jpg xxx-4084.jpg
721 Kishajóval egy kikötőből szeretne kihajózni, amikor észleli az oda behajózni kívánó kishajónak nem tekinthető hajót. Mikor hajózhat ki? Ha a művelet biztonságosan elvégezhető, és a behajózó kishajónak nem tekinthető hajó nem kényszerül menetiránya vagy sebessége hirtelen megváltoztatására. I Kikötőből kihajózó kishajóként elsőbbséget élvezek az oda behajózó hajóval szemben még akkor is ha az nem kishajó. N Vissza kell fordulnom és csak akkor hajózhatok ki, ha a kishajónak nem tekinthető hajó már behajózott a kikötőbe. N xxx-2360.jpg xxx-2360.jpg
722 Kishajóval észleli a mellékágból kihajózó kishajót. Mit kell tennie? A fő víziúton haladó kishajóként, elsőbbséget élvezek, ezért köteles vagyok menetirányomat és sebességemet megtartani. N ha az szükséges, köteles vagyok menetirányomat vagy sebességemet megváltoztatni a kihajózás elősegítése érdekében. I ha az szükséges, köteles vagyok haladéktalanul völgymenetbe fordulni, így biztosítva a kihajózó műveletezését. N xxx-4120.jpg xxx-4120.jpg
725 Kishajóval kihajózhat-e a táblával jelzett kikötőből/mellékvíziútból, ha kihajózásával a fő víziúton haladó kishajót menetirányának vagy sebességének megváltoztatására kényszerítene? Igen, mivel a tábla kishajó kihajózására nem jelent korlátozást. N Nem, csak abban az esetben lehet rátérni a fő víziútra, ha azzal az ott haladó kishajó nem kényszerül menetiránya vagy sebessége megváltoztatására! I Nem, mivel a tábla kötelező megállást jelent, ha a fő víziút 500 méteres szakaszán más hajó halad. N xxx-4129.jpg xxx-4129.jpg
730 Milyen kitérési kötelezettséget határoz meg a Szabályzat az alábbiak közül? Találkozáskor és keresztezéskor a hajók kötelesek utat engedni műveletképességében korlátozott hajónak és a halászattal foglalkozó hajónak. I a műveletképességében korlátozott hajó köteles a halászattal foglalkozó hajónak utat engedni. N a hajók kötelesek utat engedni a víziútban munkát végző hajónak és a műveletképességében korlátozott hajónak. N  
731 Milyen kitérési kötelezettséget határoz meg a Szabályzat az alábbiak közül? Találkozáskor és keresztezéskor a halászattal foglalkozó hajónak a többi hajó - a műveletképességében korlátozott hajó kivételével - köteles utat engedni. I a halászattal foglalkozó hajó köteles a többi hajónak utat engedni. N a gyorsjáratú hajónak a többi hajó köteles utat engedni. N  
732 Hogyan kell kishajó és kishajónak nem tekinthető hajó találkozását végrehajtani? Mindkét hajónak jobbra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a bal oldaluk felől történjen. N Mindkettőnknek balra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a jobb oldalunk felől történjen. N A kishajónak biztosítania kell a kishajónak nem tekinthető hajó menetirányának megtartásához és műveleti végzéséhez szükséges teret, kishajó nem követelheti, hogy az neki kitérjenek. I  
738 Kisgéphajóval észleli az ellentétes irányból közeledő kishajónak nem tekinthető sárga kettős kúpot és egy csúcsával lefelé néző fekete kúpot viselő hajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Mindkettőnknek jobbra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a bal oldalunk felől történjen. N Mindkettőnknek balra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a jobb oldalunk felől történjen. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I xxx-2640.jpg xxx-2640.jpg
753 Evezővel hajtott haladó kishajóval észleli az ellentétes irányból közeledő kishajónak nem tekinthető olyan hajót, amely gépi erővel halad. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I Mindkettőnknek jobbra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a bal oldalunk felől történjen. N Neki kell kitérnie, mivel a kikötő vízterületén, illetve a bejáratban vagy annak 200 m körzetén túl a kishajónak nem tekinthető hajónak ki kell térnie a kishajó útjából. N xxx-2467.jpg xxx-2467.jpg
761 Vitorlás kishajóval észleli az ellentétes irányból közeledő kishajónak nem tekinthető géphajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Mindkettőnknek jobbra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a bal oldalunk felől történjen. N Neki kell kitérnie, mivel a géphajónak ki kell térnie a vitorlás hajó útjából. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I xxx-2262.jpg xxx-2262.jpg
775 Vitorlás kishajóval baloldali széllel hajózva észleli az ellentétes irányból közeledő kishajónak nem tekinthető vitorlás hajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Nekem kell kitérnem, mivel a baloldali széllel vitorlázónak ki kell térnie a jobboldali széllel vitorlázó útjából. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I Neki kell kitérnie, mivel a jobboldali széllel vitorlázónak ki kell térnie a baloldali széllel vitorlázó útjából. N xxx-2657.jpg xxx-2657.jpg
779 Kisgéphajóval egy tavi kikötőből hajózik ki, amikor észleli az ellentétes irányból közeledő kishajónak nem tekinthető géphajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Kikötőbe behajózóként neki kell kitérnie vagy meg kell állnia, hogy biztosítsa a kikötőből kihajózó zavartalan útját. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I A kikötő vízterületén, illetve a bejáratban vagy annak 200 m körzetén belül mindkettőnknek jobbra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a bal oldalunk felől történjen. N teszt-2026.jpg teszt-2026.jpg
780 Kisgéphajóval tavi kikötőből kihajózva észleli az ellentétes irányból közeledő kishajónak nem tekinthető olyan hajót, amely gépi erővel halad. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Kikötőből kihajózóként nekem kell kitérnem vagy megállnom, hogy biztosítsam a kikötőbe behajózó zavartalan útját. N A kikötő vízterületén, illetve a bejáratban vagy annak 200 m körzetén belül mindkettőnknek balra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a jobb oldalunk felől történjen. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I teszt-2030.jpg teszt-2030.jpg
846 Evezővel hajtott kishajóval tavi kikötőbe behajózva észleli a kishajónak nem tekinthető gépi erővel haladó hajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? A kikötő vízterületén, illetve a bejáratban vagy annak 200 m körzetén belül a géphajónak ki kell térnie az evezővel haladó hajó útjából. N A kikötő vízterületén, illetve a bejáratban vagy annak 200 m körzetén belül mindkettőnknek balra kell tartania úgy, hogy az elhaladás bal oldalunk felől történjen. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I teszt-2068.jpg teszt-2068.jpg
848 Evezővel hajtott kishajóval tavi kikötőbe behajózva észleli a csúcsával fekete kúpot viselő kishajónak nem tekinthető hajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Kikötőből kihajózóként neki kell kitérnie vagy meg kell állnia, hogy biztosítsa a kikötőbe behajózó zavartalan útját. N A kikötő vízterületén, illetve a bejáratban vagy annak 200 m körzetén belül mindkettőnknek jobbra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a bal oldalunk felől történjen. N Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából. I teszt-2071.jpg teszt-2071.jpg
867 Mit értünk az éjszaka fogalmán a víziközlekedésben? A sötétedés és a világosodás közti időszakot. N A szürkület és a hajnal között időszakot. N A napnyugta és a napkelte közötti időszakot. I  
868 Mit értünk a nappal fogalmán a víziközlekedésben? A hajnal és a szürkület közötti időszakot. N A napkelte és a napnyugta közötti időszakot. I A világosodás és a sötétedés közötti időszakot. N  
869 Mit értünk villanó fényen a víziközlekedésben? Olyan fény, amelynél a ritmikus villanás percenként 40-60. I Olyan fény, amelynél a ritmikus villanás percenként több mint 60-80. N Olyan fény, amelynél a ritmikus villanás percenként 100-120 N  
870 Mit értünk gyors villanó fényen a víziközlekedésben? Olyan fény, amelynél a ritmikus villanás percenként nem több mint 40-60. N Olyan fény, amelynél a ritmikus villanás percenként 100-120. I Olyan fény, amelynél a ritmikus villanás percenként legfeljebb 60-80. N  
871 Milyen azonosító jelet kell viselnie egy nyilvántartásra kötelezett kishajónak? A hivatalos nyilvántartási jelét köteles viselni. I A nyilvántartási számát és a nyilvántartás helye szerinti ország betűjelét köteles viselni. N A kishajónak nincs hivatalos nyilvántartási jel, ezért csak a nevét köteles viselni. N  
872 Milyen előírás vonatkozik a nyilvántartásra kötelezett kishajó hivatalos azonosító jelére? A hivatalos nyilvántartási jelét köteles viselni, jól olvasható és letörölhetetlen módon. I A tulajdonos nevét köteles viselni mindkét oldalán és a farrészen. N A tulajdonos lakhelye szerinti ország betűjelét vagy jeleit, és az anyakikötő nevét köteles mindkét oldalán feltüntetni eltávolíthatatlan módon. N  
873 Milyen előírás vonatkozik a kishajó hivatalos nyilvántartási jelének feltüntetésére? Jól olvashatónak, letörölhetetlennek kell lennie, legalább 20 cm magas latin betűkkel feltüntetve. N Jól olvashatónak, letörölhetetlennek kell lennie, legalább 10 cm magas latin betűkkel feltüntetve. I Jól olvashatónak, letörölhetetlennek kell lennie, legalább 10 cm magas, a nemzeti ABC betűivel feltüntetve. N  
874 Kishajónak kell-e rendelkeznie merülési mércével, ha annak merülése meghaladja az 1 métert? Igen, minden olyan hajónak, amelynek merülése eléri az 1 métert rendelkeznie kell merülési mércével. N Nem, a merülési mérce kishajókon nem előírás még akkor sem, ha annak merülése eléri az 1 métert. I Csak abban az esetben, ha merülése eléri az 1,5 métert. N  
875 A hajózásban mikor kell alkalmazni az éjszakára előírt jelzéseket? Éjszaka (napnyugtától napkeltéig) valamint nappal, ha azt a látási viszonyok megkövetelik. I Kizárólag éjszaka (napnyugta és napkelte) között. N Napszaktól függetlenül abban az esetben, ha a látótávolság 500 méter alá csökken. N  
876 Mit tekintünk minden oldalról látható fénynek a hajózásban? Ha felülről is látható a fény. N 360 fok látószögben megszakítás nélkül kibocsátott fényt. I Ha a fény folyamatosan világít. N  
877 Melyek a kisgéphajó árbocfényének jellemzői? Látószöge 225 fok, folyamatosan világító, közepesen erős fehér fény, amely a hajó orra felől nézve a bordasíktól hátrafelé mindkét oldalon legfeljebb 22 fok 30 percig látható. I 180 fokos látószögű, folytonos, szokásos erősségű fehér fény, amely a hajó orra felől a középsíkra merőleges síkig látható. N 112 fok  30 perces látószögű, folytonos, közepesen erős fehér fény, amely a hajó orra felől a középsíkra merőleges síktól előre 56 fok  15 percig látható. N xxx-3548.jpg xxx-3548.jpg
878 Melyek a kisgéphajó jobb oldali oldalfényének jellemzői? Közepesen erős vagy szokásos erősségű zöld fény, amely 112 fok 30 perc látószögű, a hajó orra felől a középsíkra merőleges síktól hátrafelé 32 fok 30 percig látható. N Gyenge zöld fény, amely folytonos, 112 fok 30 perc látószögű, a hajó orra felől a középsíkra merőleges síktól hátrafelé legfeljebb 22 fok 30 percig látható. N Közepesen erős vagy szokásos erősségű zöld fény, amely folyamatosan világító, 112 fok 30 perc látószögű, a hajó orra felől nézve a bordasíktól hátrafelé legfeljebb 22 fok 30 percig látható. I  
879 Melyek a kisgéphajó bal oldali oldalfényének jellemzői? Erős vörös fény, amely folytonos, 112 fok 30 perc látószögű, a hajó orra felől a középsíkra merőleges síktól hátrafelé legfeljebb 32 fok 30 percig látható. N Gyenge vörös fény, amely folytonos, 112 fok 30 perc látószögű, a hajó orra felől a középsíkra merőleges síktól hátrafelé legfeljebb 18 fok 30 percig látható. N Közepesen erős vagy szokásos erősségű vörös fény, amely folyamatosan világító, 112 fok 30 perc látószögű, a hajó orra felől nézve a bordasíktól hátrafelé legfeljebb 22 fok 30 percig látható. I  
880 Melyek a kisgéphajó farfényének jellemzői? Közepesen erős fehér fény, folytonos, 135 fok  látószögű, a hajó fara felől mindkét oldal felé 67 fok 30 percig látható. N Erős vagy szokásos fehér fény, folyamatosan világító, 135 fok  látószögű a hajó fara felől nézve mindkét oldal felé 67 fok 30 percig látható. I Gyenge fehér vagy sárga fény, folytonos, 135 fok  látószögű, a hajó fara felől mindkét oldal felé 67 fok 30 percig látható. N xxx-3554.jpg xxx-3554.jpg
881 Melyek a vitorlás kishajó bal oldali oldalfényének jellemzői? Erős vörös fény, amely folytonos, 112 fok 30 perc látószögű, a hajó orra felől a középsíkra merőleges síktól hátrafelé legfeljebb 32 fok 30 percig látható. N Közepesen erős vagy szokásos erősségű vörös fény, amely folyamatosan világító, 112 fok 30 perc látószögű, a hajó orra felől nézve a bordasíktól hátrafelé legfeljebb 22 fok 30 percig látható. I Gyenge vörös fény, amely folytonos, 112 fok 30 perc látószögű, a hajó orra felől a középsíkra merőleges síktól hátrafelé legfeljebb 18 fok 30 percig látható. N xxx-3556.jpg xxx-3556.jpg
882 Melyek a vitorlás kishajó jobb oldali oldalfényének jellemzői? Közepesen erős zöld fény, amely folytonos, 112 fok 30 perc látószögű, a hajó orra felől a középsíkra merőleges síktól hátrafelé legfeljebb 32 fok 30 percig látható N Közepesen erős vagy szokásos erősségű zöld fény, amely folyamatosan világító, 112 fok 30 perc látószögű, a hajó orra felől nézve a bordasíktól hátrafelé legfeljebb 22 fok 30 percig látható. I Szokásos erősségű zöld fény, amely folytonos, 112 fok 30 perc látószögű, a hajó orra felől a középsíkra merőleges síktól hátrafelé legfeljebb 18 fok 30 percig látható. N xxx-3556.jpg xxx-3556.jpg
883 Melyek a vitorlás kishajó farfényének jellemzői? Erős vagy szokásos fehér fény, folyamatosan világító, 135 fok  látószögű a hajó fara felől nézve mindkét oldal felé 67 fok 30 percig látható. I Gyenge fehér vagy sárga fény, folytonos, 135 fok  látószögű, a hajó fara felől mindkét oldal felé 67 fok 30 percig látható. N Közepesen erős fehér fény, folytonos, 135 fok  látószögű, a hajó fara felől mindkét oldal felé 67 fok 30 percig látható. N xxx-3558.jpg xxx-3558.jpg
884 Kishajón alkalmazható-e a Szabályzatban nem említett világító berendezés, fényszóró? Igen, de csak olyan helyen, ahol személyek tartózkodnak, a kishajó fedélzetén nem. N Nem, kishajón kizárólag a Szabályzatban előírt vagy annak/azok helyettesítésére szolgáló jelzőfény alkalmazható. N Igen, de csak olyat és úgy, hogy azt ne lehessen Szabályzatban előírt jelzőfényként értelmezni, nem csökkentheti jelzőfények láthatóságát, illetve nem nehezítheti azok helyes felismerhetőségét. I  
885 Milyen fontos előírás vonatkozik az oldalfények elhelyezésére egy kishajón? Csak azonos típusú és teljesítményű világító test alkalmazható mindkét oldalon. N Úgy kell ezeket takarni, hogy a zöld fény bal oldalról, a vörös fény jobb oldalról ne legyen látható. I Úgy kell azokat elhelyezni, hogy ne legyenek azonos síkban, csak azonos magasságban. N  
886 Milyen alkalmazási előírás vonatkozik világító berendezések és fényszórók használatára a Szabályzat alapján? Világító berendezések csak reklám céljára használhatók hajózási hatósági engedéllyel, míg a fényszóró használatára korlátozás nem vonatkozik. N Csak a látási holttér bevilágítására alkalmas, legfeljebb 500 méter távolságot bevilágító fényszórót lehet alkalmazni. N Tilos ezeket úgy használni, hogy az a hajózás vagy a szárazföldi közlekedés számára veszélyeztető vagy zavaró vakítást okozzon! I  
887 Mit kell tenni, ha a Szabályzat, ha az előírt jelzőfény nem működik? A hajót egyéb fényforrással kell megvilágítani, hogy a közeledő hajók észleljék jelenlétét. N Haladéktalanul tartalék jelzőfénnyel kell helyettesíteni és a meghibásodott jelzőfény kijavítását a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. I Azonnal meg kell szakítani a hajó útját a jelzőfény meghibásodásának elhárításáig. N  
888 Lehet-e alkalmazni a Szabályzatban meghatározottaktól eltérő jelzőfényt, jelzést? Igen, a hajó és a part közötti összeköttetésre, de csak úgy, hogy az ne legyen összetéveszthető az előírt jelzőfényekkel és jelzésekkel. I Nem, a Szabályzatban meghatározottaktól eltérő jelzőfény, jelzés alkalmazása tilos! N Igen, de csak a hajók közötti összeütközés veszélyének elkerülése érdekében. N  
889 Helyettesíthetők-e a kishajón alkalmazott Szabályzatban egyes esetekre előírt a jelzőtestek? Igen, az előírt gömb és kúp méretei 50 százalékkal csökkenthetők azonos formát mutató szerkezet alkalmazásakor. N távolról azonos alakot mutató szerkezettel helyettesíthetők. I méretei 150 százalékkal növelve helyettesíthetők azonos alakot mutató szerkezet alkalmazásakor. N  
890 Mivel jelzi nappal a hajó, ha vitorla mellett gépi erőt is használ? Egy csúcsával felfelé néző fekete kúppal. N Egy sárga kettőskúppal. N Egy csúcsával lefelé mutató fekete kúppal. I  
891 Hogyan ismeri fel a veszélyes árukat szállít hajókat nappal? A veszélyes áru jellegének megfelelő számú csúcsával felfelé néző egy, kettő vagy három kék kettőskúpot viselnek. N csúcsával lefelé néző egy, kettő vagy három kék kúpot viselnek. I csúcsával lefelé néző egy, kettő vagy három fekete kúpot viselnek. N  
892 Kisgéphajója meghibásodott. Hogy biztonságos helyre hajózzon evezővel halad. Milyen fényt vagy fényeket kell viselnie ilyen esetben éjszaka? A kisgéphajóra előírt fényeket kell továbbra is viselni, valamint más hajó közeledésekor még egy szokásos fehér fényt kell felmutatni. N Más hajó közeledtekor egy szokásos fehér fényt kell felmutatni jelezve azt, hogy nem gépi erővel és nem vitorlával haladok. N Egy minden oldalról látható fehér fényt jelezve azt, hogy nem gépi erővel és nem vitorlával haladok. I  
893 Vitorlás kishajójával szélcsendes időben partra/kikötőbe szeretne jutni. Segédmotorral nem rendelkezik ezért evezővel halad. Milyen fényt vagy fényeket kell viselnie ilyen esetben éjszaka? A vitorlás kishajóra előírt fényeket kell továbbra is viselni, valamint más hajó közeledésekor még egy szokásos fehér fényt kell felmutatni. N Más hajó közeledtekor egy szokásos fehér fényt kell felmutatni jelezve azt, hogy nem gépi erővel és nem vitorlával haladok. N Egy minden oldalról látható fehér fényt jelezve azt, hogy nem gépi erővel és nem vitorlával haladok. I  
894 Milyen esetben észlelheti gyorsjáratú hajón a két gyors, perceként 100-120-szor villanó sárga fényt? Az elindulást követően azonnal viseli. N Akkor viseli azokat amikor eléri a 40 km/h sebességet. N Az utazósebesség elérésétől viseli azokat még akkor is, ha az nem éri el a 40 km/h sebességet. I xxx-3948.jpg xxx-3948.jpg
895 Milyen méretűek lehetnek a tavon közlekedő kishajón alkalmazott jelzőeszközök a Szabályzat II. része alapján? A gömb átmérője 0,8 m, a kúp magassága 0,6 m, alapátmérője 0,4 m, míg a lobogó és tábla hossza és szélessége 0,5 m. N A lobogó valamint a tábla hossza és szélessége, a kúp magassága és alapátmérője, valamint a gömb átmérője legalább 0,4 m. I A lobogó valamint a tábla hossza és szélessége 1,0 m, a gömb átmérője valamint a kúp magassága és alapátmérője 0,6 m. N  
896 A Szabályzat II. része alapján, melyek a legkisebb elfogadható méretei tavon a vitorla mellett gépi erőt is használó kishajón alkalmazott fekete kúpnak? A kúp magassága és alapátmérője: 0,4 x 0,4 m. I 0,3 x 0,3 m. N 0,5 x 0,5 m. N teszt-1234.jpg teszt-1234.jpg
899 Hogyan ismeri fel azt nappal, hogy egy hajó 20 méternél kisebb hosszúságú, de 12 főnél több utas szállítására rendelkezik engedéllyel? Egy sárga kettőskúpot visel. I Egy csúcsával lefelé fordított fekete kúpot visel. N Egy csúcsával felfelé fordított sárga kúpot visel. N  
900 Hogyan ismeri fel azt nappal, hogy egy hajó gyúlékony árut szállít? Egy csúcsával felfelé fordított fekete kúpot visel. N Egy csúcsával lefelé fordított kék kúpot visel. I Függőleges vonalban két csúcsával lefelé fordított kék kúpot visel. N  
901 Hogyan ismeri fel azt nappal, hogy egy hajó egészségre ártalmas árut szállít? Függőleges vonalban két csúcsával lefelé fordított kék kúpot visel. I Függőleges vonalban három csúcsával lefelé fordított kék kúpot visel. N Egy csúcsával lefelé fordított kék kúpot visel. N  
902 Hogyan ismeri fel azt nappal, hogy egy hajó robbanásveszélyes árut szállít? Függőleges vonalban két csúcsával lefelé fordított kék kúpot visel. N Függőleges vonalban három csúcsával lefelé fordított kép kúpot visel. I Egy csúcsával lefelé fordított kék kúpot visel. N  
903 Hogyan ismeri fel azt, hogy egy gyorsjáratú hajó elérte utazó sebességét? Az utazósebesség elérésétől függőleges vonalban két gyors, perceként 100-120-szor villanó sárga fényt visel. I Az utazósebesség elérésétől egy gyors, perceként 100-120-szor villanó sárga fényt visel. N Az utazósebesség elérésétől függőleges vonalban két gyors, perceként 40-60-szor villanó fehér fényt visel. N  
904 Milyen menetben lévő hajóra utalhat a zöld fény? Kishajónak nem tekinthető vitorlás hajó. I Vitorlás kishajó. N Vitorla mellett saját gépi erőt is használó olyan vitorlás hajó, amely nem kishajó. N xxx-3331.jpg xxx-3331.jpg
905 Milyen hajót jelölhetnek a képen látható fények? Menetben lévő vitorlás kishajó. N Menetben lévő olyan vitorlás hajó, amely nem kishajó. I Menetben lévő vitorla mellett saját gépi erőt is használó olyan vitorlás hajó, amely kishajó. N xxx-3300.jpg xxx-3300.jpg
908 Milyen hajóra utalhat a vörös fény? Kishajónak nem tekinthető vitorlával haladó hajó. I Menetben lévő vitorlás kishajó. N Vitorla mellett saját gépi erőt is használó olyan vitorlás hajó, amely nem kishajó. N xxx-3302.jpg xxx-3302.jpg
912 Milyen menetben lévő hajó fényei láthatók az ábrán az alábbiak közül? Géphajóként közlekedő vitorlás hajó, ami nem kishajó szemből. N Vitorla mellett gépi erőt is használó vitorlás kishajó. N Vitorlás hajó, ami nem kishajó szemből. I xxx-2342.jpg xxx-2342.jpg
913 Milyen menetben lévő hajó fényei láthatók az ábrán az alábbiak közül? Géphajóként közlekedő vitorlás hajó, ami nem kishajó szemből. N Vitorla mellett gépi erőt is használó vitorlás kishajó. N Vitorlás hajó, ami nem kishajó szemből. I xxx-2343.jpg xxx-2343.jpg
914 Állapítsa meg milyen menetben lévő hajó fénye látható az ábrán? Kishajónak nem tekinthető, vitorla mellett gépi erőt is használó hajó jobb oldalát mutatja. I Kishajónak nem tekinthető vitorlával haladó hajó jobb oldalát mutatja. N Vitorlával haladó kishajó a jobb oldalát mutatja. N xxx-3306.jpg xxx-3306.jpg
915 Állapítsa meg milyen menetben lévő hajó fénye látható az ábrán? Vitorlával haladó kishajó a bal oldalát mutatja. N Kishajónak nem tekinthető vitorlával haladó hajó bal oldalát mutatja. N Kishajónak nem tekinthető, vitorla mellett gépi erőt is használó hajó bal oldalát mutatja. I xxx-3308.jpg xxx-3308.jpg
917 Hogyan kell elhelyezni az oldalfényeket egy 7 m hosszúságot elérő vitorlás kishajón? Az oldalfényeket egymás mellett vagy egy közös lámpatestben kell a hajó hossztengelyében a hajó orrán vagy annak közelében elhelyezni. I egymás mellett vagy egy közös lámpatestben kell a hajó hossztengelyében a hajó orrán vagy annak közelében elhelyezni, hogy azok az árbocfénnyel azonos magasságban legyenek. N egy közös lámpatestben kell a hajó hossztengelyében a hajó orrán vagy annak közelében elhelyezni a farfénnyel azonos magasságban. N  
918 Hogyan lehet elhelyezni az oldalfényeket és a farfényt egy vitorlás kishajón? Oldalfényeket a hajó legszélső pontjain, a farfényt a hajó hátsó részén. N Oldalfényeket egy közös lámpatestben az árboccsúcson vagy az árboc felső részén, a farfényt a hajó hátsó részén. N Egy közös lámpatestben az árboccsúcson vagy az árboc felső részén. I  
919 Mit tekintünk mentőmotorosnak a Szabályzat II. része alapján? A Szabályzat II-11. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő kisgéphajó. N A hajózási hatóság által rendeltetésszerű mentésre alkalmasnak nyilvánított és a mentőmotoros lajstromba bejegyzett kisgéphajó. N A hajózási hatóság által rendeltetésszerű mentésre alkalmasnak nyilvánított és a Szabályzat II-11. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő kisgéphajó. I teszt-1706.jpg teszt-1706.jpg
920 Mit értünk felügyeleti hajó alatt a Szabályzat II. része alapján? A hajózási hatóság, a vízi- és a határrendészeti rendőri szerv, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hajói. I A Honvédség és a különböző ellenőrzésre jogosult hatóságok által üzemeltetett hajó(k). N A hajózási-, a vízügyi-, a vízirendészeti-, a tűzoltó- és a katasztrófavédelmi hatóságok hajóit. N  
921 Mit tekintünk kísérő kisgéphajónak a Szabályzat II. része alapján? Kísérő kisgéphajó, az olyan saját gép berendezéssel hajtott kishajó, amely oktatás, edzés, verseny és vízi rendezvény ideje alatt a vitorlás és evezős csónak, vagy vízi sporteszközök, vitorlás kishajó, illetve vízben lévő személyek kísérését, szükség esetén mentést szolgál. I csak a vízi rendezvények biztosítására szolgál. N úszómunkagépek munkavégzésének ideje alatt annak kiszolgálásával kapcsolatos feladatokat látja el. N  
922 Milyen hajó viseli az ábrán látható jelzést? Kitűző hajó. N A Nemzeti Adó-és Vámhivatal hajója. I A vízirendészet hajója. N xxx-1740.jpg xxx-1740.jpg
923 Milyen fényjelzést alkalmazhat a veszélyhelyzetet megelőző vagy elhárító tevékenységet végző honvédelmi, valamint katasztrófavédelmi célú hajó? Nappal és éjszaka villogó kék fényjelzést alkalmazhat. I Nappal és éjszaka villogó vörös fényjelzést alkalmazhat. N Nappal és éjszaka villogó sárga fényjelzést alkalmazhat. N teszt-1726.jpg teszt-1726.jpg
924 Milyen jelzést alkalmazhat éjszaka, ha hajója műveletképtelen? Egy fehér fény körkörös forgatásával, ami kishajónál vörös is lehet. N A morzeábécé szerinti ••• - - - ••• (SOS) jelek együtteséből álló fehér fényjelzéssel. N Egy vörös fény lengetésével, ami kishajónál lehet fehér is. I  
925 Mire készül, ha egy közelben lévő hajón vörös fényt lengetnek? A jelzést leadó hajó műveletképtelen. I veszélyben van, segítséget kér. N a hajóútban munkát végez. N xxx-3587.jpg xxx-3587.jpg
926 Hogyan tudja jelezni nappal, ha hajója műveletképtelen? Vörös zászló/lobogó lengetésével. I Körkörösen mozgatott vörös zászlóval. N Sárga zászló lengetésével. N xxx-3671.jpg xxx-3671.jpg
928 Milyen módon jelezheti éjszaka azt, ha kishajója műveletképtelenné vált? Fehér (vagy vörös) fény lengetésével. I Körkörösen mozgatott vörös fénnyel. N Kék fény lengetésével. N xxx-3672.jpg xxx-3672.jpg
929 Mi a jelentése annak, ha egy kishajón fehér fényt lengetnek? A jelzést leadó kishajó veszélyben van, segítséget kér. N műveletképtelen. I hullámzás elleni védelemre szorul. N xxx-3588.jpg xxx-3588.jpg
930 Milyen úszólétesítmény látható az ábrán? Fennakadt géphajó jobb oldalát mutatja. N Hullámzás elleni védelemre szoruló géphajó jobb oldalát mutatja. N Műveletképtelen, de menetben lévő géphajó jobb oldalát mutatja. I teszt-1445.jpg teszt-1445.jpg
931 Milyen úszólétesítmény látható az ábrán? Fennakadt géphajó bal oldalát mutatja. N Révkalauzi szolgálatot ellátó hajó bal oldalát mutatja. N Műveletképtelen, de menetben lévő géphajó bal oldalát mutatja. I teszt-1446.jpg teszt-1446.jpg
932 Mire következtet, ha egy közeledő hajó mellső részén vörös lengőt lát nappal? A hajó révkalauzi szolgálatának ellátását jelzi. N A hajó áthaladási elsőbbségi jogát jelzi. I A hajó 12 főnél több utas szállítására való jogosultságát jelzi. N teszt-1457.jpg teszt-1457.jpg
934 Mit jeleznek a hajón látható fekete gömbök? A gömbök azt jelzik, hogy a hajó zátonyra futott. N műveletképtelen. I manőverképességében korlátozott. N zzz-0002.jpg zzz-0002.jpg
935 Mit jelez a hajón látható két vörös fény? A hajó azt jelzi, hogy nyílt helyen vesztegel. N műveletképtelenségét jelzi. I jobb oldala melletti elhaladás tilalmát jelzi. N zzz-0003.jpg zzz-0003.jpg
936 Milyen hajó(k) viseli(k) az ábrán látható megkülönböztető jelzést?